blob: 1789c5d8c66ae5c78f739b869d9b98d7c959a426 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.3/uma.ecore" xmlns:org.eclipse.epf.uma.resourcemanager="http:///org/eclipse/epf/uma/resourcemanager.ecore" epf:version="1.0.0">
<org.eclipse.epf.uma.resourcemanager:ResourceManager xmi:id="_5AUAUPpYEdqsc-f87sBK8A" guid="_5AUAUPpYEdqsc-f87sBK8A">
<subManagers xmi:id="_9m1CIAAvEdubGMceRDupFQ" href="uma://_9llsAAAvEdubGMceRDupFQ#_9m1CIAAvEdubGMceRDupFQ"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_5AUAUfpYEdqsc-f87sBK8A" id="-Y3SFEe-A-lRF8TaEn9vKNQ" uri="roles/ScrumMaster.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_N_XCIf-0EdqLnajTSLeAsA" id="-CgLjZ6Bwc0EyYyQCjzlw7g" uri="rolesets/Scrum%20Roles.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_aziTsP--Edqtbrr0B1TG-A" id="-NRwwk6YGAtu25V3Lc04G6w" uri="tasks/Plan%20sprint%202.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_9lx5QAAvEdubGMceRDupFQ" id="_9llsAAAvEdubGMceRDupFQ" uri="deliveryprocesses/Scrum/model.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_qJ7PoABSEdu3o4yroaI-tA" id="-juIDa_fXi2K1BE5NTblPow" uri="customcategories/Intro.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_OY10sABaEdu3o4yroaI-tA" id="-WfzsSn3X35gSHQZ2kqtoVw" uri="guidances/supportingmaterials/Introduction.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_hhv8QAB7EduSVaTQTBfIHA" id="-35iKPqDM2F2PjKWQLCW4tA" uri="roles/Product%20Owner.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_hh2C4AB7EduSVaTQTBfIHA" id="-mZfAV7RcWJlp5idlHzeEcA" uri="tasks/Manage%20problems.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_rosG4AEGEduzRosbOajx7w" id="-03XtfjRMEs23qIdCSSQiNQ" uri="guidances/supportingmaterials/Copyright.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_kTIcUAELEduzRosbOajx7w" id="-eSc2tcV1h17HBw_s8ROEVw" uri="workproducttypes/Backlogs.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_K5MbwAEPEduzRosbOajx7w" id="-Of1SdnAQ9nmsL5DFvD2Uug" uri="workproducts/Product%20Backlog.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_K5MbwQEPEduzRosbOajx7w" id="-LVZG5zK2YjEGXO3SwDmqug" uri="roles/Team.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_K5YpAAEPEduzRosbOajx7w" id="-u0-b4PNo9XzOh1-dv_aaKA" uri="roles/StakeHolder.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_AaX3AAEQEduzRosbOajx7w" id="-8V2DOvzUhvtqwWvTOHMB5g" uri="workproducts/Sprint%20backlog.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_A0kNwQESEduzRosbOajx7w" id="-zoJryMCuHfxWP7Q5Er195Q" uri="tasks/Review%20sprint.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_A0qUYAESEduzRosbOajx7w" id="-vDOuVl_xPKipKd90HQNZng" uri="tasks/Scrum%20daily%20meeting.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_A0qUYQESEduzRosbOajx7w" id="-XdgedeazfFRGDxMY3Fnh5g" uri="tasks/Update%20product%20backlog.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_wj_I8AEWEduzRosbOajx7w" id="-S4qXwp40l_8eCcyyI7o-3A" uri="tasks/Retrospective.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_WYwq0QEZEduzRosbOajx7w" id="-dU_t9olFRQIyOBZQvMndKg" uri="guidances/concepts/Travail%20collaboratif.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_pWgXYAL_EduOAKqB9I73uw" id="-4wqJQ0qXLYZ8kCnpDu--tA" uri="disciplines/Scrum%20activities.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_PitjwQOwEduJnc8byNAQ9Q" id="-zS9h38tmK4L-U9kbgkpGKQ" uri="customcategories/Scrum%20Elements.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_XQS7sAPKEdubhrgDuRb4fA" id="-3f4axrWBKHGv74oKN2x-gQ" uri="tasks/Plan%20release.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_XQZCUAPKEdubhrgDuRb4fA" id="-mi1O4H7RRm0YqlUNyp8TJg" uri="tasks/Initiate%20Product%20Backlog.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_E6ZVsBTREduFIr9xNbwGyQ" id="-MSO8KF-0IlKZJGnSwwTNZA" uri="guidances/concepts/Presentation%20Scrum.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_ZllqMDwUEdun48PxFCzHCw" id="-BPz1k8sC6CCyJ2yZCc1p2Q" uri="guidances/concepts/Produit,%20release%20et%20sprint.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_tO6jEHpCEdug1NkGFo_hTg" id="-6aCUL_kawJFNBtfH_sRXkw" uri="workproducts/Product%20increment.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_5nqe4IGJEduKE9hnyImx1Q" id="-KC1R73i9f6P7ZT4pgBOLzA" uri="workproducts/Product%20Backlog%20Item.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_74nh8YGWEduKE9hnyImx1Q" id="-EmLqiNX2WnmsfEtxNiuyTQ" uri="guidances/reports/Release%20Planning.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_U_2y4IHpEdu3SZQ-Dp1OAA" id="-6UJtuFO3WFBFpJOFeV1QMQ" uri="workproducts/Sprint%20Backlog%20Item.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_1MHpkIHqEduFs9jH8xc4xw" id="-fcoz1Nm_QnX6xtLg5YWdVg" uri="guidances/termdefinitions/Sprint.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_DD7t8IHrEduFs9jH8xc4xw" id="-XPyPmZTAVbnvJVuOLvYpXw" uri="guidances/termdefinitions/Release.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_mmlSkIKlEduQgtHqedKdMA" id="-GKfSarwQLoaHhoT71FQI8Q" uri="guidances/termdefinitions/Theme.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_P8d_YILXEduLd8CaF_IcMA" id="-PeP4fADValHXs2Z2Z8zJ1w" uri="guidances/termdefinitions/Velocity.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_IbymwILYEduLd8CaF_IcMA" id="-tHVOELWOQDI7i0M2rlMufQ" uri="guidances/termdefinitions/Timebox.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_tOn1YILYEduLd8CaF_IcMA" id="-KQ4Jzjy6YgAr_2NXa4J67g" uri="guidances/termdefinitions/Burndown%20Chart.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_-wFhAILYEduLd8CaF_IcMA" id="-pJuF9iKbSQx7TIwHNBVTgg" uri="guidances/reports/Release%20Burndown%20Chart.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_LCa1UILZEduLd8CaF_IcMA" id="-qVeT6_sAspmZjCYQLOrhbg" uri="guidances/reports/Sprint%20Burndown%20Chart.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_egmj0IRvEduo75chJsIcXg" id="-cfa6bdUgQuboNpJRKaCLAw" uri="guidances/supportingmaterials/Scrum%20references.xmi"/>
<resourceDescriptors xmi:id="_cpeaYYSAEduo75chJsIcXg" id="-IPxNSDzXKWa-H_kJ2PMtYA" uri="guidances/roadmaps/Application.xmi"/>
</org.eclipse.epf.uma.resourcemanager:ResourceManager>
<org.eclipse.epf.uma:MethodPlugin xmi:id="_mQ3eoPpYEdqsc-f87sBK8A" name="Scrum" guid="_mQ3eoPpYEdqsc-f87sBK8A" briefDescription="Ce plugin porte sur l'utilisation de Scrum." authors="Claude Aubry" changeDate="2006-12-05T18:52:42.109+0100" version="1.0" copyrightStatement="_N8zs0AEGEduzRosbOajx7w">
<methodPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_mQ3eofpYEdqsc-f87sBK8A" name="Content" guid="_mQ3eofpYEdqsc-f87sBK8A">
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_mQ3eovpYEdqsc-f87sBK8A" name="Categories" guid="_mQ3eovpYEdqsc-f87sBK8A">
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_mQ3eo_pYEdqsc-f87sBK8A" name="Domains" guid="_mQ3eo_pYEdqsc-f87sBK8A">
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Domain" xmi:id="_AcwmAANoEduYd-55D-Aiqg" name="Scrum Artefacts" guid="_AcwmAANoEduYd-55D-Aiqg" presentationName="Produits Scrum" workProducts="_tCmYEP-xEdqLnajTSLeAsA _5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A _Dzw70PpZEdqsc-f87sBK8A"/>
</childPackages>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_mQ3epPpYEdqsc-f87sBK8A" name="Disciplines" guid="_mQ3epPpYEdqsc-f87sBK8A">
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Discipline" xmi:id="_6sdMAAL-EduOAKqB9I73uw" name="Scrum activities" guid="_6sdMAAL-EduOAKqB9I73uw" briefDescription="Les activités spécifiques induites par l'application de Scrum." presentationName="Activités Scrum" conceptsAndPapers="_OUjj0AEZEduzRosbOajx7w" tasks="_Xpd5gP_AEdqtbrr0B1TG-A _STkWYP_BEdqtbrr0B1TG-A _ho-aIP_BEdqtbrr0B1TG-A _4LOggPpaEdqsc-f87sBK8A _J_sRIP_AEdqtbrr0B1TG-A _MRrRYPpbEdqsc-f87sBK8A _d09LYP_AEdqtbrr0B1TG-A _BGFMoANkEduYd-55D-Aiqg">
<presentation xmi:id="-4wqJQ0qXLYZ8kCnpDu--tA" href="uma://-4wqJQ0qXLYZ8kCnpDu--tA#-4wqJQ0qXLYZ8kCnpDu--tA"/>
</contentElements>
</childPackages>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_mQ3epfpYEdqsc-f87sBK8A" name="RoleSets" guid="_mQ3epfpYEdqsc-f87sBK8A">
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:RoleSet" xmi:id="_3qmmoP-zEdqLnajTSLeAsA" name="Scrum Roles" guid="_3qmmoP-zEdqLnajTSLeAsA" briefDescription="Les rôles dans un projet qui applique Scrum." presentationName="Rôles Scrum" conceptsAndPapers="_OUjj0AEZEduzRosbOajx7w" roles="_ICJyYPpaEdqsc-f87sBK8A _t1K9kPpYEdqsc-f87sBK8A _9apLsPpaEdqsc-f87sBK8A _Qqmp8P_AEdqtbrr0B1TG-A">
<presentation xmi:id="-CgLjZ6Bwc0EyYyQCjzlw7g" href="uma://-CgLjZ6Bwc0EyYyQCjzlw7g#-CgLjZ6Bwc0EyYyQCjzlw7g"/>
</contentElements>
</childPackages>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_mQ3epvpYEdqsc-f87sBK8A" name="WP Types" guid="_mQ3epvpYEdqsc-f87sBK8A">
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:WorkProductType" xmi:id="_d-yk8ABREdu3o4yroaI-tA" name="Backlogs" guid="_d-yk8ABREdu3o4yroaI-tA" briefDescription="Scrum utilise un nombre très restreint de produits de travail, essentiellement 2 listes appelées backlogs." presentationName="Backlogs" workProducts="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A _Dzw70PpZEdqsc-f87sBK8A">
<presentation xmi:id="-eSc2tcV1h17HBw_s8ROEVw" href="uma://-eSc2tcV1h17HBw_s8ROEVw#-eSc2tcV1h17HBw_s8ROEVw"/>
</contentElements>
</childPackages>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_mQ3ep_pYEdqsc-f87sBK8A" name="Tools" guid="_mQ3ep_pYEdqsc-f87sBK8A"/>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_mQ3eqPpYEdqsc-f87sBK8A" name="StandardCategories" guid="_mQ3eqPpYEdqsc-f87sBK8A"/>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_mQ3eqfpYEdqsc-f87sBK8A" name="CustomCategories" guid="_mQ3eqfpYEdqsc-f87sBK8A">
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_mQ3eqvpYEdqsc-f87sBK8A" name="Hidden" guid="_mQ3eqvpYEdqsc-f87sBK8A">
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:CustomCategory" xmi:id="_mQ3eq_pYEdqsc-f87sBK8A" name="Catégories personnalisées" guid="_mQ3eq_pYEdqsc-f87sBK8A" categorizedElements="_7BSBkABCEduYUKPFgCzFuA _s8y1UABREdu3o4yroaI-tA _nF6fgALYEduFv7wnrO7SvQ"/>
</childPackages>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:CustomCategory" xmi:id="_7BSBkABCEduYUKPFgCzFuA" name="Cycle de vie Scrum" guid="_7BSBkABCEduYUKPFgCzFuA" presentationName="Cycle de vie">
<categorizedElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Roadmap" href="#_6Jox0IRuEduo75chJsIcXg"/>
<categorizedElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:DeliveryProcess" href="uma://_9llsAAAvEdubGMceRDupFQ#_9llsAQAvEdubGMceRDupFQ"/>
<categorizedElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Concept" href="#_XtRuYP-zEdqLnajTSLeAsA"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:CustomCategory" xmi:id="_s8y1UABREdu3o4yroaI-tA" name="Intro" guid="_s8y1UABREdu3o4yroaI-tA" presentationName="Intro" categorizedElements="_wz30kABREdu3o4yroaI-tA _3WivIBTQEduFIr9xNbwGyQ _PTGe4IRvEduo75chJsIcXg">
<presentation xmi:id="-juIDa_fXi2K1BE5NTblPow" href="uma://-juIDa_fXi2K1BE5NTblPow#-juIDa_fXi2K1BE5NTblPow"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:CustomCategory" xmi:id="_nF6fgALYEduFv7wnrO7SvQ" name="Scrum Elements" guid="_nF6fgALYEduFv7wnrO7SvQ" briefDescription="Description des éléments de Scrum : rôles, réunions et backlogs, ainsi que des guides dans leur utilisation." presentationName="Eléments" categorizedElements="_3qmmoP-zEdqLnajTSLeAsA _d-yk8ABREdu3o4yroaI-tA _6sdMAAL-EduOAKqB9I73uw">
<presentation xmi:id="-zS9h38tmK4L-U9kbgkpGKQ" href="uma://-zS9h38tmK4L-U9kbgkpGKQ#-zS9h38tmK4L-U9kbgkpGKQ"/>
</contentElements>
</childPackages>
</childPackages>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_mQ3erPpYEdqsc-f87sBK8A" name="CoreContent" guid="_mQ3erPpYEdqsc-f87sBK8A">
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_rkSgEPpYEdqsc-f87sBK8A" name="Eléments de Scrum" guid="_rkSgEPpYEdqsc-f87sBK8A" briefDescription="Scrum signifie mêlée au rugby. Scrum utilise les valeurs et l'esprit du rugby et les adapte aux projets de développement. Comme le pack lors d'un ballon porté au rugby, l'équipe chargée du développement travaille de façon collective, soudée vers un objectif précis. Comme un demi de mêlée, le ScrumMaster aiguillonne les membres de l'équipe, les repositionne dans la bonne direction et donne le tempo pour assurer la réussite du projet. Au delà de cet accent mis sur la puissance du collectif, Scrum est un processus agile qui attaque la complexité par une approche empirique. Scrum est facile à apprendre, Scrum est indépendant des méthodes et technologies utilisées : son adoption présente peu de risques. ">
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Role" xmi:id="_t1K9kPpYEdqsc-f87sBK8A" name="ScrumMaster" guid="_t1K9kPpYEdqsc-f87sBK8A" briefDescription="C' est l'animateur d'une équipe Scrum." presentationName="ScrumMaster" responsibleFor="_Dzw70PpZEdqsc-f87sBK8A">
<presentation xmi:id="-Y3SFEe-A-lRF8TaEn9vKNQ" href="uma://-Y3SFEe-A-lRF8TaEn9vKNQ#-Y3SFEe-A-lRF8TaEn9vKNQ"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Artifact" xmi:id="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A" name="Product Backlog" guid="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A" briefDescription="Contient les exigences d'un produit" presentationName="Backlog de produit" conceptsAndPapers="_XtRuYP-zEdqLnajTSLeAsA" reports="_vKqe8PpaEdqsc-f87sBK8A _Z2NzkIGWEduKE9hnyImx1Q">
<presentation xmi:id="-Of1SdnAQ9nmsL5DFvD2Uug" href="uma://-Of1SdnAQ9nmsL5DFvD2Uug#-Of1SdnAQ9nmsL5DFvD2Uug"/>
<containedArtifacts xmi:id="_-D85cIGIEduKE9hnyImx1Q" name="Product Backlog Item" guid="_-D85cIGIEduKE9hnyImx1Q" briefDescription="Chose à faire qui apporte de la valeur. Appelé PBI (Product Backlog Item)" presentationName="Elément de backlog de produit">
<presentation xmi:id="-KC1R73i9f6P7ZT4pgBOLzA" href="uma://-KC1R73i9f6P7ZT4pgBOLzA#-KC1R73i9f6P7ZT4pgBOLzA"/>
</containedArtifacts>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Artifact" xmi:id="_Dzw70PpZEdqsc-f87sBK8A" name="Sprint backlog" guid="_Dzw70PpZEdqsc-f87sBK8A" briefDescription="Liste des choses à faire du point de vue de l'équipe de développement." presentationName="Backlog du sprint" reports="_jC4NwPpaEdqsc-f87sBK8A">
<presentation xmi:id="-8V2DOvzUhvtqwWvTOHMB5g" href="uma://-8V2DOvzUhvtqwWvTOHMB5g#-8V2DOvzUhvtqwWvTOHMB5g"/>
<containedArtifacts xmi:id="_9C78MIHnEdu3SZQ-Dp1OAA" name="Sprint Backlog Item" guid="_9C78MIHnEdu3SZQ-Dp1OAA" briefDescription="C'est une tâche, un travail élémentaire à réaliser pendant le sprint." presentationName="Elément de Backlog de Sprint">
<presentation xmi:id="-6UJtuFO3WFBFpJOFeV1QMQ" href="uma://-6UJtuFO3WFBFpJOFeV1QMQ#-6UJtuFO3WFBFpJOFeV1QMQ"/>
</containedArtifacts>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Role" xmi:id="_ICJyYPpaEdqsc-f87sBK8A" name="Product Owner" guid="_ICJyYPpaEdqsc-f87sBK8A" briefDescription="C’est le représentant du &quot;métier&quot; dans le projet. " presentationName="Directeur Produit" responsibleFor="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A">
<presentation xmi:id="-35iKPqDM2F2PjKWQLCW4tA" href="uma://-35iKPqDM2F2PjKWQLCW4tA#-35iKPqDM2F2PjKWQLCW4tA"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Report" xmi:id="_jC4NwPpaEdqsc-f87sBK8A" name="Sprint Burndown Chart" guid="_jC4NwPpaEdqsc-f87sBK8A" briefDescription="Présentation de l'avancement du sprint courant." presentationName="Sprint Burndown Chart" conceptsAndPapers="_XtRuYP-zEdqLnajTSLeAsA">
<presentation xmi:id="-qVeT6_sAspmZjCYQLOrhbg" href="uma://-qVeT6_sAspmZjCYQLOrhbg#-qVeT6_sAspmZjCYQLOrhbg"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Report" xmi:id="_vKqe8PpaEdqsc-f87sBK8A" name="Release Burndown Chart" guid="_vKqe8PpaEdqsc-f87sBK8A" briefDescription="Présentation de l'avancement de la release." presentationName="Release Burndown Chart" conceptsAndPapers="_XtRuYP-zEdqLnajTSLeAsA">
<presentation xmi:id="-pJuF9iKbSQx7TIwHNBVTgg" href="uma://-pJuF9iKbSQx7TIwHNBVTgg#-pJuF9iKbSQx7TIwHNBVTgg"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" xmi:id="_4LOggPpaEdqsc-f87sBK8A" name="Plan sprint" guid="_4LOggPpaEdqsc-f87sBK8A" briefDescription="Planification du court terme" presentationName="Planifier le sprint" performedBy="_9apLsPpaEdqsc-f87sBK8A" mandatoryInput="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A" output="_Dzw70PpZEdqsc-f87sBK8A" additionallyPerformedBy="_ICJyYPpaEdqsc-f87sBK8A">
<presentation xmi:id="-NRwwk6YGAtu25V3Lc04G6w" href="uma://-NRwwk6YGAtu25V3Lc04G6w#-NRwwk6YGAtu25V3Lc04G6w"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Role" xmi:id="_9apLsPpaEdqsc-f87sBK8A" name="Team" guid="_9apLsPpaEdqsc-f87sBK8A" briefDescription="Il s'agit d'un rôle collectif. Tous les membres de l'équipe participent au travail, sans qu'on disitingue des fonctions particulières pour chacun." presentationName="Equipe Scrum" responsibleFor="_tCmYEP-xEdqLnajTSLeAsA">
<presentation xmi:id="-LVZG5zK2YjEGXO3SwDmqug" href="uma://-LVZG5zK2YjEGXO3SwDmqug#-LVZG5zK2YjEGXO3SwDmqug"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" xmi:id="_MRrRYPpbEdqsc-f87sBK8A" name="Review sprint" guid="_MRrRYPpbEdqsc-f87sBK8A" briefDescription="Montrer ce qui a été réalisé et fonctionne. En tirer les conséquences." presentationName="Faire la revue du sprint" performedBy="_9apLsPpaEdqsc-f87sBK8A" mandatoryInput="_tCmYEP-xEdqLnajTSLeAsA" output="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A" additionallyPerformedBy="_ICJyYPpaEdqsc-f87sBK8A _t1K9kPpYEdqsc-f87sBK8A _Qqmp8P_AEdqtbrr0B1TG-A">
<presentation xmi:id="-zoJryMCuHfxWP7Q5Er195Q" href="uma://-zoJryMCuHfxWP7Q5Er195Q#-zoJryMCuHfxWP7Q5Er195Q"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Artifact" xmi:id="_tCmYEP-xEdqLnajTSLeAsA" name="Product increment" guid="_tCmYEP-xEdqLnajTSLeAsA" briefDescription="Le produit partiel obtenu à la fin de chaque sprint." presentationName="Incrément de produit">
<presentation xmi:id="-6aCUL_kawJFNBtfH_sRXkw" href="uma://-6aCUL_kawJFNBtfH_sRXkw#-6aCUL_kawJFNBtfH_sRXkw"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" xmi:id="_J_sRIP_AEdqtbrr0B1TG-A" name="Retrospective" guid="_J_sRIP_AEdqtbrr0B1TG-A" briefDescription="Faire un bilan du sprint qui se termine" presentationName="Rétrospective" performedBy="_9apLsPpaEdqsc-f87sBK8A" output="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A" additionallyPerformedBy="_ICJyYPpaEdqsc-f87sBK8A _t1K9kPpYEdqsc-f87sBK8A _Qqmp8P_AEdqtbrr0B1TG-A">
<presentation xmi:id="-S4qXwp40l_8eCcyyI7o-3A" href="uma://-S4qXwp40l_8eCcyyI7o-3A#-S4qXwp40l_8eCcyyI7o-3A"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Role" xmi:id="_Qqmp8P_AEdqtbrr0B1TG-A" name="StakeHolder" guid="_Qqmp8P_AEdqtbrr0B1TG-A" briefDescription="Personne ne participant pas directement au projet mais ayant une influence sur celui-ci." presentationName="Intervenant">
<presentation xmi:id="-u0-b4PNo9XzOh1-dv_aaKA" href="uma://-u0-b4PNo9XzOh1-dv_aaKA#-u0-b4PNo9XzOh1-dv_aaKA"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" xmi:id="_Xpd5gP_AEdqtbrr0B1TG-A" name="Manage problems" guid="_Xpd5gP_AEdqtbrr0B1TG-A" briefDescription="Prendre en compte les événements qui surviennent à tout moment sur un projet et tenter de les régler." presentationName="Gérer les problèmes" performedBy="_t1K9kPpYEdqsc-f87sBK8A" output="_Dzw70PpZEdqsc-f87sBK8A" optionalInput="_Dzw70PpZEdqsc-f87sBK8A">
<presentation xmi:id="-mZfAV7RcWJlp5idlHzeEcA" href="uma://-mZfAV7RcWJlp5idlHzeEcA#-mZfAV7RcWJlp5idlHzeEcA"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" xmi:id="_d09LYP_AEdqtbrr0B1TG-A" name="Scrum daily meeting" guid="_d09LYP_AEdqtbrr0B1TG-A" briefDescription="La régulation des activités de développement et de test se fait à travers les mêlées quotidiennes." presentationName="Mêlée quotidienne" performedBy="_t1K9kPpYEdqsc-f87sBK8A" mandatoryInput="_Dzw70PpZEdqsc-f87sBK8A" output="_Dzw70PpZEdqsc-f87sBK8A" additionallyPerformedBy="_9apLsPpaEdqsc-f87sBK8A _ICJyYPpaEdqsc-f87sBK8A">
<presentation xmi:id="-vDOuVl_xPKipKd90HQNZng" href="uma://-vDOuVl_xPKipKd90HQNZng#-vDOuVl_xPKipKd90HQNZng"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" xmi:id="_STkWYP_BEdqtbrr0B1TG-A" name="Update product backlog" guid="_STkWYP_BEdqtbrr0B1TG-A" briefDescription="Prise en compte des changements de périmètre en vue de préparer les sprints suivants." presentationName="Mettre à jour le backlog de produit" performedBy="_ICJyYPpaEdqsc-f87sBK8A" mandatoryInput="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A" output="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A" additionallyPerformedBy="_Qqmp8P_AEdqtbrr0B1TG-A _9apLsPpaEdqsc-f87sBK8A">
<presentation xmi:id="-XdgedeazfFRGDxMY3Fnh5g" href="uma://-XdgedeazfFRGDxMY3Fnh5g#-XdgedeazfFRGDxMY3Fnh5g"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" xmi:id="_ho-aIP_BEdqtbrr0B1TG-A" name="Plan release" guid="_ho-aIP_BEdqtbrr0B1TG-A" briefDescription="Planification à moyen terme" presentationName="Planifier la release" performedBy="_ICJyYPpaEdqsc-f87sBK8A" mandatoryInput="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A" output="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A" additionallyPerformedBy="_t1K9kPpYEdqsc-f87sBK8A _9apLsPpaEdqsc-f87sBK8A">
<presentation xmi:id="-3f4axrWBKHGv74oKN2x-gQ" href="uma://-3f4axrWBKHGv74oKN2x-gQ#-3f4axrWBKHGv74oKN2x-gQ"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Concept" xmi:id="_OUjj0AEZEduzRosbOajx7w" name="Travail collaboratif" guid="_OUjj0AEZEduzRosbOajx7w" presentationName="Travail collaboratif">
<presentation xmi:id="-dU_t9olFRQIyOBZQvMndKg" href="uma://-dU_t9olFRQIyOBZQvMndKg#-dU_t9olFRQIyOBZQvMndKg"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Concept" xmi:id="_XtRuYP-zEdqLnajTSLeAsA" name="Produit, release et sprint" guid="_XtRuYP-zEdqLnajTSLeAsA" presentationName="Produit, release et sprint">
<presentation xmi:id="-BPz1k8sC6CCyJ2yZCc1p2Q" href="uma://-BPz1k8sC6CCyJ2yZCc1p2Q#-BPz1k8sC6CCyJ2yZCc1p2Q"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" xmi:id="_BGFMoANkEduYd-55D-Aiqg" name="Initiate Product Backlog" guid="_BGFMoANkEduYd-55D-Aiqg" briefDescription="Identifier une liste d'items, les inclure dans le backlog et les classer par priorité." presentationName="Elaborer le backlog de produit initial" performedBy="_ICJyYPpaEdqsc-f87sBK8A" output="_5ABscPpYEdqsc-f87sBK8A" additionallyPerformedBy="_Qqmp8P_AEdqtbrr0B1TG-A _9apLsPpaEdqsc-f87sBK8A">
<presentation xmi:id="-mi1O4H7RRm0YqlUNyp8TJg" href="uma://-mi1O4H7RRm0YqlUNyp8TJg#-mi1O4H7RRm0YqlUNyp8TJg"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Concept" xmi:id="_3WivIBTQEduFIr9xNbwGyQ" name="Presentation Scrum" guid="_3WivIBTQEduFIr9xNbwGyQ" briefDescription="Scrum repose sur une technique de gestion de projets qui conduit à obtenir un produit avec la plus grande valeur &quot;métier&quot; possible dans la durée la plus réduite." presentationName="Scrum">
<presentation xmi:id="-MSO8KF-0IlKZJGnSwwTNZA" href="uma://-MSO8KF-0IlKZJGnSwwTNZA#-MSO8KF-0IlKZJGnSwwTNZA"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Report" xmi:id="_Z2NzkIGWEduKE9hnyImx1Q" name="Release Planning" guid="_Z2NzkIGWEduKE9hnyImx1Q" briefDescription="Plan montrant les sprints et les éléments du backlog associés à ces sprints" presentationName="Planning de la release" conceptsAndPapers="_XtRuYP-zEdqLnajTSLeAsA">
<presentation xmi:id="-EmLqiNX2WnmsfEtxNiuyTQ" href="uma://-EmLqiNX2WnmsfEtxNiuyTQ#-EmLqiNX2WnmsfEtxNiuyTQ"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:TermDefinition" xmi:id="_kftWoIHqEduFs9jH8xc4xw" name="Sprint" guid="_kftWoIHqEduFs9jH8xc4xw" presentationName="Sprint">
<presentation xmi:id="-fcoz1Nm_QnX6xtLg5YWdVg" href="uma://-fcoz1Nm_QnX6xtLg5YWdVg#-fcoz1Nm_QnX6xtLg5YWdVg"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:TermDefinition" xmi:id="_AIB9gIHrEduFs9jH8xc4xw" name="Release" guid="_AIB9gIHrEduFs9jH8xc4xw" presentationName="Release">
<presentation xmi:id="-XPyPmZTAVbnvJVuOLvYpXw" href="uma://-XPyPmZTAVbnvJVuOLvYpXw#-XPyPmZTAVbnvJVuOLvYpXw"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:TermDefinition" xmi:id="_aeYKoIKlEduQgtHqedKdMA" name="Theme" guid="_aeYKoIKlEduQgtHqedKdMA" presentationName="Thème">
<presentation xmi:id="-GKfSarwQLoaHhoT71FQI8Q" href="uma://-GKfSarwQLoaHhoT71FQI8Q#-GKfSarwQLoaHhoT71FQI8Q"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:TermDefinition" xmi:id="_HQEP8ILXEduLd8CaF_IcMA" name="Velocity" guid="_HQEP8ILXEduLd8CaF_IcMA" presentationName="Vélocité">
<presentation xmi:id="-PeP4fADValHXs2Z2Z8zJ1w" href="uma://-PeP4fADValHXs2Z2Z8zJ1w#-PeP4fADValHXs2Z2Z8zJ1w"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:TermDefinition" xmi:id="_3qdXkILXEduLd8CaF_IcMA" name="Timebox" guid="_3qdXkILXEduLd8CaF_IcMA" presentationName="Bloc de temps">
<presentation xmi:id="-tHVOELWOQDI7i0M2rlMufQ" href="uma://-tHVOELWOQDI7i0M2rlMufQ#-tHVOELWOQDI7i0M2rlMufQ"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:TermDefinition" xmi:id="_X5rREILYEduLd8CaF_IcMA" name="Burndown Chart" guid="_X5rREILYEduLd8CaF_IcMA" presentationName="Graphe de tendance">
<presentation xmi:id="-KQ4Jzjy6YgAr_2NXa4J67g" href="uma://-KQ4Jzjy6YgAr_2NXa4J67g#-KQ4Jzjy6YgAr_2NXa4J67g"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Roadmap" xmi:id="_6Jox0IRuEduo75chJsIcXg" name="Application" guid="_6Jox0IRuEduo75chJsIcXg" briefDescription="Appliquer Scrum sans oublier les principes" presentationName="Appliquer Scrum">
<presentation xmi:id="-IPxNSDzXKWa-H_kJ2PMtYA" href="uma://-IPxNSDzXKWa-H_kJ2PMtYA#-IPxNSDzXKWa-H_kJ2PMtYA"/>
</contentElements>
</childPackages>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_SqGkoABREdu3o4yroaI-tA" name="Général" guid="_SqGkoABREdu3o4yroaI-tA">
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:SupportingMaterial" xmi:id="_wz30kABREdu3o4yroaI-tA" name="Introduction" guid="_wz30kABREdu3o4yroaI-tA" briefDescription="Bienvenue dans Scrum !" presentationName="Introduction">
<presentation xmi:id="-WfzsSn3X35gSHQZ2kqtoVw" href="uma://-WfzsSn3X35gSHQZ2kqtoVw#-WfzsSn3X35gSHQZ2kqtoVw"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:SupportingMaterial" xmi:id="_N8zs0AEGEduzRosbOajx7w" name="Copyright" guid="_N8zs0AEGEduzRosbOajx7w" presentationName="Copyright">
<presentation xmi:id="-03XtfjRMEs23qIdCSSQiNQ" href="uma://-03XtfjRMEs23qIdCSSQiNQ#-03XtfjRMEs23qIdCSSQiNQ"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:SupportingMaterial" xmi:id="_PTGe4IRvEduo75chJsIcXg" name="Scrum references" guid="_PTGe4IRvEduo75chJsIcXg" presentationName="Références">
<presentation xmi:id="-cfa6bdUgQuboNpJRKaCLAw" href="uma://-cfa6bdUgQuboNpJRKaCLAw#-cfa6bdUgQuboNpJRKaCLAw"/>
</contentElements>
</childPackages>
</childPackages>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ProcessPackage" xmi:id="_mQ3erfpYEdqsc-f87sBK8A" name="CapabilityPatterns" guid="_mQ3erfpYEdqsc-f87sBK8A"/>
</methodPackages>
<methodPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ProcessPackage" xmi:id="_mQ3ervpYEdqsc-f87sBK8A" name="DeliveryProcesses" guid="_mQ3ervpYEdqsc-f87sBK8A">
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ProcessComponent" xmi:id="_9llsAAAvEdubGMceRDupFQ" href="uma://_9llsAAAvEdubGMceRDupFQ#_9llsAAAvEdubGMceRDupFQ"/>
</methodPackages>
<methodPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ProcessPackage" xmi:id="_mQ3er_pYEdqsc-f87sBK8A" name="ProcessContributions" guid="_mQ3er_pYEdqsc-f87sBK8A"/>
</org.eclipse.epf.uma:MethodPlugin>
</xmi:XMI>