blob: 2e08ea147ac2515350f9c2ab5c982fc65ce0170f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.5/uma.ecore" xmlns:org.eclipse.epf.uma.resourcemanager="http:///org/eclipse/epf/uma/resourcemanager.ecore"
xmlns:epf="http://www.eclipse.org/epf" epf:version="1.5.0">
<org.eclipse.epf.uma.resourcemanager:ResourceManager xmi:id="_zwZGkDCuEdy-y7VJzHnAoQ"
guid="_zwZGkDCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<resourceDescriptors xmi:id="_zwZGkTCuEdy-y7VJzHnAoQ" id="-xt3VIrbs_wwwe5-Oy-g6iA"
uri="content.xmi"/>
</org.eclipse.epf.uma.resourcemanager:ResourceManager>
<org.eclipse.epf.uma:ProcessComponent xmi:id="_zuKR8DCuEdy-y7VJzHnAoQ" name="dsdm_develop_solution"
guid="_zuKR8DCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:RoleDescriptor" xmi:id="_zuKSBjCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="developer" guid="_zuKSBjCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Developer"
hasMultipleOccurrences="true" superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ" responsibleFor="_zuKR_DCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKSAjCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR9zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR_zCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<Role href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0YDosMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:WorkProductDescriptor" xmi:id="_zuKR_zCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="design" guid="_zuKR_zCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Design" superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<WorkProduct href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0WuL8slgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:WorkProductDescriptor" xmi:id="_zuKR9zCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="implementation" guid="_zuKR9zCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Implementation"
superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<WorkProduct href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0YoQcMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:WorkProductDescriptor" xmi:id="_zuKSAjCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="developer_test" guid="_zuKSAjCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Developer Test"
hasMultipleOccurrences="true" superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<WorkProduct href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0YuXEclgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:WorkProductDescriptor" xmi:id="_zuKR_DCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="build" guid="_zuKR_DCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Build" superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<WorkProduct href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0YuXEMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:TaskDescriptor" xmi:id="_zuKR-jCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="dsdm_design_solution" guid="_zuKR-jCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Design the Solution"
superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ" additionallyPerformedBy="_zuKR-DCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKSBTCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR8jCuEdy-y7VJzHnAoQ _xg5W4DCzEdy-y7VJzHnAoQ _yHVr0DCzEdy-y7VJzHnAoQ"
mandatoryInput="_zuKR8zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR-TCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKSADCuEdy-y7VJzHnAoQ"
optionalInput="_zuKR_zCuEdy-y7VJzHnAoQ" output="_zuKR_zCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<Task href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0fshwMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
<selectedSteps href="uma://_NrC20qeqEdmKDbQuyzCoqQ#_4Z7WYKuKEdmhFZtkg1nakg"/>
<selectedSteps href="uma://_NrC20qeqEdmKDbQuyzCoqQ#_Ci7aYFixEdusJoWkvSRO9Q"/>
<selectedSteps href="uma://_NrC20qeqEdmKDbQuyzCoqQ#_--6tYKuKEdmhFZtkg1nakg"/>
<selectedSteps href="uma://_NrC20qeqEdmKDbQuyzCoqQ#_A_LU8KuLEdmhFZtkg1nakg"/>
<selectedSteps href="uma://_NrC20qeqEdmKDbQuyzCoqQ#_ENwJwKuLEdmhFZtkg1nakg"/>
<selectedSteps href="uma://_NrC20qeqEdmKDbQuyzCoqQ#_KNZYAKuLEdmhFZtkg1nakg"/>
<selectedSteps href="uma://_NrC20qeqEdmKDbQuyzCoqQ#_OGYbwKuLEdmhFZtkg1nakg"/>
<selectedSteps href="uma://_NrC20qeqEdmKDbQuyzCoqQ#_mUVt8BfnEduD353bkQ4frw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:WorkProductDescriptor" xmi:id="_zuKR8zCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="supporting_requirements_spec" guid="_zuKR8zCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Supporting Requirements Specification"
superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<WorkProduct href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_BVh9cL-CEdqb7N6KIeDL8Q"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:WorkProductDescriptor" xmi:id="_zuKR-TCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="architecture_notebook" guid="_zuKR-TCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Architecture Notebook"
superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<WorkProduct href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0XAf0MlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:TaskDescriptor" xmi:id="_zuKR8TCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="dsdm_impl_developer_tests" guid="_zuKR8TCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Implement Developer Tests"
superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ" additionallyPerformedBy="_zuKR8jCuEdy-y7VJzHnAoQ"
mandatoryInput="_zuKR9zCuEdy-y7VJzHnAoQ" optionalInput="_zuKR_zCuEdy-y7VJzHnAoQ"
output="_zuKSAjCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<Task href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0iL1EMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
<selectedSteps href="uma://_dWPe8KrMEdmqUqi7YGiSxw#_2LYo8KuPEdmhFZtkg1nakg"/>
<selectedSteps href="uma://_dWPe8KrMEdmqUqi7YGiSxw#_g8npoC5UEduVhuZHT5jKZQ"/>
<selectedSteps href="uma://_dWPe8KrMEdmqUqi7YGiSxw#_g1eDUC5VEduVhuZHT5jKZQ"/>
<selectedSteps href="uma://_dWPe8KrMEdmqUqi7YGiSxw#_5WtVcKuPEdmhFZtkg1nakg"/>
<selectedSteps href="uma://_dWPe8KrMEdmqUqi7YGiSxw#_j30aAC5VEduVhuZHT5jKZQ"/>
<selectedSteps href="uma://_dWPe8KrMEdmqUqi7YGiSxw#_ku06gC5VEduVhuZHT5jKZQ"/>
<selectedSteps href="uma://_dWPe8KrMEdmqUqi7YGiSxw#_6wZFMKuPEdmhFZtkg1nakg"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:TaskDescriptor" xmi:id="_zuKR9jCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="dsdm_implement_solution" guid="_zuKR9jCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Implement the Solution"
superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ" additionallyPerformedBy="_zuKR8jCuEdy-y7VJzHnAoQ _xg5W4DCzEdy-y7VJzHnAoQ _yHVr0DCzEdy-y7VJzHnAoQ"
mandatoryInput="_zuKR_zCuEdy-y7VJzHnAoQ" optionalInput="_zuKR9zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR8zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKSADCuEdy-y7VJzHnAoQ"
output="_zuKR9zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR_DCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR8zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKSADCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<Task href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0hyzgMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
<selectedSteps href="uma://_d2aMwKrMEdmqUqi7YGiSxw#_2sxisE2iEduU655MA_3VXg"/>
<selectedSteps href="uma://_d2aMwKrMEdmqUqi7YGiSxw#_iMMWoKuPEdmhFZtkg1nakg"/>
<selectedSteps href="uma://_d2aMwKrMEdmqUqi7YGiSxw#_pjehkNb7Edq_LtLvi4w2yw"/>
<selectedSteps href="uma://_d2aMwKrMEdmqUqi7YGiSxw#_mFQ58KuPEdmhFZtkg1nakg"/>
<selectedSteps href="uma://_d2aMwKrMEdmqUqi7YGiSxw#_ni25UKuPEdmhFZtkg1nakg"/>
<selectedSteps href="uma://_d2aMwKrMEdmqUqi7YGiSxw#_q5XiIKuPEdmhFZtkg1nakg"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:TaskDescriptor" xmi:id="_zuKSAzCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="dsdm_run_developer_tests" guid="_zuKSAzCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Run Developer Tests"
superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ" additionallyPerformedBy="_zuKR8jCuEdy-y7VJzHnAoQ"
mandatoryInput="_zuKSAjCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR9zCuEdy-y7VJzHnAoQ" output="_zuKR-zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR9TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<Task href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0iYCUMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
<selectedSteps href="uma://_W6rc0Lv7EdmmUvZAZjqE3g#_MSnQsMP4EdmWKcx6ixEiwg"/>
<selectedSteps href="uma://_W6rc0Lv7EdmmUvZAZjqE3g#_NkRF0MP4EdmWKcx6ixEiwg"/>
<selectedSteps href="uma://_W6rc0Lv7EdmmUvZAZjqE3g#_SXPFkMP4EdmWKcx6ixEiwg"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:WorkProductDescriptor" xmi:id="_zuKR-zCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="test_log" guid="_zuKR-zCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Test Log"
superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<WorkProduct href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0ZlSsMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:RoleDescriptor" xmi:id="_zuKR-DCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="architect" guid="_zuKR-DCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Architect"
hasMultipleOccurrences="true" superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ" responsibleFor="_zuKR-TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<Role href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0X9iEMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:WorkProductDescriptor" xmi:id="_zuKSADCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="use_case" guid="_zuKSADCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Use Case"
hasMultipleOccurrences="true" superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<WorkProduct href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0VGbUMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:WorkProductDescriptor" xmi:id="_zuKR9DCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="test_script" guid="_zuKR9DCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Test Script"
hasMultipleOccurrences="true" superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<WorkProduct href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0ZfMEMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:RoleDescriptor" xmi:id="_zuKSBTCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="analyst" guid="_zuKSBTCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Analyst" hasMultipleOccurrences="true"
superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ" responsibleFor="_zuKR8zCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<Role href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0VxJsMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:RoleDescriptor" xmi:id="_zuKR8jCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="tester" guid="_zuKR8jCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Tester" hasMultipleOccurrences="true"
superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ" responsibleFor="_zuKR9DCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR-zCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<Role href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_0ZM4MclgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:WorkProductDescriptor" xmi:id="_zuKR9TCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="work_items_list" guid="_zuKR9TCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Work Items List"
isPlanned="false" superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<WorkProduct href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_rGNWsCbSEdqh1LYUOGRh2A"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:TaskDescriptor" xmi:id="_zuKSATCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="dsdm_integrate_and_create_build" guid="_zuKSATCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Integrate and Create Build"
superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ" mandatoryInput="_zuKR9zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKSAjCuEdy-y7VJzHnAoQ"
output="_zuKR_DCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<Task href="uma://_0TLvwMlgEdmt3adZL5Dmdw#_Dq0GQAIoEdyLh7vsrHZ4YA"/>
<selectedSteps href="uma://-3MMugrRt4H5NPnZe38OAjA#_xVY94A06EdyKD8XBf_Hbrw"/>
<selectedSteps href="uma://-3MMugrRt4H5NPnZe38OAjA#_hbwWQA07EdyKD8XBf_Hbrw"/>
<selectedSteps href="uma://-3MMugrRt4H5NPnZe38OAjA#_S5vB0A08EdyKD8XBf_Hbrw"/>
<selectedSteps href="uma://-3MMugrRt4H5NPnZe38OAjA#_Dm_bEA09EdyKD8XBf_Hbrw"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:RoleDescriptor" xmi:id="_xg5W4DCzEdy-y7VJzHnAoQ"
name="ambassador_user" guid="_xg5W4DCzEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Ambassador User"
isPlanned="false" superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<Role href="uma://_Nq0WYFkVEdul8L-IGeA7TA#_ctbZ8FkVEdul8L-IGeA7TA"/>
</processElements>
<processElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:RoleDescriptor" xmi:id="_yHVr0DCzEdy-y7VJzHnAoQ"
name="advisor_user" guid="_yHVr0DCzEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Advisor User"
isPlanned="false" superActivities="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ">
<Role href="uma://_Nq0WYFkVEdul8L-IGeA7TA#_avOA0FkVEdul8L-IGeA7TA"/>
</processElements>
<process xsi:type="org.eclipse.epf.uma:CapabilityPattern" xmi:id="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ"
name="dsdm_develop_solution" guid="_zuKR_TCuEdy-y7VJzHnAoQ" presentationName="Develop Solution (for requirement) (within context)"
briefDescription="Design, implement, test and integrate the solution for a requirement within a given context."
hasMultipleOccurrences="true" breakdownElements="_zuKSBjCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR_zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR9zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKSAjCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR_DCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR-jCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR8zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR-TCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR8TCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR9jCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKSAzCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR-zCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR-DCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKSADCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR9DCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKSBTCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR8jCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKR9TCuEdy-y7VJzHnAoQ _zuKSATCuEdy-y7VJzHnAoQ _xg5W4DCzEdy-y7VJzHnAoQ _yHVr0DCzEdy-y7VJzHnAoQ">
<ownedRules xmi:id="_zuKR_jCuEdy-y7VJzHnAoQ" name="diagram" guid="_zuKR_jCuEdy-y7VJzHnAoQ"
body="ad_image_uri=|publish_ad_image=false|add_image_uri=|publish_add_image=false|wpd_image_uri=|publish_wpd_image=false"/>
<presentation xmi:id="-xt3VIrbs_wwwe5-Oy-g6iA" href="uma://-xt3VIrbs_wwwe5-Oy-g6iA#-xt3VIrbs_wwwe5-Oy-g6iA"/>
<defaultContext href="uma://_y62TUKVPEdmMZJIzZ1W7Pw#_0u-T4clgEdmt3adZL5Dmdw"/>
<validContext href="uma://_y62TUKVPEdmMZJIzZ1W7Pw#_0u-T4clgEdmt3adZL5Dmdw"/>
<validContext href="uma://_y62TUKVPEdmMZJIzZ1W7Pw#_ZUWSwFlsEdu-hcil0jQ6jA"/>
</process>
</org.eclipse.epf.uma:ProcessComponent>
</xmi:XMI>