blob: 0a786759de2baa8ec8f4e5fc868e2553462d592d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmi:XMI xmi:version="20131001" xmlns:xmi="http://www.omg.org/spec/XMI/20131001" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:Ecore="http://www.eclipse.org/uml2/schemas/Ecore/5" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" xmlns:uml="http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML" xsi:schemaLocation="http://www.eclipse.org/uml2/schemas/Ecore/5 pathmap://UML_PROFILES/Ecore.profile.uml#_z1OFcHjqEdy8S4Cr8Rc_NA">
<uml:Profile xmi:id="_wrG1oHwkEeOWLfCz6n-rOA" name="BPMNProfile" URI="http://www.omg.org/spec/BPMNProfile/20121112/">
<eAnnotations xmi:id="_NJ-O0EyuEeS414m9-gV02Q" source="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML">
<eAnnotations xmi:id="_N0OswEyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::CoreStructure::Common::Gateways" references="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0PT0EyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::CoreStructure::Infrastructure" references="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0P64EyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::Process" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-packagedElement-4"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0P64UyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-packagedElement-4">
<details xmi:id="_hBoVwEyuEeS414m9-gV02Q" key="URI" value="http://www.omg.org/spec/BPMNProfile/20121112/"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations xmi:id="_N0RJAEyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::CoreStructure::Common::Events" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-Process-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48 BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28 BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0RwEEyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::CoreStructure::Common::Artifacts" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-Process-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48 BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0SXIEyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::CoreStructure::Common" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemKind BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-35 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-45 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-51 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-38 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-Process-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48 BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-41 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-3 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0UMUEyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::Process::Data" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42 BPMNProfile-Process-Data-BPMNProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataInputAssociation BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-DataStoreReference BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemKind BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-57 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-51 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter BPMNProfile-Process-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-Data-OutputSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-InputSet BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-DataState BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-DataOutputAssociation BPMNProfile-Process-Data-InputOutputBinding BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-Assignment BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-Data-DataOutput BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-Process-Data-InputOutputSpecification BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error BPMNProfile-Process-Data-DataObject BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-46 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-59 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-41 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-41 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-20 BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataObjectReference BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-ItemAwareElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-43 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-44 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-DataInput BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-35 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-37 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-38 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-60 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48 BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-35 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-55 BPMNProfile-Process-Data-DataStore BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-40 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-45"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0VacEyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::Process::HumanInteraction" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-23 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-UserTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42 BPMNProfile-Process-Data-BPMNProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataInputAssociation BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-DataStoreReference BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemKind BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-57 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-51 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter BPMNProfile-Process-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-Data-OutputSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-InputSet BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-DataState BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-DataOutputAssociation BPMNProfile-Process-Data-InputOutputBinding BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-Assignment BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-Data-DataOutput BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-Process-Data-InputOutputSpecification BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error BPMNProfile-Process-Data-DataObject BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-46 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-59 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-5 BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-41 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-41 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-Rendering BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-20 BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-3 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataObjectReference BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-ItemAwareElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-43 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-44 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-DataInput BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-35 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-37 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-38 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-PotentialOwner BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-60 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48 BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-ManualTask BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-35 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-HumanPerformer BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-55 BPMNProfile-Process-Data-DataStore BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalUserTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalManualTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-40 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-45"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0WokEyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::Collaboration" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-23 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-UserTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42 BPMNProfile-Process-Data-BPMNProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataInputAssociation BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-Collaboration-ParticipantMultiplicity BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-DataStoreReference BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-28 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemKind BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-57 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16 BPMNProfile-Collaboration-PartnerEntity BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-51 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-5 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-Data-OutputSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-InputSet BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-DataState BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-DataOutputAssociation BPMNProfile-Process-Data-InputOutputBinding BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-Assignment BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-18 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-32 BPMNProfile-Process-Data-DataOutput BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-29 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-Process-Data-InputOutputSpecification BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error BPMNProfile-Process-Data-DataObject BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-46 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-8 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-59 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-5 BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-41 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-41 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-25 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-34 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-Rendering BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-20 BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-Collaboration-ParticipantAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-3 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataObjectReference BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-ItemAwareElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-43 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-33 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-InteractionNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-44 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-Participant BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-DataInput BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact BPMNProfile-Collaboration-PartnerRole BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-35 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-BPMNCollaboration BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-37 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-35 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-38 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-PotentialOwner BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-9 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-60 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48 BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-ManualTask BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-35 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-HumanPerformer BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlowAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-55 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataStore BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalUserTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalManualTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-40 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-45"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0XPoEyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::CoreStructure::Foundation" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-23 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-UserTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42 BPMNProfile-Process-Data-BPMNProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataInputAssociation BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-Collaboration-ParticipantMultiplicity BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-DataStoreReference BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-3 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-17 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemKind BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-57 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16 BPMNProfile-Collaboration-PartnerEntity BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-51 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-5 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionDefinition BPMNProfile-Process-Data-OutputSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-InputSet BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-DataState BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-DataOutputAssociation BPMNProfile-Process-Data-InputOutputBinding BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-Assignment BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-18 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-32 BPMNProfile-Process-Data-DataOutput BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-29 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-Process-Data-InputOutputSpecification BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-RelationshipDirection BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error BPMNProfile-Process-Data-DataObject BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-Documentation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-46 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNRelationship BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-8 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-59 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-5 BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-41 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-41 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-25 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-34 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-Rendering BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-20 BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-Collaboration-ParticipantAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNExtension BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-3 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataObjectReference BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-ItemAwareElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-43 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-33 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionAttributeDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-InteractionNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-44 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-Participant BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-DataInput BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact BPMNProfile-Collaboration-PartnerRole BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-35 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-BPMNCollaboration BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-37 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-35 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-38 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-PotentialOwner BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-9 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-60 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionAttributeValue BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48 BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-ManualTask BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-35 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-HumanPerformer BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlowAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-55 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataStore BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-21 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalUserTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalManualTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-27 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-9 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-40 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-45"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0YdwEyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::CoreStructure::Service" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-23 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-UserTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42 BPMNProfile-Process-Data-BPMNProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataInputAssociation BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-Collaboration-ParticipantMultiplicity BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-DataStoreReference BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-3 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-17 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemKind BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-57 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16 BPMNProfile-Collaboration-PartnerEntity BPMNProfile-CoreStructure-Service-BPMNInterface BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-51 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-5 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionDefinition BPMNProfile-Process-Data-OutputSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-InputSet BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-DataState BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-DataOutputAssociation BPMNProfile-Process-Data-InputOutputBinding BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-Assignment BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-18 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-32 BPMNProfile-Process-Data-DataOutput BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-29 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-Process-Data-InputOutputSpecification BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-RelationshipDirection BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error BPMNProfile-Process-Data-DataObject BPMNProfile-CoreStructure-Service-BPMNOperation BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-Documentation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-46 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNRelationship BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-8 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-59 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-5 BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-41 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-41 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-25 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-34 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-Rendering BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-20 BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-Collaboration-ParticipantAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNExtension BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-3 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataObjectReference BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-9 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-ItemAwareElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-43 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-33 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionAttributeDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-InteractionNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-44 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-Participant BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-DataInput BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact BPMNProfile-Collaboration-PartnerRole BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-35 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-BPMNCollaboration BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-37 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-35 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-38 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-PotentialOwner BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-9 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-60 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionAttributeValue BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48 BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-ManualTask BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-35 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-HumanPerformer BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlowAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-55 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataStore BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-21 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalUserTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalManualTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-27 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-9 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-8 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-40 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-45"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0Zr4EyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::Collaboration::Conversation" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-23 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-UserTask BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42 BPMNProfile-Process-Data-BPMNProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataInputAssociation BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-Collaboration-ParticipantMultiplicity BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-DataStoreReference BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-3 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-17 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement BPMNProfile-Collaboration-Conversation-Conversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemKind BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-30 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-SubConversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-57 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16 BPMNProfile-Collaboration-PartnerEntity BPMNProfile-CoreStructure-Service-BPMNInterface BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-51 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-5 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionDefinition BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-8 BPMNProfile-Process-Data-OutputSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-InputSet BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-DataState BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-DataOutputAssociation BPMNProfile-Process-Data-InputOutputBinding BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-Assignment BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-18 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-32 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-9 BPMNProfile-Process-Data-DataOutput BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-29 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-Process-Data-InputOutputSpecification BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-RelationshipDirection BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error BPMNProfile-Process-Data-DataObject BPMNProfile-CoreStructure-Service-BPMNOperation BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-Documentation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-46 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNRelationship BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-8 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-59 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-5 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-ConversationLink BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-41 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-41 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-25 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-34 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-Rendering BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-20 BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-Collaboration-ParticipantAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation BPMNProfile-Collaboration-Conversation-CallConversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNExtension BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-3 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataObjectReference BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-9 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-ItemAwareElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-43 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-33 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionAttributeDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-InteractionNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-ConversationNode BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-44 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-Participant BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-DataInput BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact BPMNProfile-Collaboration-PartnerRole BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-35 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-BPMNCollaboration BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-37 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-35 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-GlobalConversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-38 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-PotentialOwner BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-9 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-60 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionAttributeValue BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48 BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-ManualTask BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-35 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-HumanPerformer BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlowAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-55 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataStore BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-21 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-14 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalUserTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalManualTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-27 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-9 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-8 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-40 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataAssociation BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-45"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0aS8EyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::CoreStructure" references="BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-23 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-UserTask BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42 BPMNProfile-Process-Data-BPMNProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataInputAssociation BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-Collaboration-ParticipantMultiplicity BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-DataStoreReference BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-3 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-17 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement BPMNProfile-Collaboration-Conversation-Conversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemKind BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-30 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-SubConversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-57 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16 BPMNProfile-Collaboration-PartnerEntity BPMNProfile-CoreStructure-Service-BPMNInterface BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-51 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-5 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionDefinition BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-8 BPMNProfile-Process-Data-OutputSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Data-InputSet BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-DataState BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-DataOutputAssociation BPMNProfile-Process-Data-InputOutputBinding BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-Assignment BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-18 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-32 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-9 BPMNProfile-Process-Data-DataOutput BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-29 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-Process-Data-InputOutputSpecification BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-RelationshipDirection BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error BPMNProfile-Process-Data-DataObject BPMNProfile-CoreStructure-Service-BPMNOperation BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-Documentation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-46 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNRelationship BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-8 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-59 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-5 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-ConversationLink BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-41 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-41 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-25 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-34 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-Rendering BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-20 BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-Collaboration-ParticipantAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation BPMNProfile-Collaboration-Conversation-CallConversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNExtension BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-3 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataObjectReference BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-9 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-ItemAwareElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-43 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-33 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionAttributeDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-InteractionNode BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-ConversationNode BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-44 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-Participant BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Data-DataInput BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-47 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-36 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact BPMNProfile-Collaboration-PartnerRole BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-35 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-BPMNCollaboration BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-37 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-35 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-GlobalConversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-38 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-PotentialOwner BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-9 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-60 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionAttributeValue BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48 BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-ManualTask BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-35 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-HumanPerformer BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlowAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-55 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataStore BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-21 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-14 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalUserTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalManualTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-27 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-9 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-8 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-40 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Data-DataAssociation BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-45"/>
<eAnnotations xmi:id="_N0cvMEyuEeS414m9-gV02Q" source="BPMNProfile::Process::Activities" references="BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-60 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-63 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-UserTask BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-44 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42 BPMNProfile-Process-Data-BPMNProperty BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-5 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-56 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-Data-DataInputAssociation BPMNProfile-Process-Activities-ResourceRole BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType BPMNProfile-Collaboration-ParticipantMultiplicity BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-DataStoreReference BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty BPMNProfile-Collaboration-Conversation-Conversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemKind BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-30 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-SubConversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-57 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-58 BPMNProfile-Collaboration-PartnerEntity BPMNProfile-CoreStructure-Service-BPMNInterface BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56 BPMNProfile-Process-Lane BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-packagedElement-12 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-72 BPMNProfile-Process-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionDefinition BPMNProfile-Process-packagedElement-26 BPMNProfile-Process-packagedElement-17 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-DataOutputAssociation BPMNProfile-Process-Data-Assignment BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-18 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-32 BPMNProfile-Process-Data-DataOutput BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-3 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-36 BPMNProfile-Process-Data-InputOutputSpecification BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-packagedElement-25 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-Activities-CallActivity BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Activities-AdHocOrdering BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-RelationshipDirection BPMNProfile-Process-Activities-ResourceAssignmentExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error BPMNProfile-CoreStructure-Service-BPMNOperation BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-Documentation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-67 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNRelationship BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-8 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-12 BPMNProfile-Process-ProcessType BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-41 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-20 BPMNProfile-Process-Activities-ResourceParameterBinding BPMNProfile-Collaboration-ParticipantAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation BPMNProfile-Collaboration-Conversation-CallConversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-42 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17 BPMNProfile-Process-Data-DataObjectReference BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-9 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-52 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-Data-ItemAwareElement BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-43 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-33 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-5 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-InteractionNode BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-44 BPMNProfile-Process-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-59 BPMNProfile-Process-Activities-Transaction BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-36 BPMNProfile-Collaboration-PartnerRole BPMNProfile-Collaboration-BPMNCollaboration BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-4 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-35 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-GlobalConversation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-57 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-52 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue BPMNProfile-Process-Activities-MultiInstanceLoopCharacteristics BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-38 BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-PotentialOwner BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-9 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2 BPMNProfile-Process-packagedElement-31 BPMNProfile-Process-LaneSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-60 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-14 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-31 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-68 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48 BPMNProfile-Process-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-38 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-ManualTask BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-35 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-HumanPerformer BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlowAssociation BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-17 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-42 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-55 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-47 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-21 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Activities-AdHocSubProcess BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition BPMNProfile-Process-Activities-SendTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-packagedElement-21 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-50 BPMNProfile-Process-Activities-MultiInstanceBehavior BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-27 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-49 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-50 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17 BPMNProfile-Process-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-23 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-54 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-66 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-34 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-64 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent BPMNProfile-Process-Monitoring BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-17 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-36 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-73 BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection BPMNProfile-Process-Activities-Task BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement BPMNProfile-Process-Activities-StandardLoopCharacteristics BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-6 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-51 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-5 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-49 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition BPMNProfile-Process-GlobalTask BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-23 BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-8 BPMNProfile-Process-Activities-Performer BPMNProfile-Process-Data-OutputSet BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-Data-InputSet BPMNProfile-Process-Data-DataState BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-24 BPMNProfile-Process-Activities-BPMNActivity BPMNProfile-Process-Data-InputOutputBinding BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-7 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-9 BPMNProfile-Process-Activities-LoopCharacteristics BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30 BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-61 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-20 BPMNProfile-Process-Data-DataObject BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-46 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway BPMNProfile-Process-packagedElement-29 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-59 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-3 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-ConversationLink BPMNProfile-Process-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-10 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-53 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-41 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-69 BPMNProfile-Process-packagedElement-34 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-Rendering BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-53 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-43 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-46 BPMNProfile-Process-Activities-ReceiveTask BPMNProfile-Process-packagedElement-8 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway BPMNProfile-Process-Activities-ServiceTask BPMNProfile-Process-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNExtension BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40 BPMNProfile-Process-Activities-SubProcess BPMNProfile-Process-HumanInteraction-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-32 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-11 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-3 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-62 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-71 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-19 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionAttributeDefinition BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-14 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-ConversationNode BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-39 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition BPMNProfile-Collaboration-Participant BPMNProfile-Process-Data-DataInput BPMNProfile-Process-BPMNProcess BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-9 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-47 BPMNProfile-Process-packagedElement-13 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-22 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-48 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-35 BPMNProfile-Collaboration-MessageFlow BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-7 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-55 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-37 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-26 BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-packagedElement-27 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-58 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-19 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-65 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-70 BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-10 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-13 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-37 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-ExtensionAttributeValue BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-16 BPMNProfile-Process-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-51 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45 BPMNProfile-Process-Data-DataStore BPMNProfile-Process-Auditing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-33 BPMNProfile-Process-Activities-BusinessRuleTask BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-42 BPMNProfile-Process-Activities-ComplexBehaviorDefinition BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalUserTask BPMNProfile-Process-Activities-packagedElement-41 BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow BPMNProfile-Process-Activities-ScriptTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-38 BPMNProfile-Process-HumanInteraction-GlobalManualTask BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-15 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-27 BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-9 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30 BPMNProfile-CoreStructure-Service-packagedElement-8 BPMNProfile-Process-packagedElement-33 BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-15 BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-18 BPMNProfile-Process-Data-DataAssociation BPMNProfile-Collaboration-Conversation-packagedElement-5 BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6 BPMNProfile-Process-Data-packagedElement-45"/>
</eAnnotations>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-default">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway-base_ForkNode" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4-ownedEnd" name="extension_EventBasedGateway" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15" isAbstract="true" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway-base_ActivityGroup" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15-ownedEnd" name="extension_Gateway" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-activationCondition">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway-base_JoinNode" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11-ownedEnd" name="extension_NonExclusiveGateway" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway-default">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway-base_InterruptibleActivityRegion" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17-ownedEnd" name="extension_EventBasedGateway" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway" name="InclusiveGateway">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway-inclusiveGateway.default" name="inclusiveGateway.default">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway-inclusiveGateway.default-specification">
<body>inclusiveGateway::/default : SequenceFlow [0..1] = an outgoing control flow with guard &quot;else&quot;</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway-default" name="default" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway-default-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway" name="Gateway" isAbstract="true">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway-base_ControlNode" name="base_ControlNode" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#ControlNode"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway-base_ActivityGroup" name="base_ActivityGroup" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#ActivityGroup"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway-default">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-InclusiveGateway" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-20"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway-base_StructuredActivityNode" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-15"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16-ownedEnd" name="extension_EventBasedGateway" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway" name="EventBasedGateway">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway-instantiate" name="instantiate" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#Boolean"/>
<defaultValue xmi:type="uml:LiteralBoolean" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway-instantiate-defaultValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway-eventGatewayType" name="eventGatewayType" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType">
<defaultValue xmi:type="uml:InstanceValue" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway-eventGatewayType-defaultValue" instance="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType-exclusive"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway-base_ForkNode" name="base_ForkNode" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-4">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#ForkNode"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway-base_StructuredActivityNode" name="base_StructuredActivityNode" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-16">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#StructuredActivityNode"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGateway-base_InterruptibleActivityRegion" name="base_InterruptibleActivityRegion" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-17">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#InterruptibleActivityRegion"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Enumeration" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection" name="GatewayDirection">
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection-unspecified" name="unspecified"/>
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection-converging" name="converging"/>
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection-diverging" name="diverging"/>
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-GatewayDirection-mixed" name="mixed"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14" isAbstract="true" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway-base_ControlNode" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14-ownedEnd" name="extension_Gateway" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway" name="NonExclusiveGateway" isAbstract="true">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway-base_JoinNode" name="base_JoinNode" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-11">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#JoinNode"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway-base_ForkNode" name="base_ForkNode" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#ForkNode"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway" name="ParallelGateway">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ParallelGateway-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway" name="ComplexGateway">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-complexGateway.default" name="complexGateway.default">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-complexGateway.default-specification">
<body>complexGateway::/default : SequenceFlow [0..1] = an outgoing control flow with guard &quot;else&quot;</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-complexGateway.activationCondition" name="complexGateway.activationCondition">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-complexGateway.activationCondition-specification">
<body>complexGateway::/activationCondition : BPMNExpression [0..1] = JoinNode::joinSpec</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-complexGateway.joinSpec" name="complexGateway.joinSpec" constrainedElement="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-complexGateway.joinSpec-specification">
<body>complexGateway::joinSpec = &quot;BPMNInclusive&quot; when applied to join nodes</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-default" name="default" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-21">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-default-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-activationCondition" name="activationCondition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-22">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ComplexGateway-activationCondition-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Enumeration" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType" name="EventBasedGatewayType">
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType-exclusive" name="exclusive"/>
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-EventBasedGatewayType-parallel" name="parallel"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway" name="ExclusiveGateway">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway-exclusiveGateway.default" name="exclusiveGateway.default">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway-exclusiveGateway.default-specification">
<body>exclusiveGateway::/default : SequenceFlow [0..1] = an outgoing control flow with guard &quot;else&quot;</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-Gateway"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway-base_DecisionNode" name="base_DecisionNode" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#DecisionNode"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway-base_MergeNode" name="base_MergeNode" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#MergeNode"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway-default" name="default" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-19">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway-default-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway-base_DecisionNode" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7-ownedEnd" name="extension_ExclusiveGateway" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-7-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway-base_MergeNode" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6-ownedEnd" name="extension_ExclusiveGateway" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-ExclusiveGateway" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-6-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway-base_ForkNode" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-14"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12-ownedEnd" name="extension_NonExclusiveGateway" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-NonExclusiveGateway" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Gateways-packagedElement-12-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-base_Package" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2-ownedEnd" name="extension_Definitions" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6" isAbstract="true" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement-base_PackageableElement" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6-ownedEnd" name="extension_RootElement" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement" name="RootElement" isAbstract="true">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement-base_PackageableElement" name="base_PackageableElement" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#PackageableElement"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement-definition" name="definition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement-definition-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import" name="Import">
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import-base_PackageImport" name="base_PackageImport" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#PackageImport"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import-importType" name="importType" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import-location" name="location" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import-namespace" name="namespace" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import-definitions" name="definitions" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions" isDerived="true"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement-definition BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-rootElements"/>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions" name="Definitions">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-base_Package" name="base_Package" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-2">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Package"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-targetNamespace" name="targetNamespace" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-expressionLanguage" name="expressionLanguage" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-expressionLanguage-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-typeLanguage" name="typeLanguage" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-typeLanguage-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-exporter" name="exporter" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-exporterVersion" name="exporterVersion" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-extensions" name="extensions" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNExtension" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-extensions-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-extensions-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-rootElements" name="rootElements" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-8">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-rootElements-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-rootElements-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-imports" name="imports" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import" isDerived="true">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-imports-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-imports-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-relationships" name="relationships" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BPMNRelationship" isDerived="true">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-relationships-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-relationships-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions-extensions BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Definitions" association="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-7"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import-base_PackageImport" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4-ownedEnd" name="extension_Import" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-4-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-6" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-6-ownedEnd BPMNProfile-Process-Auditing-base_Class" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-6-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-6-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-6-ownedEnd" name="extension_Auditing" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Auditing" aggregation="composite" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-6">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-6-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-31" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-31-ownedEnd BPMNProfile-Process-GlobalTask-resources">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-31-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-GlobalTask" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-31"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet" name="LaneSet">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-LaneSet.lanes" name="LaneSet.lanes">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-LaneSet.lanes-specification">
<body>LaneSet::/lanes : Lane [*] = ActivityPartition.SubPartition</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-LaneSet.parentLane" name="LaneSet.parentLane">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-LaneSet.parentLane-specification">
<body>LaneSet::/parentLane : Lane [*] = ActivityPartition.superpartition</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-LaneSet.flowElementsContainer" name="LaneSet.flowElementsContainer">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-LaneSet.flowElementsContainer-specification">
<body>LaneSet::/flowElementsContainer [0..1] inverse of Activity.partition and SubProcess.laneSets</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-LaneSet" name="LaneSet" constrainedElement="BPMNProfile-Process-LaneSet">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-LaneSet-specification">
<body>ActivityPartitions with LaneSet stereotype applied must have isDimension = true</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-base_ActivityPartition" name="base_ActivityPartition" visibility="public" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-16">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#ActivityPartition"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-lanes" name="lanes" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Lane" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-26">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-lanes-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-lanes-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-parentLane" name="parentLane" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Lane" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-27">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-parentLane-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-parentLane-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-flowElementsContainer" name="flowElementsContainer" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-42">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-LaneSet-flowElementsContainer-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-Process-Monitoring" name="Monitoring">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-Monitoring-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-Monitoring-base_Class" name="base_Class" visibility="public" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-11">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Class"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-26" memberEnd="BPMNProfile-Process-Lane-laneSet BPMNProfile-Process-LaneSet-lanes"/>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-17" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-17-ownedEnd BPMNProfile-Process-BPMNProcess-correlationSubscriptions">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-17-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-BPMNProcess" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-17"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-24" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-24-ownedEnd BPMNProfile-Process-BPMNProcess-supports">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-24-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-BPMNProcess" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-24"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess" name="BPMNProcess">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-Process.supportedInterfaceRefs" name="Process.supportedInterfaceRefs" constrainedElement="BPMNProfile-Process-BPMNProcess">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-Process.supportedInterfaceRefs-specification">
<body>BPMN::Process supportedInterfaceRefs are referenced by UML property RealizedInterface.</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-Process.supports" name="Process.supports">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-Process.supports-specification">
<body>self.supports = self.base_Activity./general.extension_Process </body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-Process.properties" name="Process.properties">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-Process.properties-specification">
<body>self.properties = self.base_Activity.ownedAttribute.bpmnProperty</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-Process.laneSets" name="Process.laneSets" constrainedElement="BPMNProfile-Process-BPMNProcess">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-Process.laneSets-specification">
<body>Process::/laneSets : LaneSet [*] = Activity.partition</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-Process.flowElements" name="Process.flowElements">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-Process.flowElements-specification">
<body>Process::/flowElements : RedefinableElement = the collected values of Activity::node, Activity::edge and Activity::group. Constrained to elements stereotyped by BPMN process element stereotypes.</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-generalization-1" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement"/>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-generalization-2" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-processType" name="processType" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-ProcessType">
<defaultValue xmi:type="uml:InstanceValue" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-processType-defaultValue" instance="BPMNProfile-Process-ProcessType-none"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-isClosed" name="isClosed" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#Boolean"/>
<defaultValue xmi:type="uml:LiteralBoolean" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-isClosed-defaultValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-auditing" name="auditing" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Auditing" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-12">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-auditing-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-isExecutable" name="isExecutable" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#Boolean"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-isExecutable-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-definitionalCollaborationRef" name="definitionalCollaborationRef" visibility="public" type="BPMNProfile-Collaboration-BPMNCollaboration" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-14">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-definitionalCollaborationRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-base_Activity" name="base_Activity" visibility="public" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-8">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Activity"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-correlationSubscriptions" name="correlationSubscriptions" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-17">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-correlationSubscriptions-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-correlationSubscriptions-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-monitoring" name="monitoring" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Monitoring" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-13">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-monitoring-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-supports" name="supports" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-BPMNProcess" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-24"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-properties" name="properties" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Data-BPMNProperty" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-25">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-properties-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-properties-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-resources" name="resources" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Activities-ResourceRole" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-30">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-resources-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-BPMNProcess-resources-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Enumeration" xmi:id="BPMNProfile-Process-ProcessType" name="ProcessType">
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-Process-ProcessType-none" name="none"/>
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-Process-ProcessType-public" name="public"/>
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-Process-ProcessType-private" name="private"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-16" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-16-ownedEnd BPMNProfile-Process-LaneSet-base_ActivityPartition" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-16-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-16-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-16-ownedEnd" name="extension_LaneSet" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-LaneSet" aggregation="composite" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-16">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-16-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-29" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-29-ownedEnd BPMNProfile-Process-Lane-partitionElementRef">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-29-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Lane" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-29"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-28" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-28-ownedEnd BPMNProfile-Process-Lane-flowNodeRefs">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-28-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Lane" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-28"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-30" memberEnd="BPMNProfile-Process-Activities-ResourceRole-process BPMNProfile-Process-BPMNProcess-resources"/>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-13" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-13-ownedEnd BPMNProfile-Process-BPMNProcess-monitoring">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-13-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-BPMNProcess" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-13">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-13-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-21" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-21-ownedEnd BPMNProfile-Process-Lane-_partitionElement">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-21-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Lane" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-21">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-21-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-32" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-32-ownedEnd BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask-implementation">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-32-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-32"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-34" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-34-ownedEnd BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-scriptFormat">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-34-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-34"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-25" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-25-ownedEnd BPMNProfile-Process-BPMNProcess-properties">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-25-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-BPMNProcess" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-25"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-33" memberEnd="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-script BPMNProfile-Process-packagedElement-33-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-33-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-33"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane" name="Lane">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-Lane.laneSet" name="Lane.laneSet">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-Lane.laneSet-specification">
<body>Lane::/laneSet : Lane = ActivityPartition.superPartition</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-Lane.childLaneSet" name="Lane.childLaneSet">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-Lane.childLaneSet-specification">
<body>Lane::/childLaneSet : Lane [0..1] = ActivityPartition.subPartition</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-Lane.partitionElementRef" name="Lane.partitionElementRef" constrainedElement="BPMNProfile-Process-Lane">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-Lane.partitionElementRef-specification">
<body>Lane::/partitionElementRef [0..1] = ActivityPartition.represents</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-Lane.flowNodeRefs" name="Lane.flowNodeRefs" constrainedElement="BPMNProfile-Process-Lane">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-Lane.flowNodeRefs-specification">
<body>Lane::/flowNodeRefs [*] = ActivityPartition.node</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-base_ActivityPartition" name="base_ActivityPartition" visibility="public" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-4">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#ActivityPartition"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-_partitionElement" name=" partitionElement" visibility="public" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-21">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Element"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-_partitionElement-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-laneSet" name="laneSet" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-LaneSet" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-26"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-flowNodeRefs" name="flowNodeRefs" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-28">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-flowNodeRefs-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-flowNodeRefs-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-partitionElementRef" name="partitionElementRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-29">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-partitionElementRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-Lane-childLaneSet_" name="childLaneSet " visibility="public" type="BPMNProfile-Process-LaneSet" isDerived="true"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-2" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-2-ownedEnd BPMNProfile-Process-GlobalTask-base_OpaqueBehavior" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-2-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-2-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-2-ownedEnd" name="extension_GlobalTask" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-GlobalTask" aggregation="composite" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-2">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-2-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask" name="GlobalScriptTask">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-GlobalScriptTask.scriptFormat" name="GlobalScriptTask.scriptFormat">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-GlobalScriptTask.scriptFormat-specification">
<body>GlobalScriptTask::/scriptFormat : String [*] {ordered}= OpaqueBehavior.language</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-GlobalScriptTask.script" name="GlobalScriptTask.script">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-GlobalScriptTask.script-specification">
<body>GlobalScriptTask::/script : String [*] {ordered, non-unique}= OpaqueBehavior.body</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-generalization" general="BPMNProfile-Process-GlobalTask"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-script" name="script" visibility="public" isOrdered="true" isUnique="false" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-33">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-script-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-script-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-scriptFormat" name="scriptFormat" visibility="public" isOrdered="true" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-34">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-scriptFormat-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalScriptTask-scriptFormat-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-Process-Auditing" name="Auditing">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-Auditing-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-Auditing-base_Class" name="base_Class" visibility="public" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-6">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Class"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-8" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-8-ownedEnd BPMNProfile-Process-BPMNProcess-base_Activity" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-8-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-8-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-8-ownedEnd" name="extension_BPMNProcess" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-BPMNProcess" aggregation="composite" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-8">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-8-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalTask" name="GlobalTask">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalTask-GlobalTask.supportedInterfaceRefs" name="GlobalTask.supportedInterfaceRefs" constrainedElement="BPMNProfile-Process-GlobalTask">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalTask-GlobalTask.supportedInterfaceRefs-specification">
<body>GlobalTask supportedInterfaceRefs are referenced by UML property RealizedInterface.</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalTask-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalTask-base_OpaqueBehavior" name="base_OpaqueBehavior" visibility="public" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-2">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#OpaqueBehavior"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalTask-resources" name="resources" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Activities-ResourceRole" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-31">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalTask-resources-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalTask-resources-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-12" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-12-ownedEnd BPMNProfile-Process-BPMNProcess-auditing">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-12-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-BPMNProcess" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-12">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-12-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-14" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-14-ownedEnd BPMNProfile-Process-BPMNProcess-definitionalCollaborationRef">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-14-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-BPMNProcess" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-14"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-27" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-27-ownedEnd BPMNProfile-Process-LaneSet-parentLane">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-27-ownedEnd" name="childLaneSet" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-LaneSet" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-27"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-11" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-11-ownedEnd BPMNProfile-Process-Monitoring-base_Class" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-11-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-11-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-11-ownedEnd" name="extension_Monitoring" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Monitoring" aggregation="composite" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-11">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-11-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask" name="GlobalBusinessRuleTask">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask-GlobalBusinessRuleTask.implementation" name="GlobalBusinessRuleTask.implementation" constrainedElement="BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask-GlobalBusinessRuleTask.implementation-specification">
<body>GlobalBusinessRuleTask::/implementation: String [*] {ordered,non-unique} = OpaqueBehavior.body (defaults to &quot;##unspecified&quot;)</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask-generalization" general="BPMNProfile-Process-GlobalTask"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask-implementation" name="implementation" visibility="public" isOrdered="true" isUnique="false" isDerived="true" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-32">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask-implementation-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask-implementation-upperValue" value="*"/>
<defaultValue xmi:type="uml:LiteralString" xmi:id="BPMNProfile-Process-GlobalBusinessRuleTask-implementation-defaultValue" value="##unspecified"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-4" memberEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-4-ownedEnd BPMNProfile-Process-Lane-base_ActivityPartition" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-Process-packagedElement-4-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-4-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-4-ownedEnd" name="extension_Lane" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Lane" aggregation="composite" association="BPMNProfile-Process-packagedElement-4">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-Process-packagedElement-4-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-base_ChangeEvent" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12-ownedEnd" name="extension_TimerEventDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition" name="CompensateEventDefinition">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition-waitForCompletion" name="waitForCompletion" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#Boolean"/>
<defaultValue xmi:type="uml:LiteralBoolean" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition-waitForCompletion-defaultValue" value="true"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition-activityRef" name="activityRef" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Activities-BPMNActivity" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition-activityRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition-base_CallEvent" name="base_CallEvent" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#CallEvent"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition-base_CallEvent" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26-ownedEnd" name="extension_CompensateEventDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-26-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition-activityRef">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CompensateEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52-ownedEnd-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-52-ownedEnd-upperValue" value="*"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition-escalationRef BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14-ownedEnd-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14-ownedEnd-upperValue" value="*"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition" name="EscalationEventDefinition">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition-escalationRef" name="escalationRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-14">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition-escalationRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition-base_CallEvent" name="base_CallEvent" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#CallEvent"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-base_AcceptEventAction" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4-generalization-1" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30"/>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4-generalization-2" general="BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-20"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4-ownedEnd" name="extension_CatchEvent" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-dataOutputAssociation">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition" name="TimerEventDefinition">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-timeCycle" name="timeCycle" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-timeCycle-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-timeDate" name="timeDate" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-timeDate-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-timeDuration" name="timeDuration" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-timeDuration-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-base_ChangeEvent" name="base_ChangeEvent" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-12">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#ChangeEvent"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition-base_CallEvent" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50-ownedEnd" name="extension_LinkEventDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition" name="SignalEventDefinition">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition-signalRef" name="signalRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition-signalRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition-base_CallEvent" name="base_CallEvent" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#CallEvent"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-eventClass">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47-ownedEnd" name="forBPMNEvent" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition-messageRef">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54-ownedEnd-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54-ownedEnd-upperValue" value="*"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition-base_CallEvent" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10-ownedEnd" name="extension_ErrorEventDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-_eventDefinitions">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-timeDuration BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-42-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition-operationRef BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16-ownedEnd-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16-ownedEnd-upperValue" value="*"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent-base_AcceptEventAction" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37-ownedEnd" name="extension_IntermediateCatchEvent" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent" name="EndEvent">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent-base_FinalNode" name="base_FinalNode" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#FinalNode"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition-base_CallEvent" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33-ownedEnd" name="extension_EscalationEventDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EscalationEventDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-33-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition-base_CallEvent" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21-ownedEnd" name="extension_SignalEventDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-21-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition-source BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition-_target"/>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent-base_SendObjectAction" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24-ownedEnd" name="extension_IntermediateThrowEvent" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition-base_ChangeEvent" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30-ownedEnd" name="extension_ConditionalEventDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition-condition">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition" name="EventDefinition" isAbstract="true">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition-base_Event" name="base_Event" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Event"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent-base_CallOperationAction" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45-ownedEnd" name="extension_ImplicitThrowEvent" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition-base_CallEvent" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18-ownedEnd" name="extension_CancelEventDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent-base_FlowFinalNode" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8-generalization-1" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30"/>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8-generalization-2" general="BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-20"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8-ownedEnd" name="extension_ThrowEvent" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent" name="BPMNEvent" isAbstract="true">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-generalization-1" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode"/>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-generalization-2" general="BPMNProfile-Collaboration-InteractionNode"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-eventClass" name="eventClass" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-47">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Class"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-eventClass-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-_eventDefinitions" name=" eventDefinitions" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-48">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-_eventDefinitions-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-_eventDefinitions-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-properties" name="properties" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Data-BPMNProperty" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-properties-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-properties-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-eventDefinitionRefs" name="eventDefinitionRefs" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition" isDerived="true">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-eventDefinitionRefs-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-eventDefinitionRefs-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-base_InitialNode" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5-generalization-1" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30"/>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5-generalization-2" general="BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-20"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5-ownedEnd" name="extension_CatchEvent" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent-dataInputAssociation">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error" name="Error">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error-ownedRule">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error-ownedRule-specification">
<body>self.structureRef = self.base_Class</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error-errorCode" name="errorCode" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error-errorCode-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error-structureRef" name="structureRef" visibility="public" isDerived="true">
<eAnnotations xmi:id="_4yvTcHvJEeOWLfCz6n-rOA" source="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore/OCL/Pivot">
<details xmi:id="_4yvTcXvJEeOWLfCz6n-rOA" key="derivation" value="self.base_Class"/>
</eAnnotations>
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Class"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error-structureRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent" name="CatchEvent" isAbstract="true">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-catchEvent.eventDefinitionsRefs" name="catchEvent.eventDefinitionsRefs">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-catchEvent.eventDefinitionsRefs-specification">
<body>catchEvent::/eventDefinitionsRefs : EventDefinitions [*] = the events of the triggers of an accept event action to which the stereotype is applied that are not owned by the action.</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-parallelMultiple" name="parallelMultiple" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#Boolean"/>
<defaultValue xmi:type="uml:LiteralBoolean" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-parallelMultiple-defaultValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-base_AcceptEventAction" name="base_AcceptEventAction" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-4">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#AcceptEventAction"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-base_InitialNode" name="base_InitialNode" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-5">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#InitialNode"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-dataOutputAssociation" name="dataOutputAssociation" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Data-DataOutputAssociation" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-59">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-dataOutputAssociation-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent-dataOutputAssociation-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition" name="MessageEventDefinition">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition-messageRef" name="messageRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-54">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition-messageRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition-operationRef" name="operationRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Service-BPMNOperation" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-16">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition-operationRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition-base_CallEvent" name="base_CallEvent" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#CallEvent"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent" name="StartEvent">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent-isInterrupting" name="isInterrupting" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#Boolean"/>
<defaultValue xmi:type="uml:LiteralBoolean" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-StartEvent-isInterrupting-defaultValue" value="true"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal" name="BPMNSignal">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal-BPMNSignal.structureRef" name="BPMNSignal.structureRef">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal-BPMNSignal.structureRef-specification">
<body>self.structureRef= self.base_Class</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNSignal-structureRef" name="structureRef" visibility="public" isDerived="true">
<eAnnotations xmi:id="_Ox7EYHvGEeOWLfCz6n-rOA" source="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore/OCL/Pivot">
<details xmi:id="_Ox7EYXvGEeOWLfCz6n-rOA" key="derivation" value="self.base_Class"/>
</eAnnotations>
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Class"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition" name="ConditionalEventDefinition">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition-conditionalEventDefinition.condition" name="conditionalEventDefinition.condition">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition-conditionalEventDefinition.condition-specification">
<body>conditionalEventDefinition::/condition :BPMNExpression = ChangeEvent.changeExpression</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition-base_ChangeEvent" name="base_ChangeEvent" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-30">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#ChangeEvent"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ConditionalEventDefinition-condition" name="condition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-57"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23" isAbstract="true" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition-base_Event" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23-ownedEnd" name="extension_EventDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition" name="LinkEventDefinition">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition-_target" name=" target" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition-_target-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition-source" name="source" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-51">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition-source-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition-source-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-LinkEventDefinition-base_CallEvent" name="base_CallEvent" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-50">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#CallEvent"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition" name="ErrorEventDefinition">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition-errorRef" name="errorRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Error" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition-errorRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition-base_CallEvent" name="base_CallEvent" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-10">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#CallEvent"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent" name="IntermediateCatchEvent">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateCatchEvent-base_AcceptEventAction" name="base_AcceptEventAction" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-37">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#AcceptEventAction"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition-errorRef">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ErrorEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53-ownedEnd-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-53-ownedEnd-upperValue" value="*"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent-base_CallOperationAction" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7-generalization-1" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30"/>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7-generalization-2" general="BPMNProfile-Collaboration-packagedElement-20"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7-ownedEnd" name="extension_ThrowEvent" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent" name="IntermediateThrowEvent">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-IntermediateThrowEvent-base_SendObjectAction" name="base_SendObjectAction" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-24">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#SendObjectAction"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition-base_CallEvent" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28-ownedEnd" name="extension_MessageEventDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-MessageEventDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-28-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent-base_FinalNode" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13-ownedEnd" name="extension_EndEvent" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EndEvent" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-13-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition" name="TerminateEventDefinition">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition-base_CallEvent" name="base_CallEvent" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#CallEvent"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent" name="ThrowEvent" isAbstract="true">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent-ThrowEvent.eventDefinitionRefs" name="ThrowEvent.eventDefinitionRefs">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent-ThrowEvent.eventDefinitionRefs-specification">
<body>ThrowEvent::/eventDefinitionRefs : EventDefintion [*] = the events of the triggers of a call operation action to which the stereotype is applied that are not owned by action.</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent-base_CallOperationAction" name="base_CallOperationAction" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-7">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#CallOperationAction"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent-base_FlowFinalNode" name="base_FlowFinalNode" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-8">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#FlowFinalNode"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent-dataInputAssociation" name="dataInputAssociation" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Data-DataInputAssociation" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-58">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent-dataInputAssociation-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent-dataInputAssociation-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition-base_CallEvent" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-23"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2-ownedEnd" name="extension_TerminateEventDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TerminateEventDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-2-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-timeDate BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-41-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent-base_AcceptEventAction" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31-ownedEnd" name="extension_BoundaryEvent" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition-timeCycle BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-TimerEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-40-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent-properties">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BPMNEvent" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-56"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent" name="BoundaryEvent">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent-boundaryEvent.attachedToRef" name="boundaryEvent.attachedToRef">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent-boundaryEvent.attachedToRef-specification">
<body>boundaryEvent::/attachedToRef : BPMNActivity = action in the same interruptible region as the event.</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CatchEvent"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent-base_AcceptEventAction" name="base_AcceptEventAction" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-31">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#AcceptEventAction"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent-cancelActivity" name="cancelActivity" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#Boolean"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-BoundaryEvent-attachedToRef" name="attachedToRef" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Activities-BPMNActivity" isDerived="true"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent" name="ImplicitThrowEvent">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ThrowEvent"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-ImplicitThrowEvent-base_CallOperationAction" name="base_CallOperationAction" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-45">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#CallOperationAction"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition-signalRef">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-SignalEventDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39-ownedEnd-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-39-ownedEnd-upperValue" value="*"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition" name="CancelEventDefinition">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-EventDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-CancelEventDefinition-base_CallEvent" name="base_CallEvent" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-packagedElement-18">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#CallEvent"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation" name="Escalation">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation-Escalation.structureRef" name="Escalation.structureRef">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation-Escalation.structureRef-specification">
<body>self.structureRef = self.base_Class</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation-escalationCode" name="escalationCode" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation-escalationCode-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation-structureRef" name="structureRef" visibility="public" isDerived="true">
<eAnnotations xmi:id="_WYbDEHvDEeOWLfCz6n-rOA" source="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore/OCL/Pivot">
<details xmi:id="_mfBTMHvDEeOWLfCz6n-rOA" key="derivation" value="self.base_Class"/>
</eAnnotations>
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Class"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Events-Escalation-structureRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue-base_EnumerationLiteral" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11-ownedEnd" name="extension_CategoryValue" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group-_categoryValueRef">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8-ownedEnd-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8-ownedEnd-upperValue" value="*"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category-base_Enumeration" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14-ownedEnd" name="extension_Category" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement-incoming BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation-targetRef"/>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation" name="TextAnnotation">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation-base_Comment" name="base_Comment" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Comment"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation-textFormat" name="textFormat" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation-text" name="text" visibility="public" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#String"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category" name="Category">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category-base_Enumeration" name="base_Enumeration" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-14">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Enumeration"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category-categoryValue" name="categoryValue" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category-categoryValue-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category-categoryValue-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation" name="BPMNAssociation">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation-AssociationEnd" name="AssociationEnd" constrainedElement="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation-AssociationEnd-specification">
<body>At least one of association ends (target or source) must be TextAnnotation.</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation-base_Dependency" name="base_Dependency" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Dependency"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation-associationDirection" name="associationDirection" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection">
<defaultValue xmi:type="uml:InstanceValue" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation-associationDirection-defaultValue" instance="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection-none"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation-sourceRef" name="sourceRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation-targetRef" name="targetRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-16"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation-base_Comment" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4-ownedEnd" name="extension_TextAnnotation" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-4-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group-base_ActivityPartition" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7-ownedEnd" name="extension_Group" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-_categoryValueRef BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue-categorizedFlowElements"/>
<packagedElement xmi:type="uml:Enumeration" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection" name="AssociationDirection">
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection-none" name="none"/>
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection-one" name="one"/>
<ownedLiteral xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-AssociationDirection-both" name="both"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group" name="Group">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group-base_ActivityPartition" name="base_ActivityPartition" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-7">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#ActivityPartition"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group-_categoryValueRef" name=" categoryValueRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-8">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Group-_categoryValueRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-15" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement-outgoing BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation-sourceRef"/>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue" name="CategoryValue">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue-base_EnumerationLiteral" name="base_EnumerationLiteral" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-11">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#EnumerationLiteral"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue-categorizedFlowElements" name="categorizedFlowElements" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue-categorizedFlowElements-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue-categorizedFlowElements-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category-categoryValue">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-Category" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-17"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation-base_Dependency" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2-ownedEnd" name="extension_BPMNAssociation" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNAssociation" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-2-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact" name="BPMNArtifact" isAbstract="true">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-BPMNArtifact-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation-text BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-TextAnnotation" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-18"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6" isAbstract="true" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-base_Behavior" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-packagedElement-6"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6-ownedEnd" name="extension_CallableElement" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode" name="FlowNode" isAbstract="true">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode-base_ActivityNode" name="base_ActivityNode" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-30">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#ActivityNode"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode-incoming" name="incoming" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode-incoming-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode-incoming-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode-outgoing" name="outgoing" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-45">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode-outgoing-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode-outgoing-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage-itemRef">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-40"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-42" memberEnd="BPMNProfile-Process-LaneSet-flowElementsContainer BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer-laneSets"/>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression-messagePath">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54-ownedEnd" name="correlationSet" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression-messageRef">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53-ownedEnd-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53-ownedEnd-upperValue" value="*"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty-type">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty-correlationPropertyRetrievalExpression">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34-ownedEnd" name="correlationproperty" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding-base_Property" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13-ownedEnd" name="extension_CorrelationPropertyBinding" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter-base_Property" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33-ownedEnd" name="extension_ResourceParameter" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-33-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding-dataPath">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression-base_OpaqueExpression" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22-ownedEnd" name="extension_BPMNExpression" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression" name="FormalExpression">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression-FormalExpression.evaluatesToTypeRef" name="FormalExpression.evaluatesToTypeRef">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression-FormalExpression.evaluatesToTypeRef-specification">
<body>self.evaluatesToTypeRef = self.base_OpaqueExpression.type. extension_ItemDefinition</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression-evaluatesToTypeRef" name="evaluatesToTypeRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource" name="Resource">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource-Resource.resourceParameters" name="Resource.resourceParameters">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource-Resource.resourceParameters-specification">
<body>Resource::/resourceParameters : ResourceParameter [*] = class.ownedAcctribute with the stereotype &lt;&lt;ResourceParameter>> applied.</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource-resourceParameters" name="resourceParameters" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ResourceParameter" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource-resourceParameters-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource-resourceParameters-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-monitoring">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty-base_Property" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17-ownedEnd">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-packagedElement-2"/>
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17-ownedEnd" name="extension_CorrelationProperty" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-targetRef BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode-incoming"/>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-auditing">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource-resourceParameters">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Resource" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-43"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression-evaluatesToTypeRef">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-37"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement" name="FlowElement" isAbstract="true">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-auditing" name="auditing" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Auditing" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-24">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-auditing-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-monitoring" name="monitoring" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Monitoring" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-25">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-monitoring-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-_categoryValueRef" name=" categoryValueRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-CategoryValue" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-Artifacts-packagedElement-12">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-_categoryValueRef-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-_categoryValueRef-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement-container" name="container" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-38"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-conditionExpression">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding" name="CorrelationPropertyBinding">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding-base_Property" name="base_Property" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-13">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Property"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding-dataPath" name="dataPath" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-18"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding-correlationPropertyRef" name="correlationPropertyRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-51"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription" name="CorrelationSubscription">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription-base_Class" name="base_Class" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-10">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Class"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription-correlationKeyRef" name="correlationKeyRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-49"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription-correlationPropertyBinding" name="correlationPropertyBinding" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyBinding" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-50">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription-correlationPropertyBinding-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationSubscription-correlationPropertyBinding-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement" name="CallableElement" isAbstract="true">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-CallableEelement.supportedInterfaceRefs" name="CallableEelement.supportedInterfaceRefs">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-CallableEelement.supportedInterfaceRefs-specification">
<body>CallableEelement::/supportedInterfaceRefs : BPMNInterface [*] = Activity.interfaceRealization.contract (defined on BehavioralClassifier and InterfaceRealization)</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-CallableElement.resources" name="CallableElement.resources">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-CallableElement.resources-specification">
<body>CallableElement::/resources : ResourceRole [*] = Behavior.ownedAttribute with the ResourceRole stereotype applied.</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-base_Behavior" name="base_Behavior" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-6">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Behavior"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-ioSpecification" name="ioSpecification" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Data-InputOutputSpecification" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-41">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-ioSpecification-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-supportedInterfaceRefs" name="supportedInterfaceRefs" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Service-BPMNInterface" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-supportedInterfaceRefs-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-supportedInterfaceRefs-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-ioBinding" name="ioBinding" visibility="public" type="BPMNProfile-Process-Data-InputOutputBinding" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-36">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-ioBinding-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-ioBinding-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey-correlationPropertyRef">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow" name="SequenceFlow">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-SequenceFlow.conditionExpression" name="SequenceFlow.conditionExpression">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-SequenceFlow.conditionExpression-specification">
<body>SequenceFlow::/conditionExpression : BPMNExpression = ControlFloe.guard (defined on Activity edge)</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-SequenceFlow.sourceRef" name="SequenceFlow.sourceRef">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-SequenceFlow.sourceRef-specification">
<body>SequenceFlow::/sourceRef : ActivityNode = ControlFlow.source (defined on Activity edge). Constrained to elements stereotyped by BPMN Flow Node stereotypes</body>
</specification>
</ownedRule>
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-SequenceFlow.targetRef" name="SequenceFlow.targetRef">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-SequenceFlow.targetRef-specification">
<body>SequenceFlow::/targetRef : ActivityNode = ControlFlow.target (defined on Activity edge). Constrained to elements stereotyped by BPMN Flow Node stereotypes</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-base_ControlFlow" name="base_ControlFlow" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-3">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#ControlFlow"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-isImmediate" name="isImmediate" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#Boolean"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-conditionExpression" name="conditionExpression" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-39">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-conditionExpression-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-sourceRef" name="sourceRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-45"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-SequenceFlow-targetRef" name="targetRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowNode" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-44"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression" name="CorrelationPropertyRetrievalExpression">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression-base_Dependency" name="base_Dependency" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-35">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Dependency"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression-messageRef" name="messageRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNMessage" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-53"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression-messagePath" name="messagePath" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FormalExpression" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-54"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression" name="BPMNExpression">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-BPMNExpression-base_OpaqueExpression" name="base_OpaqueExpression" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-22">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#OpaqueExpression"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Extension" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-base_Class" navigableOwnedEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31-ownedEnd">
<ownedEnd xmi:type="uml:ExtensionEnd" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31-ownedEnd" name="extension_ItemDefinition" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition" aggregation="composite" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31-ownedEnd-lowerValue"/>
</ownedEnd>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty" name="CorrelationProperty">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty-base_Property" name="base_Property" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-17">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Property"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty-type" name="type" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-48">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty-type-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty-correlationPropertyRetrievalExpression" name="correlationPropertyRetrievalExpression" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationPropertyRetrievalExpression" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-34">
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty-correlationPropertyRetrievalExpression-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement-supportedInterfaceRefs">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CallableElement" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-46"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition" name="ItemDefinition">
<ownedRule xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-ItemDefinition.structureRef" name="ItemDefinition.structureRef">
<specification xmi:type="uml:OpaqueExpression" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-ItemDefinition.structureRef-specification">
<body>self.structureRef = self.base_Class</body>
</specification>
</ownedRule>
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-RootElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-itemKind" name="itemKind" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemKind">
<defaultValue xmi:type="uml:InstanceValue" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-itemKind-defaultValue" instance="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemKind-information"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-isCollection" name="isCollection" visibility="public">
<type xmi:type="uml:PrimitiveType" href="pathmap://UML_LIBRARIES/UMLPrimitiveTypes.library.uml#Boolean"/>
<defaultValue xmi:type="uml:LiteralBoolean" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-isCollection-defaultValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-base_Class" name="base_Class" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-31">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Class"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-structureRef" name="structureRef" visibility="public">
<eAnnotations xmi:id="_NiOIUHvMEeOWLfCz6n-rOA" source="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore/OCL/Pivot">
<details xmi:id="_NiOIUXvMEeOWLfCz6n-rOA" key="derivation" value="self.base_Class"/>
</eAnnotations>
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Element"/>
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-structureRef-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-import" name="import" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Infrastructure-Import" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralInteger" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-import-lowerValue"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey" name="CorrelationKey">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey-generalization" general="BPMNProfile-CoreStructure-Foundation-BaseElement"/>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey-base_Class" name="base_Class" visibility="public" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-15">
<type xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Class"/>
</ownedAttribute>
<ownedAttribute xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey-correlationPropertyRef" name="correlationPropertyRef" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationProperty" isDerived="true" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-47">
<lowerValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey-correlationPropertyRef-lowerValue"/>
<upperValue xmi:type="uml:LiteralUnlimitedNatural" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-CorrelationKey-correlationPropertyRef-upperValue" value="*"/>
</ownedAttribute>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Association" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55" memberEnd="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55-ownedEnd BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition-import">
<ownedEnd xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55-ownedEnd" visibility="public" type="BPMNProfile-CoreStructure-Common-ItemDefinition" association="BPMNProfile-CoreStructure-Common-packagedElement-55"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi:type="uml:Stereotype" xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowElementsContainer" name="FlowElementsContainer" isAbstract="true">
<generalization xmi:id="BPMNProfile-CoreStructure-Common-FlowEl