tree: 876f2d70bd15e71bd6309c75748913f724b378fc [path history] [tgz]
  1. graphsynchronizer.ecore
  2. graphsynchronizer.genmodel