InfluxDB handling improvements

Signed-off-by: eantwuh <antal.wu-hen-chang@ericsson.com>
diff --git a/InfluxDB_Definitions.ttcn b/InfluxDB_Definitions.ttcn
index c83ab68..67a94c1 100644
--- a/InfluxDB_Definitions.ttcn
+++ b/InfluxDB_Definitions.ttcn
@@ -19,15 +19,20 @@
 	import from IPL4asp_Types all;
 	import from IPL4asp_PortType all;
 
+  modulepar boolean tsp_InfluxDB_debug := false;
 	modulepar integer tsp_InfluxDB_client_basePort := 9000;
+	modulepar float  tsp_InfluxDB_reportPeriod := 3.0;
 
 	type component InfluxDB_CT
 	{
    var InfluxDBContext v_InfluxDB_ctx := c_InfluxDBContext_empty;
 
-   var ASP_SendTo 			v_InfluxDB_sendAsp;
-   var charstring			v_InfluxDB_msgToSend_encoded;
-   var InfluxLineProtocol  v_InfluxDB_msgToSend;
+   var ASP_SendTo 			   v_InfluxDB_sendAsp;
+   var charstring			   v_InfluxDB_msgToSend_encoded;
+   var InfluxLineProtocol     v_InfluxDB_msgToSend;
+   var fcb_InfluxDB_reportHandler v_InfluxDB_reportHandler := null;
+   var default           v_InfluxDB_eventHandler; 
+   timer              v_InfluxDB_reportTimer;
 
 	 port IPL4asp_PT INFLUXDB_PCO;
 	}
@@ -39,7 +44,8 @@
 		charstring remoteHost,
 		integer remotePort,
 		charstring localHost,
-		integer localPort
+		integer localPort,
+		float reportPeriod
 	}
 	with { extension "done" }
 
@@ -50,8 +56,11 @@
 		remoteHost := "127.0.0.1",
 		remotePort := 8089,
 		localHost := "127.0.0.1",
-		localPort := 9000
+		localPort := 9000,
+		reportPeriod := 3.0
 	}
+	
+	type function fcb_InfluxDB_reportHandler() runs on self;
 
 	type record InfluxLineProtocol
 	{
@@ -74,4 +83,10 @@
 	 charstring name,
 	 charstring val
 	}
+  
+  template InfluxAttrValue t_influxData(in charstring p_key, in charstring p_value) :=
+  {
+   name := p_key,
+   val := p_value
+  }
 }
diff --git a/InfluxDB_Functions.ttcn b/InfluxDB_Functions.ttcn
index 614a33f..ab27f86 100644
--- a/InfluxDB_Functions.ttcn
+++ b/InfluxDB_Functions.ttcn
@@ -20,36 +20,50 @@
 	import from IPL4asp_Types all;
 	import from IPL4asp_PortType all;
 
-	function f_InfluxDB_init() runs on InfluxDB_CT
+	function f_InfluxDB_init(in integer p_lgenIdx := 0) runs on InfluxDB_CT
 	{
-		log(%definitionId, " started");
-		var Result vl_result;
+		f_InlfuxDB_log_debug(log2str(%definitionId, " started"));
+		
+		f_InfluxDB_connect();
+		
+		v_InfluxDB_ctx.reportPeriod := tsp_InfluxDB_reportPeriod;
+		v_InfluxDB_ctx.localPort := tsp_InfluxDB_client_basePort + p_lgenIdx;
+		
+		v_InfluxDB_eventHandler := activate(as_InfluxDB_eventHandler());
+		
+		f_InlfuxDB_log_debug(log2str(%definitionId, " finished"));
+	}
+	
+	function f_InfluxDB_connect() runs on InfluxDB_CT
+	{
+    f_InlfuxDB_log_debug(log2str(%definitionId, " started"));
+    var Result vl_result;
 
-		log("Mapping started");
-		map(self:INFLUXDB_PCO,system:INFLUXDB_PCO);
+    f_InlfuxDB_log_debug(log2str("Mapping started"));
+    map(self:INFLUXDB_PCO,system:INFLUXDB_PCO);
 
-		log("InfluxDB context: ", v_InfluxDB_ctx);
+    f_InlfuxDB_log_debug(log2str("InfluxDB context: ", v_InfluxDB_ctx));
 
-		log("Setting up the listening socket");
-		vl_result := f_IPL4_listen(
-			INFLUXDB_PCO,
-			v_InfluxDB_ctx.localHost,
-			v_InfluxDB_ctx.localPort, {udp := {}},
-			{{reuseAddress := {enable := true}}}
-		);
-		v_InfluxDB_ctx.connId_listen := vl_result.connId;
+    f_InlfuxDB_log_debug(log2str("Setting up the listening socket"));
+    vl_result := f_IPL4_listen(
+      INFLUXDB_PCO,
+      v_InfluxDB_ctx.localHost,
+      v_InfluxDB_ctx.localPort, {udp := {}},
+      {{reuseAddress := {enable := true}}}
+    );
+    v_InfluxDB_ctx.connId_listen := vl_result.connId;
 
-		log("Connecting the socket to the remote");
-		vl_result := f_IPL4_connect(
-			INFLUXDB_PCO,
-			v_InfluxDB_ctx.remoteHost,
-			v_InfluxDB_ctx.remotePort,
-			v_InfluxDB_ctx.localHost,
-			v_InfluxDB_ctx.localPort,
-			-1,	{udp := {}}, {{reuseAddress := {enable := true}}}
-		);
-		v_InfluxDB_ctx.connId := vl_result.connId;
-		log(%definitionId, " finished");
+    f_InlfuxDB_log_debug(log2str("Connecting the socket to the remote"));
+    vl_result := f_IPL4_connect(
+      INFLUXDB_PCO,
+      v_InfluxDB_ctx.remoteHost,
+      v_InfluxDB_ctx.remotePort,
+      v_InfluxDB_ctx.localHost,
+      v_InfluxDB_ctx.localPort,
+      -1, {udp := {}}, {{reuseAddress := {enable := true}}}
+    );
+    v_InfluxDB_ctx.connId := vl_result.connId;
+    f_InlfuxDB_log_debug(log2str(%definitionId, " finished"));	 
 	}
 
 	function f_InfluxDB_send(in InfluxLineProtocol p_data) runs on InfluxDB_CT
@@ -63,29 +77,34 @@
 
 		v_InfluxDB_sendAsp.msg := char2oct(v_InfluxDB_msgToSend_encoded);
 
-		log("Influx: ", v_InfluxDB_msgToSend);
+		f_InlfuxDB_log_debug(log2str("Influx: ", v_InfluxDB_msgToSend));
 		INFLUXDB_PCO.send(v_InfluxDB_sendAsp);
 	}
 
 	function f_InfluxDB_encode(in InfluxLineProtocol p_prot, out charstring p_encoded)
 	{
-	 action("influx encoding: ", p_prot);
-	 p_encoded := p_prot.measurement;
+   f_InlfuxDB_log_debug(log2str("influx encoding: ", p_prot));
+   p_encoded := p_prot.measurement;
 
-	 if (sizeof(p_prot.tagSet)>0) { p_encoded := p_encoded & "," }
+   //if (sizeof(p_prot.tagSet)>0) { p_encoded := p_encoded & "," }
 
-	 for (var integer i:=0; i<sizeof(p_prot.tagSet); i:=i+1)
-	 {
-	  p_encoded := p_encoded & "," & p_prot.tagSet[i].name & "=" & p_prot.tagSet[i].val;
-	 }
-	 p_encoded := p_encoded & " "
- 	 for (var integer i:=0; i<sizeof(p_prot.fieldSet); i:=i+1)
-	 {
-	  p_encoded := p_encoded & p_prot.fieldSet[i].name & "=" & p_prot.fieldSet[i].val;
-	  if (i!=sizeof(p_prot.fieldSet)-1) { p_encoded := p_encoded & "," }
-	 }
-	 action("influx encoded: ", p_encoded);
+   for (var integer i:=0; i<sizeof(p_prot.tagSet); i:=i+1)
+   {
+    p_encoded := p_encoded & "," & p_prot.tagSet[i].name & "=" & p_prot.tagSet[i].val;
+   }
+   p_encoded := p_encoded & " "
+   for (var integer i:=0; i<sizeof(p_prot.fieldSet); i:=i+1)
+   {
+    p_encoded := p_encoded & p_prot.fieldSet[i].name & "=" & p_prot.fieldSet[i].val;
+    if (i!=sizeof(p_prot.fieldSet)-1) { p_encoded := p_encoded & "," }
+   }
+   f_InlfuxDB_log_debug(log2str("influx encoded: ", p_encoded));
 	}
+  
+  function f_InfluxDB_setMeasurement(inout InfluxLineProtocol p_pdu, in charstring p_measurement)
+  {
+   p_pdu.measurement := p_measurement;
+  }
 
 	function f_InfluxDB_addTag(inout InfluxLineProtocol p_pdu, in InfluxAttrValue p_tag)
 	{
@@ -96,4 +115,29 @@
 	{
 	 p_pdu.fieldSet[sizeof(p_pdu.fieldSet)] := p_field;
 	}
+	
+	function f_InfluxDB_scheduleNextReport()
+	runs on InfluxDB_CT
+	{
+	 v_InfluxDB_reportTimer.start(v_InfluxDB_ctx.reportPeriod);
+	}
+	
+	function f_InlfuxDB_log_debug(in charstring p_log)
+	{
+	 if (tsp_InfluxDB_debug){ log(p_log); }
+	}
+	
+ altstep as_InfluxDB_eventHandler()
+ runs on InfluxDB_CT
+ {
+  var integer vl_idx;
+  
+  [] v_InfluxDB_reportTimer.timeout
+  {
+   if (v_InfluxDB_reportHandler !=null) { v_InfluxDB_reportHandler.apply(); }
+
+   f_InfluxDB_scheduleNextReport();
+   repeat;
+  }
+ }
 }