blob: bd8f588b484e029ef45774ea8a728a8932ae53ae [file] [log] [blame]
#-------------------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 2000, 2007 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial implementation
#-------------------------------------------------------------------------------
# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
################################################################################
# START NO TRANSLATION
################################################################################
# !! DO NOT TRANSLATE THE FOLLOWING LINE !!
ChangeHistoryDialog_delimiter=|
#Below property "editor_title_colon_with_spaces" should not be translated
#Don't delete a space after ": "
# !! DO NOT TRANSLATE THE FOLLOWING LINE !!
editor_title_colon_with_spaces=:
################################################################################
# END NO TRANSLATION
################################################################################
# Form Page Titles
assignPage_title=Tildel
categoriesPage_title=Kategorier
deliverablePartsPage_title=Leverancedele
descriptionPage_title=Beskrivelse
disciplinesPage_title=Discipliner
discardunresolvedref=Slet ul\u00f8ste referencer
guidancePage_title=Vejledning
previewPage_title=Resultat
referencesPage_title=Referencer
reference_text=Referencer:
referenceWorkflowPage_title=Referencearbejdsgang
rolesPage_title=Roller
roleSetsPage_title=Rolles\u00e6t
stepsPage_title=Trin
tasksPage_title=Opgaver
toolMentorsPage_title=V\u00e6rkt\u00f8jsmentorer
workProductsPage_title=Arbejdsprodukter
# Section Names & Description
checkItemsSection_name=Kontrolelementer
checkItemsSection_desc=Angiv de kontrolelementer, som udg\u00f8r denne tjekliste.
dependenciesSection_name=Afh\u00e6ngigheder
dependenciesSection_desc=Afsnittet viser denne indholdspakkes afh\u00e6ngigheder af andre indholdspakker.
detailSection_name=Detaljerede oplysninger
detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om {0}.
generalInfoSection_name=Generelle oplysninger
generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om {0}.
iconSection_name=Ikon
iconSection_desc=Tilpas ikonerne til {0}.
notationSection_name=Leveranceoplysninger
notationSection_desc=Angiv leveringsoplysninger om {0}.
referencedPluginsSection_name=Refererede plugins:
referencedPluginsSection_desc=Afsnittet viser plugins, som denne metode-plugin refererer til.
staffingSection_name=Bemandingsoplysninger
staffingSection_desc=Angiv bemandingsoplysninger om denne rolle.
stepsSection_name=Trin
stepsSection_desc=Angiv trinene til udf\u00f8relse af denne opgave.
tailoringSection_name=Tilpasning
tailoringSection_desc=Angiv tilpasningsoplysninger om {0}.
variabilitySection_name=Indholdsvariabilitet
variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne {0} er relateret til en anden {0}.
versionInfoSection_name=Versionsoplysninger
versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om {0}.
# UI & Element Attribute Labels
additionalInfo_text=Flere oplysninger:
application_text=Program:
actionLabel_edit=&Redig\u00e9r
actionLabel_findElementInLibNav=&Vis i oversigten Bibliotek
alternatives_text=Alternativer:
assignmentApproaches_text=Tildelingsm\u00e5der:
authors_text=Forfattere:
background_text=Baggrund:
baseElement_text=Basis:
baseGuidance_text=Basisvejledning:
briefDescription_text=Kort beskrivelse:
description_text=Beskrivelse:
backupbeforesave_text=Sikkerhedskopi\u00e9r f\u00f8r lagring
briefOutline_text=Kort oversigt:
changeDate_text=\u00c6ndringsdato:
changeDescription_text=\u00c6ndringsbeskrivelse:
checkItems_text=Kontrolelementer
contributes_text=Bidrager
localContributes_text=Lokale bidrag
contributes_to_text=Bidrager til
copyright_text=Copyright:
editor_text=Editor
extends_text=Udvider
extend_text=Udvid
externalDescription_text=Ekstern beskrivelse:
externalId_text=Ekstern id:
goals_text=M\u00e5l:
impactOfNotHaving_text=Virkning af ikke at have:
keyConsiderations_text=N\u00f8gleovervejelser:
levelsOfAdoption_text=Adoptionsniveau:
mainDescription_text=Overordnet beskrivelse:
newElement_text=Nyt {0}
name_text=Navn:
notApplicable_text=Ikke relevant
packagingGuidance_text=Pakkevejledning:
presentationName_text=Pr\u00e6sentationsnavn:
promptforlibary_text=Sp\u00f8rg om metodebibliotek ved start
enableHealthCheck_text=Aktiv\u00e9r interne fejlfindingsv\u00e6rkt\u00f8jer
notation_text=Notation:
problem_text=Problem:
purpose_text=Form\u00e5l:
reasonForNotNeeding_text=\u00c5rsag til ikke at beh\u00f8ve:
replaces_text=Erstatter
localReplaces_text=Lokale erstatninger
extendsReplaces_text=Udvider og erstatter
representationOptions_text=Indstillinger for repr\u00e6sentation:
representation_text=Valgt repr\u00e6sentation:
attachedFile_text=Vedh\u00e6ftede filer/URL'er:
skills_text=Kompetencer:
steps_text=Trin:
steps_name_text=Navn:
stop_text=Stop
print_text=Udskriv
synonyms_text=Synonymer:
type_text=Type:
copy_text=Kopi\u00e9r
deepCopy_text=Dyb kopiering
back_text=Tilbage
new_plugin=Ny &metode-plugin
move=&Flyt...
uniqueId_text=Entydig id:
variabilityType_text=Variabilitetstype:
version_text=Version:
# Button Labels
addButton_text=Tilf\u00f8j...
attachButton_text=Vedh\u00e6ft fil...
attachUrlButton_text=Vedh\u00e6ft URL...
browseButton_text=Gennemse...
changeTypeButton_text=Skift type...
clearButton_text=Ryd
deleteButton_text=Slet
detachButton_text=Frig\u00f8r
diagram_saveError=Fejl under lagring af diagram
downButton_text=Ned
directory_text=Bibliotek:
orderButton_text=R\u00e6kkef\u00f8lge
editButton_text=Redig\u00e9r...
removeButton_text=Fjern
renameAction_text=Omd&\u00f8b...
remove_text=Fjern
rename_text=Omd\u00f8b
SaveAs_text=Gem som
selectButton_text=V\u00e6lg...
deselectButton_text=Oph\u00e6v markering
upButton_text=Op
makeDefaultButton_text=Angiv som standard
viewHistoryButton_text=Vis historik...
# Role Editor Tasks Page
roleTasksPage_sectionName=Opgaver
roleTasksPage_sectionDescription=Denne rolle udf\u00f8rer f\u00f8lgende opgaver.
roleTasksPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige opgaver
roleTasksPage_selectedLabel=Prim\u00e6r udf\u00f8rende:
roleTasksPage_selectedLabel2=Yderligere udf\u00f8rende:
roleTasksPage_multipleSelectDescription={0} opgaver er valgt.
# Role Editor Work Products Page
roleWorkProductsPage_sectionName=Arbejdsprodukter:
roleWorkProductsPage_sectionDescription=Angiv arbejdsprodukter, som denne rolle er ansvarlig for.
roleWorkProductsPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige arbejdsprodukter:
roleWorkProductsPage_selectedLabel=Ansvarlig for:
roleWorkProductsPage_selectedLabel2=Arbejdsprodukter er output fra opgaver, som denne rolle udf\u00f8rer:
roleWorkProductsPage_multipleSelectDescription={0} arbejdsprodukter er valgt.
# Role Editor Guidance Page
roleGuidancePage_sectionName=Vejledning
roleGuidancePage_sectionDescription=Angiv link til flere oplysninger i form af vejledning.
roleGuidancePage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelig vejledning:
roleGuidancePage_selectedLabel=Vejledning:
roleGuidancePage_multipleSelectDescription={0} vejledninger er valgt.
# Role Editor Categories Page
roleCategoriesPage_sectionName=Kategorier:
roleCategoriesPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de kategorier, som denne rolle h\u00f8rer til.
roleCategoriesPage_availableLabel=Rolles\u00e6t:
roleCategoriesPage_availableLabel2=Tilpassede kategorier:
roleCategoriesPage_selectedLabel=Rolles\u00e6t:
roleCategoriesPage_selectedLabel2=Tilpassede kategorier:
roleCategoriesPage_multipleSelectDescription={0} kategorier er valgt.
# Task Editor Roles Page
taskRolesPage_sectionName=Roller
taskRolesPage_sectionDescription=Tildel de roller, som skal udf\u00f8re denne opgave.
taskRolesPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige roller:
taskRolesPage_selectedLabel=Prim\u00e6r udf\u00f8rende:
taskRolesPage_selectedLabel2=Yderligere udf\u00f8rende:
taskRolesPage_multipleSelectDescription={0} roller er valgt.
taskRolesPage_primaryPerformer_modify_message=IUPA00045W: Vil du \u00e6ndre den prim\u00e6re udf\u00f8rende til ''{0}''?
taskRolesPage_confirm_title=Bekr\u00e6ft \u00e6ndring af prim\u00e6r rolle
# Task Editor Work Products Page
taskWorkProductsPage_sectionName=Arbejdsprodukter
taskWorkProductsPage_sectionDescription=Angiv input- og outputarbejdsprodukter for denne opgave.
taskWorkProductsPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige arbejdsprodukter
taskWorkProductsPage_selectedLabel=P\u00e5kr\u00e6vede input:
taskWorkProductsPage_selectedLabel2=Valgfri input:
taskWorkProductsPage_selectedLabel3=Output:
taskWorkProductsPage_multipleSelectDescription={0} arbejdsprodukter er valgt.
# Task Editor Guidance Page
taskGuidancePage_sectionName=Vejledning
taskGuidancePage_sectionDescription=Angiv link til flere oplysninger i form af vejledning.
taskGuidancePage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelig vejledning:
taskGuidancePage_selectedLabel=Vejledning:
taskGuidancePage_multipleSelectDescription={0} vejledninger er valgt.
# Task Editor Categories Page
taskCategoriesPage_sectionName=Kategorier
taskCategoriesPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de kategorier, som denne opgave h\u00f8rer til.
taskCategoriesPage_availableLabel=Discipliner
taskCategoriesPage_availableLabel2=Tilpassede kategorier
taskCategoriesPage_selectedLabel=Discipliner:
taskCategoriesPage_selectedLabel2=Tilpassede kategorier:
taskCategoriesPage_multipleSelectDescription={0} kategorier er valgt.
# Work Product Editor Tasks Page
WorkProduct_Tasks_SectionName=Opgaver
WorkProduct_Tasks_SectionDescription=Dette arbejdsprodukt er input eller output for f\u00f8lgende opgaver.
WorkProduct_Tasks_AvailableLabel=Tilg\u00e6ngelige opgaver
WorkProduct_Tasks_SelectedLabel=P\u00e5kr\u00e6vet input:
WorkProduct_Tasks_SelectedLabel2=Valgfrit input:
WorkProduct_Tasks_SelectedLabel3=Output:
WorkProduct_Tasks_MultipleSelectDescription={0} opgaver er valgt.
# Work Product Editor Roles Page
workProductRolesPage_sectionName=Roller
workProductRolesPage_sectionDescription=F\u00f8lgende roller er ansvarlig for eller \u00e6ndrer dette arbejdsprodukt.
workProductRolesPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige roller
workProductRolesPage_selectedLabel=Ansvarlig rolle:
workProductRolesPage_selectedLabel2=\u00c6ndrende roller:
workProductRolesPage_multipleSelectDescription={0} roller er valgt.
## Work Product Editor Deliverable Parts Page
workProductDeliverablePartsPage_sectionName=Leverancedele
workProductDeliverablePartsPage_sectionDescription=Angiv de arbejdsprodukter, som udg\u00f8r denne leverance.
workProductDeliverablePartsPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige arbejdsprodukter som dele, der kan leveres:
workProductDeliverablePartsPage_selectedLabel=Arbejdsprodukter som dele, der kan leveres:
workProductDeliverablePartsPage_multipleSelectDescription={0} arbejdsprodukter er valgt.
# Work Product Editor Guidance Page
workProductGuidancePage_sectionName=Vejledning
workProductGuidancePage_sectionDescription=Angiv link til flere oplysninger i form af vejledning.
workProductGuidancePage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelig vejledning:
workProductGuidancePage_selectedLabel=Vejledning:
workProductGuidancePage_multipleSelectDescription={0} vejledninger er valgt.
# Work Product Editor Categories Page
workProductCategoriesPage_sectionName=Kategorier
workProductCategoriesPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de kategorier, som dette arbejdsprodukt h\u00f8rer til.
workProductCategoriesPage_availableLabel=Dom\u00e6ner
workProductCategoriesPage_availableLabel2=Arbejdsprodukttyper:
workProductCategoriesPage_availableLabel3=Tilpassede kategorier:
workProductCategoriesPage_selectedLabel=Dom\u00e6ne:
workProductCategoriesPage_selectedLabel2=Arbejdsprodukttyper:
workProductCategoriesPage_selectedLabel3=Tilpassede kategorier:
workProductCategoriesPage_multipleSelectDescription={0} kategorier er valgt.
# Practice Editor References Page
practiceReferencesPage_sectionName=Indholdselementer
practiceReferencesPage_sectionDescription=Angiv de indholdselementer, som denne \u00f8velse refererer til.
practiceReferencesPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige indholdselementer:
practiceReferencesPage_selectedLabel=Indholdselementer:
practiceReferencesPage_multipleSelectDescription={0} indholdselementer er valgt.
# Category Editor Guidance Page
categoryGuidancesPage_sectionName=Vejledning
categoryGuidancesPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne {0}.
categoryGuidancesPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelig vejledning:
categoryGuidancesPage_selectedLabel=Vejledning:
categoryGuidancesPage_multipleSelectDescription={0} vejledninger er valgt.
# Discipline Grouping Editor Disciplines Page
disciplineGroupingDisciplinesPage_sectionName=Discipliner
disciplineGroupingDisciplinesPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de discipliner, som h\u00f8rer til denne disciplingruppe.
disciplineGroupingDisciplinesPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige discipliner:
disciplineGroupingDisciplinesPage_selectedLabel=Discipliner:
disciplineGroupingDisciplinesPage_multipleSelectDescription={0} discipliner er valgt.
AuthoringUIPlugin_AbstractNewLibraryPage_UseDefaultDirectoryButtonLabel=Brug standardbibliotek
# Discipline Editor Tasks Page
disciplineTasksPage_sectionName=Opgaver
disciplineTasksPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de opgaver, som h\u00f8rer til denne disciplin.
disciplineTasksPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige opgaver:
disciplineTasksPage_selectedLabel=Opgaver:
disciplineTasksPage_multipleSelectDescription={0} opgaver er valgt.
# Discipline Editor Reference Workflow Page
disciplineReferenceWorkflowPage_sectionName=Referencearbejdsgange
disciplineReferenceWorkflowPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de referencearbejdsgange, som h\u00f8rer til denne disciplin.
disciplineReferenceWorkflowPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige referencearbejdsgange:
disciplineReferenceWorkflowPage_selectedLabel=Referencearbejdsgange:
disciplineReferenceWorkflowPage_multipleSelectDescription={0} referencearbejdsgange er valgt.
# Domain Editor Work Products Page
domainWorkProductsPage_sectionName=Arbejdsprodukter
domainWorkProductsPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de arbejdsprodukter, som h\u00f8rer til dette dom\u00e6ne.
domainWorkProductsPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige arbejdsprodukter:
domainWorkProductsPage_selectedLabel=Arbejdsprodukter:
domainWorkProductsPage_multipleSelectDescription={0} arbejdsprodukter er valgt.
# Work Product Kind Editor Work Products Page
workProductTypeWorkProductsPage_sectionName=Arbejdsprodukter
workProductTypeWorkProductsPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de arbejdsprodukter, som h\u00f8rer til denne arbejdsprodukttype.
workProductTypeWorkProductsPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige arbejdsprodukter:
workProductTypeWorkProductsPage_selectedLabel=Arbejdsprodukter:
workProductTypeWorkProductsPage_multipleSelectDescription={0} arbejdsprodukter er valgt.
# Role Set Grouping Editor Role Sets Page
roleSetGroupingRoleSetsPage_sectionName=Rolles\u00e6t
roleSetGroupingRoleSetsPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de rolles\u00e6t, som h\u00f8rer til denne rolles\u00e6tgruppe.
roleSetGroupingRoleSetsPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige rolles\u00e6t:
roleSetGroupingRoleSetsPage_selectedLabel=Rolles\u00e6t:
roleSetGroupingRoleSetsPage_multipleSelectDescription={0} rolles\u00e6t er valgt.
# Role Set Editor Roles Page
roleSetRolesPage_sectionName=Roller
roleSetRolesPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de roller, som h\u00f8rer til dette rolles\u00e6t.
roleSetRolesPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige roller:
roleSetRolesPage_selectedLabel=Roller:
roleSetRolesPage_multipleSelectDescription={0} roller er valgt.
# Tool Editor Tool Mentors Page
toolToolMentorsPage_sectionName=V\u00e6rkt\u00f8jsmentorer
toolToolMentorsPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de v\u00e6rkt\u00f8jsmentorer, som h\u00f8rer til dette v\u00e6rkt\u00f8j.
toolToolMentorsPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige v\u00e6rkt\u00f8jsmentorer:
toolToolMentorsPage_selectedLabel=V\u00e6rkt\u00f8jsmentorer:
toolToolMentorsPage_multipleSelectDescription={0} v\u00e6rkt\u00f8jsmentorer er valgt.
# Custom Category Editor Assign Page
customCategoryAssignPage_sectionName=Indholdselementer
customCategoryAssignPage_sectionDescription=Administr\u00e9r de indholdselementer, som udg\u00f8r denne tilpassede kategori.
customCategoryAssignPage_availableLabel=Tilg\u00e6ngelige indholdselementer:
customCategoryAssignPage_selectedLabel=Indholdselementer:
customCategoryAssignPage_multipleSelectDescription={0} indholdselementer er valgt.
# New Method Plug-in Wizard
newPluginWizard_title=Ny metode-plugin
newPluginWizardPage_title=Opret en ny metode-plugin
newPluginWizardPage_text=Angiv et navn samt generelle oplysninger om den nye metode-plugin.
newPluginError_msg=IUPA0021E: Kan ikke oprette metode-plugin'en.
newPluginError_reason=Intern fejl.\n\
\n\
Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
# Preference Pages
methodLibraryGroup_text=Metodebibliotek
defaultPathLabel_text=Standardsti:
modelingGroup_text=Modellering
userInterfaceGroup_text=Brugergr\u00e6nseflade
debugGroup_text=Fejlfinding
enableLibraryValidationCheckbox_text=Aktiv\u00e9r validering af metodebibliotek
invalidPreferenceHistorySizeError_msg=Foretrukken historikst\u00f8rrelse skal v\u00e6re et heltal mellem {0} til {1}.
# Generic dialog titles
createDialog_title=Opret element
deleteDialog_title=Slet element
editDialog_title=Redig\u00e9r element
errorDialog_title=Fejl
moveDialog_title=Flyt element
renameDialog_title=Omd\u00f8b element
warningDialog_title=Advarsel
# Add Configuration to Process Error Dialog
addConfigErrorDialog_title=Tilf\u00f8j konfiguration til proces
# Set Default Configuration Error Dialog
setDefaultConfigErrorDialog_title=Angiv standardkonfiguration for proces
# Edit Process Error Dialog
editProcessElementErrorDialog_title=Redig\u00e9r proceselement
# Open Library Dialog
openLibraryDialog_title=\u00c5bn metodebibliotek
openLibraryDialog_text=Det aktuelle metodebibliotek er ikke gemt korrekt. Vil du ignorere fejlen og \u00e5bne et andet bibliotek?
# Save Library Dialog
saveLibraryDialog_title=Gem metodebibliotek
saveLibraryDialog_text=Det aktuelle metodebibliotek er \u00e6ndret. Vil du gemme \u00e6ndringerne?
# Upgrade Library Dialog
upgradeLibraryDialog_title=Opgrad\u00e9r metodebibliotek
# Delete Element Reference Dialog
deleteAssociationDialog_text=Elementet ''{0}'' er allerede slettet. Vil du fjerne det fra ''{1}''?
# Error Messages
noOpenLibraryError_msg=IUPA0000E: Intet \u00e5bent metodebibliotek.\n\
\n\
Et metodebibliotek skal v\u00e6re \u00e5bent, f\u00f8r et nyt metodeelement kan tilf\u00f8jes.\n\
\n\
Opret et nyt metodebibliotek, eller \u00e5bn et eksisterende og pr\u00f8v igen.
emptyElementNameError_msg=IUPA0001E: Navnet p\u00e5 {0} mangler.\n\
\n\
Alle metode- og proceselementer skal have et navn.\n\
\n\
Klik p\u00e5 OK, og angiv et gyldigt navn p\u00e5 elementet.
duplicateElementNameError_msg=IUPA0002E: Navnet ''{0}'' findes allerede.\n\
\n\
Et metodeelement skal have et entydigt navn.\n\
\n\
Klik p\u00e5 OK, og angiv et andet navn p\u00e5 elementet.
createConfigError_msg=IUPA0003E: Metodekonfigurationen kan ikke oprettes.
deleteConfigError_msg=IUPA0004W: Metodekonfigurationen kan ikke slettes.
internalError_msg=IUPA0005E: Der er opst\u00e5et en intern fejl.\n\
\n\
Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
invalidPresentationNameError_msg=IUPA0006E: Det angivne pr\u00e6sentationsnavn er ugyldigt.\n\
\n\
Klik p\u00e5 OK, og angiv et andet navn.
invalidConfigError_msg=IUPA0007E: Den valgte metodekonfiguration ''{0}'' er ikke et udsnit af processens standardkonfiguration.\n\
\n\
En proces'' standardkonfiguration skal v\u00e6re et supers\u00e6t af alle andre konfigurationer, der er knyttet til processen, for at opretholde integriteten af processen.\n\
\n\
V\u00e6lg en anden konfiguration, eller revid\u00e9r standardkonfigurationen, s\u00e5 den omfatter indholdet af den valgte konfiguration, og pr\u00f8v igen.
setDefaultConfigError_msg=IUPA0008E: Den valgte metodekonfiguration ''{0}'' er ikke et supers\u00e6t af de andre konfigurationer, som processen henviser til.\n\
\n\
En proces'' standardkonfiguration skal v\u00e6re et supers\u00e6t af alle andre konfigurationer, der er knyttet til processen, for at opretholde integriteten af processen.\n\
\n\
V\u00e6lg en anden konfiguration, eller revid\u00e9r indholdet af den valgte konfiguration, og pr\u00f8v igen.
openLibraryError_msg=IUPA0009E: Metodebiblioteket kan ikke indl\u00e6ses.\n\
\n\
Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
saveLibraryError_msg=IUPA0010E: Metodebiblioteket kan ikke gemmes.
saveLibraryToError_msg=IUPA0010E: Metodebiblioteket kan ikke gemmes i ''{0}''.
elementAlreadyDeletedError_msg=IUPA0011E: Elementet ''{0}'' er allerede slettet.
upgradeLibraryError_msg=IUPA0012E: Metodebiblioteket kan ikke opgraderes.
openConfigWizardError_msg=IUPA0016E: Guiden Ny metodekonfiguration kan ikke \u00e5bnes.
# Error Reasons
error_reason=Der er opst\u00e5et en fejl.\n\
\n\
Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
internalError_reason=Der er opst\u00e5et en intern fejl.\n\
\n\
Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
upgradeLibraryError_reason=IUPA0018E: Der er opst\u00e5et en fejl under indl\u00e6sning af metodebibliotekselementerne.\n\
\n\
Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
saveUpgradedLibraryError_reason=IUPA0019E: Der er opst\u00e5et en fejl under lagring af det opgraderede metodebibliotek.\n\
\n\
Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
configurationPage_QuickfixError_reason1=IUPA0020W: Kan ikke rette problemet for elementet ''{0}'', fordi det er i en fratrukket kategori. \n\
\n\
Du skal fjerne elementet manuelt fra den fratrukkede kategori.
configurationPage_quickfixError_title=Hurtig rettelse
# Progress Messages
openingLibraryTask_name=\u00c5bner metodebibliotek...
savingLibraryTask_name=Gemmer metodebibliotek...
upgradingLibraryTask_name=Opgraderer metodebibliotek...
loadingLibraryElementsTask_name=Indl\u00e6ser metodebibliotekselementer...
savingUpgradedElementsTask_name=Gemmer metodebibliotekselementer i nyt filformat...
savingTask_name=Gemmer ''{0}''...
savingFilesTask_name=Gemmer filer...
fixingContentDescriptionGUIDsTask_name=Retter GUID'er med indholdsbeskrivelse...
deletingInvalidReferencesTask_name=Sletter ugyldige referencer...
# Add Editor To Browsing Perspective Warning Dialog
addEditorToPerspectiveWarning_msg=IUPA0046W: Perspektivet er specielt designet til den bedst mulige fremvisning af HTML-repr\u00e6sentationen af metodebibliotekselementerne. Det er ikke muligt at tilf\u00f8je eller vise en editor her.
# Change History Dialog
ChangeHistoryDialog_title=Historik for \u00e6ndringsbeskrivelse
ChangeHistoryDialog_label=\u00c6ndringshistorik:
# Method Element Delete Action
confirmDeleteDialog_title=Bekr\u00e6ft sletning
confirmDeleteDialog_msg=Er du sikker p\u00e5, at du vil slette ''{0}''?
confirmDeleteDialog_msgWithReference=Er du sikker p\u00e5, at du vil slette ''{0}''?\n\
\n\
F\u00f8lgende element(er) indeholder referencer til element(er), der skal slettes: {1}
# New Library Dialog
errorDialog_message=IUPA0022E: Metodebiblioteket ''{0}'' kan ikke oprettes.
errorDialog_error=Kan ikke oprette et metodebibliotek inde i et andet metodebibliotek.
err_noopenlibrary=IUPA0040E: Intet \u00e5bent metodebibliotek.\n\
\n\
Et metodebibliotek skal v\u00e6re \u00e5bent, f\u00f8r en ny metode-plugin kan tilf\u00f8jes.\n\
\n\
Opret et nyt metodebibliotek, eller \u00e5bn et eksisterende og pr\u00f8v igen.
err_loadinglibrary=Fejl under indl\u00e6sning af bibliotek
msg_reloadLibrary=Fejl under fortrydelse af den mislykkede sletning. Det aktuelle metodebibliotek skal genindl\u00e6ses.
# Reload Library Dialog
reloadDialog_message=Biblioteket skal genindl\u00e6ses for at gendanne dets oprindelige tilstand.
reloadDialog_title=Genindl\u00e6s bibliotek
dialogs_MoveDialog_errorTitle=Fejl under flytning
dialogs_MoveDialog_errorMessage=Fejl under flytning
# Process Form Editor
processFormEditorSaveDialog_title=Gem
processFormEditorSaveDialog_message1=Denne \u00e6ndring p\u00e5virker alle diagrammer i processen. Editoren bliver gemt efter din \u00e6ndring. Vil du forts\u00e6tte?
processFormEditorSaveDialog_message2=Editoren bliver gemt efter din \u00e6ndring. Vil du forts\u00e6tte?
# Configuration View Page
configViewPageRemoveViewDialog_title=Bekr\u00e6ft sletning
configViewPageRemoveViewDialog_message=Er du sikker p\u00e5, at du vil fjerne oversigten ''{0}''?
configViewPageViewExistsDialog_title=Advarsel
configViewPage_configuration=Konfiguration:
configViewPage_configurationViews=Konfigurationsoversigter
configViewPage_views=Oversigter
columnselection_text=Kolonnevalg:
configViewPage_addViewButtonText=Tilf\u00f8j oversigt...
configViewPage_removeViewButtonText=Fjern oversigt
configViewPage_makeDefaultButtonText=Angiv som standard
configViewPageViewExistsDialog_message=IUPA0023W: Oversigten ''{0}'' findes allerede.
configViewPage_configurationViewSectionTitle=Publicerede navigationsoversigter
configViewPage_configurationViewSectionMessage=Angiv de oversigter, som inkluderes, n\u00e5r denne konfiguration publiceres. Du opretter en oversigt ved at klikke p\u00e5 Tilf\u00f8j oversigt og v\u00e6lge en standard eller tilpasset kategori i konfigurationen. Den valgte kategori repr\u00e6senterer oversigten, og kategoriens underkategorier og indholdselementer repr\u00e6senterer oversigtens tr\u00e6strukturelementer.
# Description Tab
descriptionTabGuidanceWarningDialog_title=Konvert\u00e9r vejledning
descriptionTabGuidanceWarningDialog_message1=IUPA0040W: Gem editoren f\u00f8rst.
descriptionTabGuidanceWarningDialog_message2=Der er ingen kompatibel vejledning for denne type.
changeActivityTypeWarningDialog_title=Konvert\u00e9r aktivitet
# Association Form Page
AssociationFormPage_BriefDescriptionLabel=Kort beskrivelse af valgt element:
# Method Element Description
methodElementDescriptionEmptyNameDialog_title=Angiv elementnavn
methodElementDescriptionEmptyNameDialog_message=Navnefeltet m\u00e5 ikke v\u00e6re tomt.
# Method Plug-in Description
methodPluginDescriptionRemoveRefConfirm_message=Hvis du frav\u00e6lger den eller de refererede plugins, der er knyttet til plugin''en ''{0}'', opst\u00e5r der ugyldige relationer, som vil blive slettet.\n\
\n\
Denne funktion kan ikke fortrydes. Vil du foretage denne \u00e6ndring?
methodPluginDescriptionPage_confirmRename=Du er ved at \u00e6ndre navn p\u00e5 denne metode-plugin fra ''{0}'' til ''{1}''. Denne funktion gemmer og lukker \u00e5bne editorer til elementer, der h\u00f8rer til denne plugin, og omd\u00f8ber plugin-folderen til det nye navn. Vil du forts\u00e6tte?
methodPluginDescriptionPage_confirmRename_title=Omd\u00f8b metode-plugin
methodPluginDescriptionPage_cannotRenamePluginFolder=Kan ikke omd\u00f8be plugin-folder til det nye navn
methodPluginDescriptionPage_lockPluginLabel=L\u00e5s plugin
methodPluginDescriptionPage_lockPlugin_message=\u00c6ndring af l\u00e5setilstanden for denne plugin ''{0}'' gemmer og lukker \u00e5bne editorer til elementer, der h\u00f8rer til den. Vil du foretage denne \u00e6ndring?
# Process Description
processDescriptionNameChangeConfirm_title=Omd\u00f8b
processDescriptionNameChangeConfirm_message=Du er ved at \u00e6ndre navnet p\u00e5 processen. Denne funktion gemmer editoren og omd\u00f8ber procesfolderen til det nye navn. Vil du forts\u00e6tte?
processDescription_configurationDescription=Beskrivelse:
processDescription_configurationSectionTitle=Konfiguration
processDescription_configurationSectionMessage=Angiv alle gyldige konfigurationer for denne proces. V\u00e6lg \u00e9n konfiguration som standard. Den skal v\u00e6re et supers\u00e6t af alle de andre konfigurationer.
processDescription_configurations=Konfigurationer:
processDescription_default=(standard)
ProcessDescription_selectConfiguration=V\u00e6lg konfigurationer, der skal tilf\u00f8jes
ProcessDeleteAction_deletecofirm_text0=Denne funktion gemmer den aktuelle editor, og \u00e6ndringen vil v\u00e6re permanent. Er du sikker p\u00e5, at du vil slette ''{0}''?
ProcessDeleteAction_selectDescriptorsToDelete=F\u00f8lgende deskriptorer bruges ingen steder efter sletning af de valgte elementer.\n\
V\u00e6lg de deskriptor, du vil slette.
# View Helper
viewHelperHealthCheckDialog_title=Helbredsunders\u00f8gelse af bibliotek
viewHelper_performHealthCheck=Udf\u00f8rer helbredsunders\u00f8gelse af bibliotek...
viewHelperHealthCheckDialog_message=Helbredsunders\u00f8gelsen af \u00e5bent bibliotek er afsluttet. Rapporten findes i logfilen.
# Attach Guidance File Dialog
attachGuidanceFileDialog_title=Vedh\u00e6ft fil
# Create Element Error Dialog
createElementDialog_title=Opret nyt {0}
createNewElementError_msg=Fejl under oprettelse af nyt {0}.
dlgTitle_reloadLibrary=Genindl\u00e6s bibliotek
createElementError_reason=Navnet p\u00e5 {0} skal udfyldes.\n\
\n\
Angiv et gyldigt navn, og pr\u00f8v igen.
deleteConfigError_reason=Processen ''{0}'' refererer til konfigurationen
# ChangeBoundsCommand
gef_changeBoundsCommand_label=Revid\u00e9r gr\u00e6nser
# ChangeNameCommand
gef_changeNameCommand_label=Revid\u00e9r navn
gef_changeNameCommand_undoMessage=Kan ikke fortryde navne\u00e6ndringen.\n\
\n\
Navne\u00e6ndring kan ikke fortrydes, hvis det forrige navn er tomt.
# ChangePropertyValueCommand
gef_changePropertyValueCommand_label=Revid\u00e9r egenskabsv\u00e6rdi
# CreateBendpointCommand
gef_createBendpointCommand_label=Opret b\u00f8jningspunkt
# CreateLinkCommand
gef_createLinkCommand_label=Linkoprettelse
# CreateNodeCommand
gef_createNodeCommand_label=Opret ny node
# DeleteBendpointCommand
gef_deleteBendpointCommand_label=Slet b\u00f8jningspunkt
# DeleteCommand
gef_deleteCommand_label=Slet
# DeleteLinkCommand
gef_deleteLinkCommand_label=Slet forbindelse
# MoveBendpointCommand
gef_moveBendpointCommand_label=Flyt b\u00f8jningspunkt
# ReconnectLinkCommand
gef_reconnectLinkCommand_label=Forbind link igen
# ValidatingDirectEditManager
gef_validatingDirectEditManager_bringDownPrompt=Navnet skal udfyldes. Angiv et gyldigt navn.
# ValidatingFreeTextEditManager
gef_validatingFreeTextEditManager_bringDownPrompt=Navnet skal udfyldes. Angiv et gyldigt navn.
# WorkProductNodeEditPart
gef_workProductNodeEditPart_validateMessage=Navnet skal udfyldes. Angiv et gyldigt navn.
# ElementsViewDeleteAction
actions_ElementsViewDeleteAction_message=Konfigurationen ''{0}'' kan ikke slettes, fordi den stadig bruges af processen ''{1}''.
# LibraryActionBarContributor
actions_LibraryActionBarContributor_deleteErrorTitle=Fejl under sletning
actions_LibraryActionBarContributor_deleteErrorMessage=Ubehandlet undtagelse
actions_LibraryActionBarContributor_deleteErrorReason=Se oplysninger
# MethodElementEditor
editors_MethodElementEditor_saveErrorTitle=Fejl under lagring
editors_MethodElementEditor_saveErrorMessage1=IUPA0020E: Fejl under lagring af fil
editors_MethodElementEditor_saveErrorMessage2=Fejl under commit
editors_MethodElementEditor_saveErrorReason1=Der er flere oplysninger i logfilen
editors_MethodElementEditor_saveErrorReason2=Se oplysninger
editors_MethodElementEditor_renameErrorTitle=Fejl under omd\u00f8bning
editors_MethodElementEditor_invalidEditorMsg=En eller mange filer til denne editor er fjernet. Editoren er ikke l\u00e6ngere gyldig og skal lukkes.
editors_MethodElementEditor_invalidEditorTitle=Ugyldig editor
editors_MethodElementEditor_renameErrorMessage1=Fejl under omd\u00f8bning af fil(er) ''{0}''
# DescriptionFormPage
renameError_title=Omd\u00f8b element
renameError_msg=IUPA0013E: Omd\u00f8bningen kan ikke udf\u00f8res.
SelectElementDialog_selectelement_text=V\u00e6lg element
# EditorChooser
editors_EditorChooser_systemErrorDialog_title=\u00c5bn metodeeditor
AuthoringUIPlugin_AbstractNewLibraryPage_DescriptionLabel=Beskrivelse:
AuthoringUIPlugin_SaveAllEditorsPage_SelectAllButtonLabel=Mark\u00e9r alle
OpenElementWorkbenchActionDelegate_edit_text0=Redig\u00e9r element
editors_EditorChooser_systemErrorDialog_message=IUPA0023E: Kan ikke \u00e5bne editor, der er knyttet til det valgte metodeelement.
DescriptionFormPage_IconFileChooserDialog_title=V\u00e6lg billedfil
AuthoringUIPlugin_AbstractNewLibraryPage_DefaultLibraryName=Nyt bibliotek
AuthoringUIPlugin_NewConfigurationMainPage_DescriptionLabel=Beskrivelse:
AuthoringUIPlugin_OpenConfigurationMainPage_pageDescription=V\u00e6lg en eller flere metodekonfigurationer, og klik p\u00e5 Afslut for at \u00e5bne dem.
AuthoringUIPlugin_SaveAllEditorsPage_DeselectAllButtonLabel=Oph\u00e6v markering af alle
ElementsView_migration_dir_dlg_description_text=Angiv biblioteket med nyligt migreret {0} for at erstatte de valgte {0}
editors_EditorChooser_systemErrorDialog_reason=Der er opst\u00e5et en systemfejl. Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.\n\
\n\
Luk nogle af de \u00e5bne editorer, og pr\u00f8v igen.
# DescriptionFormPage
forms_DescriptionFormPage_imageTooBigDialog_title=Billede er ugyldigt.
forms_DescriptionFormPage_imageTooBigDialog_template=IUPA0031E: Det valgte billede ''{0}'' er st\u00f8rre end den tilladte st\u00f8rrelse ({1} x {2}). V\u00e6lg et andet billede.
forms_DescriptionFormPage_imageNotFoundDialog_title=Billede er ugyldigt.
forms_DescriptionFormPage_imageNotFoundDialog_template=IUPA0032E: Den valgte fil ''{0}'' findes ikke. V\u00e6lg et andet billede.
DescriptionFormPage_ShapeIconPreview_SelectButtonLabel=V\u00e6lg...
AuthoringUIPlugin_AbstractNewLibraryPage_DefaultLibraryDescription=Beskrivelse af metodebibliotek
AuthoringUIPlugin_NewConfigurationMainPage_DefaultBriefDescription=Beskrivelse af metodekonfiguration
AuthoringUIPlugin_SaveAllEditorsPage_saveAndClosePageDescription=Alle editorer skal lukkes. V\u00e6lg dem, der skal f\u00f8rst skal gemmes, hvis det er relevant.
# TemplateDescriptionPage
forms_GuidanceWithAttachmentsDescriptionPage_alreadyAttached_msg=Den valgte fil er allerede en vedh\u00e6ftning til denne vejledning
forms_GuidanceWithUrlAttachmentsDescriptionPage_alreadyAttached_msg=Den valgte URL er allerede en vedh\u00e6ftning til denne vejledning
# New Library Error Dialog
newLibraryError_msg=IUPA0014E: Metodebiblioteket kan ikke oprettes.
newLibraryInternlError_reason=Der er opst\u00e5et en intern fejl.
newLibraryError_reason1=Den angivne metodebibliotekssti ''{0}'' er ugyldig.
newLibraryError_reason2=Der findes allerede et metodebibliotek i ''{0}''.
newLibraryError_reason3=Den angivne metodebiblioteksfolder ''{0}'' kan ikke oprettes.
newLibraryError_advice=V\u00e6lg OK for at angive et andet metodebiblioteksnavn.
#Process literals
Process_ExternalID=Ekstern id:
Process_Purpose=Form\u00e5l:
Process_Scope=Omfang:
Process_UsageNotes=Brugsbem\u00e6rkninger:
Process_Alternatives=Alternativer:
Process_HowToStaff=Bemanding:
Process_KeyConsideration=N\u00f8gleovervejelser:
Process_Scale=Skala:
Process_ProjectCharacteristics=Projektkarakteristika:
Process_RiskLevel=Risikoniveau:
Process_EstimatingTechnique=Estimeringsteknik:
Process_ProjectMemberExpertise=Projektdeltager- kompetence:
Process_TypeOfContract=Kontrakttype:
# Editor Preview Navigation Buttons
backButton_text=Tilbage
forwardButton_text=Frem
forward_text=Frem
stopButton_text=Stop
refreshButton_text=Opfrisk
refresh_text=Opfrisk
newname_text=Nyt navn:
printButton_text=Udskriv
# Context menus
_UI_RefreshViewer_menu_item=&Opfrisk
_UI_ShowPropertiesView_menu_item=&Vis egenskaber
_UI_MethodEditor_menu=&Metodeeditor
_UI_CreateChild_menu_item=&Ny
_UI_CreateSibling_menu_item=N&y sideordnet
_UI_SelectionPage_label=Valg
_UI_ParentPage_label=Overordnet
_UI_ListPage_label=Liste
_UI_TreePage_label=Tr\u00e6struktur
_UI_TablePage_label=Tabel
_UI_TableTreePage_label=Tabeltr\u00e6struktur
_UI_ObjectColumn_label=Objekt
_UI_SelfColumn_label=Selv
_UI_NoObjectSelected=Intet valgt
_UI_SingleObjectSelected=Valgt objekt: {0}
_UI_MultiObjectSelected={0} valgte objekter
_UI_OpenEditorError_label=\u00c5bn editor
_UI_Wizard_category=Guider til oprettelse af eksempel-EMF-model
_UI_MethodModelWizard_label=Metodemodel
_UI_MethodModelWizard_description=Opret en ny metodemodel
_UI_MethodEditor_label=Metodemodeleditor
_UI_MethodEditorFilenameDefaultBase=Min
_UI_MethodEditorFilenameExtension=metode
_UI_Wizard_label=Ny
_WARN_FilenameExtension=Filnavnet skal slutte med ''.{0}''
_UI_ModelObject=Modelobjekt
_UI_XMLEncoding=XML-kodning
_UI_XMLEncodingChoices=UTF-8 ASCII UTF-16 UTF-16BE UTF-16LE ISO-8859-1
_UI_Wizard_initial_object_description=V\u00e6lg et modelobjekt, der skal oprettes
_UI_FileConflict_label=Filkonflikt
_WARN_FileConflict=Der er en konflikt mellem ikke-gemte \u00e6ndringer og \u00e6ndringer, der er foretaget uden for editoren. Vil du slette \u00e6ndringerne i editoren?
# Add Link Dialog
addLinkDialog_linkType=Type:
openLinkCheckbox_text=\u00c5bn link i separat browservindue
# Add Image Dialog
heightLabel_text=H\u00f8jde:
widthLabel_text=Bredde:
ElementsView_20=funktionsm\u00f8nster
ElementsView_21=leveringsproces
ElementsView_22=proces
ElementsView_35={0} er skrivebeskyttet. G\u00f8r det redig\u00e9rbart, f\u00f8r du forts\u00e6tter.
ElementsView_36=Fejl under indl\u00e6sning af bibliotek
altTagLabel_text=ALT-kode:
imageSizeLabel_text=Billedets h\u00f8jre og bredde skal v\u00e6re mindst 10 og h\u00f8jst 600. Ugyldig h\u00f8jde og bredde bliver konverteret til en passende st\u00f8rrelse.
# Process Editor
ProcessEditor=Proceseditor
ProcessEditor_Name=Navn
ProcessEditor_PresentationName=Pr\u00e6sentationsnavn
ProcessEditor_Index=Indeks
ProcessEditor_Predecessors=Forg\u00e6ngere
#ConfigurationPage_Selected=Selected:
ChecklistOrder_description=V\u00e6lg et kontrolelement, og klik p\u00e5 Op eller Ned for at \u00e6ndre dets r\u00e6kkef\u00f8lge.
ElementsView_renaming_text=Omd\u00f8ber...
ProcessEditor_ModelInfo=Modeloplysninger
ProcessEditor_Prefix=Pr\u00e6fiks
MoveDialog_move_text=Flyt
ChecklistOrder_title=R\u00e6kkef\u00f8lge af kontrolelementer
ProcessEditor_Repetable=Kan gentages
ProcessEditor_Ongoing=Igangv\u00e6rende
ProcessEditor_Action_Synchronization=Synkronis\u00e9r...
ProcessEditor_EventDriven=Aktivitetsstyret
ProcessEditor_Deliverable=Leverance
ProcessEditor_Optional=Valgfrit
FilterDialog_Type_text=Metodeelementtype:
FilterDialog_ExpandAll=Udvid alle
MoveDialog_moving_text=Flytter...
DescriptionFormPage_LoadShapeIconWarning=IUPA0025W: Formikon for {0} findes ikke i stien: {1}
DescriptionFormPage_LoadShapeIconError=IUPA0025E: Fejl: Formikonafsnit: {0}
AuthoringUIPlugin_AbstractNewLibraryPage_NameLabel=Navn:
AuthoringUIPlugin_NewConfigurationMainPage_pageTitle=Opret ny metodekonfiguration
AuthoringUIPlugin_NewConfigurationMainPage_NameLabel=Navn:
AuthoringUIPlugin_newConfigurationWizard_title=Ny metodekonfiguration
newConfigurationWizard_title=Ny metodekonfiguration
preference_WorkBreakdownElements=Fase, gentagelse, aktivitet og milep\u00e6l
preference_DescriptorElements=Rolle, opgave og arbejdsproduktdeskriptor
preference_breakDownElement_Description=F\u00f8lgende attributter v\u00e6lges som standard i proceseditoren:
preference_Activity_Diagram=Aktivitetsdiagram
preference_Activity_Detail_Diagram=Aktivitetsoplysningsdiagram
# New Method Library Wizard
newLibraryWizard_title=Nyt metodebibliotek
newLibraryWizardMainPage_title=Opret nyt metodebibliotek.
newLibraryWizardMainPage_description=Angiv en sti og en beskrivelse for det nye metodebibliotek.
#newLibraryWizardMainPage_description_1=Specify a name, description and storage type for the new method library.
libraryPathLabel_text=Sti:
libraryTypeLabel_text=Type:
AuthoringUIPlugin_SaveAllEditorsPage_saveTitle=Gem \u00e6ndringer
AuthoringUIPlugin_SaveAllEditorsPage_saveDescription=Et eller flere metodeelementer er \u00e6ndret. V\u00e6lg dem, der skal gemmes.
AuthoringUIPlugin_OpenConfigurationMainPage_pageTitle=\u00c5bn metodekonfigurationer
AuthoringUIPlugin_OpenConfigurationWizard_windowTitle=\u00c5bn metodekonfigurationer
ElementsView_replaceingwithformat_text=Erstatter {0}...
DescriptionFormPage_LoadNodeIconWarning=IUPA0026W: Nodeikon for {0} findes ikke i stien: {1}
#MessageLabelProvider_unselectedpackages=''{0}'' contains elements that reference elements in unselected packages
DescriptionFormPage_LoadNodeIconError=IUPA0026E: Fejl: Nodeikonafsnit: {0}
StepsOrderDialog_steps=Trin:
StepsOrderDialog_title=R\u00e6kkef\u00f8lge af opgavetrin
ProcessEditor_Planned=Planlagt
specifydirectory_text=Angiv et bibliotek, hvor metodebiblioteket skal gemmes
ProcessEditor_MultipleOccurrences=Flere forekomster
ProcessEditor_EntryState=Indgangstilstand
ProcessEditor_ExitState=Udgangstilstand
selectColumnstoAdd_text=V\u00e6lg kolonner, der skal tilf\u00f8jes
ProcessEditor_Type=Type
ProcessEditor_Team=Team
FilterDialog_title=V\u00e6lg dialog:
ProcessEditor_Action_Add=&Tilf\u00f8j fra metodeindhold...
FilterDialog_CollapseAll=Skjul alle
OpenCheatsheetView_title=\u00c5bn oversigten Snydeark
ProcessEditor_Action_RollUp=R&ul op
ProcessEditor_Action_RollDown=Ru&l ned
ProcessEditor_Action_MoveUp=&Flyt op
ProcessEditor_Action_MoveDown=Flyt &ned
ProcessEditor_Action_Indent=&Ryd ind
ProcessEditor_Action_Outdent=R&yk ud
ProcessEditor_Action_Reveal=&Afd\u00e6k
ProcessEditor_Reveal_Title=Afd\u00e6k
ProcessEditor_Action_Copy=&Kopi\u00e9r...
FilterDialog_Pattern_text=Navnem\u00f8nstre (matchende navne vises):
ProcessEditor_Action_Preferences=Indstillinge&r...
MethodLibraryEditor_title=Metodebibliotek:
#MessageView_selected_text=Selected:
MessageView_errmsg_text=Beskrivelse
ElementsView_err_saving=IUPA0027E: Fejl under lagring af ''{0}''{1}
err_copying_file_title=Fejl under kopiering af fil
err_copying_file_error=IUPA0028E: Ikonen kan ikke tildeles.
err_copying_file_reason=Der er opst\u00e5et en fejl underkopiering af den valgte fil. Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
err_processing_file_title=Fejl under behandling af fil
editConfiguration_tooltip=Redig\u00e9r konfiguration
editDialog_msgCannotEdit=IUPA0015E: Kan ikke redigere element
SaveThisAction_saveobject=Gem dette objekt...
ElementsView_replace_text=Erstat
ProcessEditor_Action_Extend=U&dvid...
MoveDialog_destination_text=V\u00e6lg destination for det eller de valgte elementer:
chooseDefaultDirectory_text=V\u00e6lg et standardbibliotek for biblioteker:
ProcessEditor_Action_Suppress=&Undertryk
ProcessEditor_Action_Suppress2=&Publiceringsindstillinger...
ProcessEditor_Action_AssignUserDiagram=&Brugerdefinerede diagrammer...
UserDefinedDiagramDialog_title=Tildel brugerdefinerede diagrammer
UserDefinedDiagramDialog_adImage=Aktivitetsdiagram:
UserDefinedDiagramDialog_addImage=Aktivitetsoplysningsdiagram:
UserDefinedDiagramDialog_wpdImage=Diagram for arbejdsproduktafh\u00e6ngighed:
UserDefinedDiagramDialog_notaFile=IUPA0004E: Den angivne sti er ikke en fil.
UserDefinedDiagramDialog_assignButton=V\u00e6lg...
UserDefinedDiagramDialog_enteredImageNotFound=IUPA0024E: Det angivne billede findes ikke i biblioteket. Angiv den relative sti til bibliotekets rodbibliotek.
UserDefinedDiagramDialog_selectedImageNotFound=IUPA0030E: Det valgte billede findes ikke i biblioteket.
UserDefinedDiagramDialog_useADImage=Brug billede af aktivitetsdiagram til gennemsyn og publicering
UserDefinedDiagramDialog_useADDImage=Brug billede af aktivitetsoplysningsdiagram til gennemsyn og publicering
UserDefinedDiagramDialog_useWPDImage=Brug billede af diagram for arbejdsproduktafh\u00e6ngighed til gennemsyn og publicering
ProcessEditor_Action_Contribute=&Lokalt bidrag
ProcessEditor_Action_Replace=Lokal &erstatning
ProcessEditor_Action_Diagrams=Dia&grammer
ProcessEditor_action_deepCopy=&Dyb kopiering...
FilterDialog_BriefDescription=Kort beskrivelse:
ConfigurationPage_hideToolTip=Vis/skjul umarkerede elementer
ConfigurationPage_Description=Beskrivelse:
ProcessEditor_Action_SuppressAll=Public\u00e9r i&ngen
FilterDialog_Pattern_description=M\u00f8nstre adskilles af kommaer, hvor * = en vilk\u00e5rlig streng, ? = et vilk\u00e5rligt tegn
ConfigurationPage_TreeTitleLabel=Indhold:
ConfigurationPage_LoadingMessage=Indl\u00e6ser konfiguration. Vent...
ConfigurationPage_AddCategoriesTitleLabel=Tilf\u00f8j disse kategorier:
ConfigurationPage_SubCategoriesTitleLabel=Fratr\u00e6k disse kategorier:
MoveDialog_validdestination_text=Den angivne flyttedestination er ugyldig.
MoveDialog_cannotModifyDestination=IUPA0034E: Den valgte destination kan ikke \u00e6ndres.
ProcessEditor_Action_RevealAll=Public\u00e9r a&lle
ProcessEditor_Action_OpenBaseActivity=\u00c5bn &basisaktivitet
ProcessFormEditor_expanAllActionLabel=Ud&vid alle
ProcessFormEditor_collapseAllActionLabel=Skju&l alle
ProcessEditor_Action_OpenActivityDiagram=\u00c5bn &aktivitetsdiagram
ProcessEditor_promptToDeleteBeforeReveal=De ikke-undertrykte deskriptorer i Oplysninger skal slettes for at undg\u00e5 sammenfald efter afd\u00e6kning af de valgte elementer. Klik p\u00e5 OK, hvis du vil slette dem og forts\u00e6tte.
ProcessEditorPreferencePage_SelectColumns=V\u00e6lg kolonner, der skal tilf\u00f8jes
ProcessEditor_Action_OpenActivityDetailDiagram=\u00c5bn aktivitetsoplysnings&diagram
ProcessEditorPreferencePage_ColumnSelection=Kolonnevalg:
ProcessEditorPreferencePage_switchConfiguration=Skift til processens standardkonfiguration, n\u00e5r en proceseditor aktiveres
ProcessEditorPreferencePage_suppressionGroupTitle=Undertrykkelse
ProcessEditorPreferencePage_inheritSuppressionState=Overtag undertrykkelsestilstande
ProcessEditor_Action_OpenWorkProductDependencyDiagram=\u00c5bn diagram &for arbejdsproduktafh\u00e6ngighed
DescriptionFormPage_ShapeIconPreview_ClearButtonLabel=Ryd
DescriptionFormPage_NodeIconPreview_SelectButtonLabel=V\u00e6lg...
ProcessEditor_Action_InsertNewPhase=Inds\u00e6t ny fase
ViewHelper_reloadLibOnRollbackError=Kan ikke retablere fra en persistensfejl. Biblioteket skal genindl\u00e6ses for at gendanne dets oprindelige tilstand.
ViewHelper_alreadydeleted_text=Elementet ''{0}'' er allerede slettet.
ViewHelper_alreadydeletedconfirm_text=Elementet ''{0}'' er allerede slettet. Vil du fjerne det fra ''{1}''?
ConfigurationPage_AddMissingToolTip=Ret fejl og advarsler
ConfigurationDescriptionDescription=Beskrivelse
ConfigurationDescriptionGeneralInfo=Generelle oplysninger
ProcessEditor_Action_ApplyPattern=Anvend m\u00f8ns&ter
MoveDialog_selectdestination_text=V\u00e6lg en destination.
MoveDialog_nomove_destination_problem_msg=Der er ikke angivet en flyttedestination.
MethodLibraryEditor_troubleobject=. Problemobjekt:
MessageLabelProvider_errchildpkgs=En underordnet indholdspakke eller proces indeholder elementer med manglende referencer
ProcessEditor_SuppressDialog_Title=Indstillinger for diagrampublicering
ProcessEditor_SuppressDialog_Message=V\u00e6lg det eller de diagrammer, der skal publiceres, eller frav\u00e6lg dem for ikke at publicere
ProcessEditor_Title=Proceseditor:
SaveAswithdots_text=Gem som...
ProcessEditor_WorkBreakdownStructure=Arbejdsnedbrydningsstruktur
ProcessEditor_TeamAllocation=Teamallokering
ProcessEditor_WorkProductUsage=Arbejdsproduktbrug
ProcessEditor_ConsolidatedView=Konsolideret oversigt
ProcessEditor_confirmAutoSynch=Denne funktion opfrisker de valgte deskriptorer eller alle deskriptorer under de valgte aktiviteter, der er markeret som "Synkroniseret med kilde" p\u00e5 skillebladet Generelt i deres egenskabsoversigt. Den opfrisker deskriptorerne med de oprindelige egenskaber for de linkede metodeindholdselementer under processens standardkonfiguration. Bem\u00e6rk, at den ikke opdaterer dynamisk linkede (gr\u00f8n kursiv) deskriptorer. Vil du forts\u00e6tte?
ProcessEditor_defaultSynchronization=Standardsynkronisering fra metodeindhold
ConfigurationPage_Description1=Konfiguration
ConfigurationPage_Description2=V\u00e6lg plugin og pakke
NewLibraryDialog_newlibrary_as=Opret nyt bibliotek som
NewPluginDialog_newplugin_text=Ny metode-plugin
SelectElementDialog_title_text=V\u00e6lg elementet eller en af dets bidragydere:
OpenConfigDialognewconfig_text=Ny konfiguration:
processBreakdownStructureFormPage_BSEditor=Proceseditor
# AbstractDiagramEditor
AbstractDiagramEditor_alignMenu_text=Just\u00e9r
AbstractDiagramEditor_refreshFromBaseActivity_text=Opfrisk fra basisaktivitet
AbstractDiagramEditor_formatTextBoxActivity_text=Format\u00e9r tekstboks...
AbstractDiagramEditor_hAlignAverageAction_text=Vandret til gennemsnit
AbstractDiagramEditor_hAlignFirstSelectedAction_text=Vandret til f\u00f8rste valgte
AbstractDiagramEditor_vAlignAverageAction_text=Lodret til gennemsnit
MethodLibraryDescriptionFormPage_section_title=Generelle oplysninger
MoveDialog_invalid_move_destination_problem_msg=IUPA0041E: Det eller de valgte elementer kan ikke flyttes til den angivne destination.
MethodLibraryEditor_savemodellibrary=Gemmer modelbibliotek...
MethodLibraryEditor_error_dialog_title=Fejl
MethodLibraryEditor_save_library_problem_msg=IUPA0033E: Der er opst\u00e5et et problem under lagring af bibliotek.
MethodElementDeleteAction_deleteconfirm_text=Er du sikker p\u00e5, at du vil slette ''{0}''?
ContentElementsOrderDialog_ContentElement_text=Indholdselementer:
AuthoringUIPlugin_AbstractNewLibraryPage_BrowseButtonLabel=Gennemse...
AuthoringUIPlugin_NewConfigurationMainPage_pageDescription=Angiv navn p\u00e5 og en beskrivelse af den nye metodekonfiguration.
AuthoringUIPlugin_SaveAllEditorsPage_saveAndClosePageTitle=Gem \u00e6ndringer, og luk alle editorer
AbstractDiagramEditor_vAlignFirstSelectedAction_text=Lodret til f\u00f8rste valgte
AbstractDiagramEditor_Save_text=Gem
AttachmentDialogattachFile_text=Vedh\u00e6ft fil
AttachmentDialogattachUrl_text=Vedh\u00e6ft URL
ConfigurationPage_ConfigContent=Konfigurationsindhold
OpenConfigDialogopenconfig_text=\u00c5bn konfiguration
ElementsView_replaceAction_text=Erstat...
AbstractDiagramEditor_Save_message=Gemmer {0}
ConfigurationPage_ShowErrorToolTip=Vis konfigurationsfejl
ConfigurationDescriptionFormPrefix=Konfiguration:
ChecklistOrder_checklistitems_text=Kontrolelementer:
AbstractDiagramEditor_MoveNode_label=Flyt node
ConfigurationPage_MakeClosureToolTip=Ret fejl
ConfigurationOrderDialog_description=R\u00e6kkef\u00f8lge af navigeringsoversigter
NewPluginDialog_referenceplugin_text=Reference-plugins:
AbstractDiagramEditor_createFreeText_text=Opret fritekst
DescriptionFormPage_NodeIconPreview_Label=Resultat af nodeikon:
DiagramValidation_err_cannot_connect_text=IUPA0032W: Kan ikke oprette forbindelse
DiagramValidation_err_samepredandsuc_text=IUPA0033W: Kan ikke have det samme nedbrydningselement som forg\u00e6nger eller efterf\u00f8lger
# EditorChooser
EditorChooser_loaddErrorDlgTitle=\u00c5bn editor
EditorChooser_ResourcesError=Der er fejl i dette element. Du b\u00f8r rette fejlene, f\u00f8r du forts\u00e6tter (se oplysninger).\n\
\n\
Klik p\u00e5 OK for at forts\u00e6tte uden at \u00e5bne editoren. Luk denne dialog for at \u00e5bne editoren.
ConfigurationPage_FormPrefix=Konfiguration:
ConfigurationDescriptionName=Navn:
AttachmentDialogFileURL_text=Fil-URL:
StepsOrderDialog_description=V\u00e6lg et trin, og klik p\u00e5 Op eller Ned for at \u00e6ndre dets r\u00e6kkef\u00f8lge.
MethodLibraryEditor_err_save=Fejl under lagring
MessageView_errelement_text=Refererende element
MessageView_refelement_text=Refereret element
#Activity Diagram
ActivityDiagramEditor_createStartNode_text=Opret startnode
ConfigurationPage_ConfigContentDescription=V\u00e6lg de metode-plugins, indholdspakker og processer, der skal inkluderes i denne konfiguration.
ContentElementsOrderDialog_description_text=R\u00e6kkef\u00f8lge af indholdselementer i tilpasset kategori
AuthoringUIPlugin_AbstractNewLibraryPage_DirectoryLabel=Bibliotek:
RootPrefPage_enableprocesscontribution_text=Aktiv\u00e9r procesbidrag
ConfigurationDescriptionDescription_text=Angiv generelle oplysninger om denne metodekonfiguration.
ConfigurationDescriptionDescriptionLabel=Beskrivelse:
ConfigurationOrderDialog_NavigationViews=Navigeringsoversigter:
ContributionSelection_filterdialog_title=V\u00e6lger bidragydere for ''{0}''
ElementsView_openVariabilityDialogAction_text=&\u00c5bn via variabilitetselementer
VariabilitySelection_filterdialog_title=V\u00e6lger variabilitetselementer for ''{0}''
VariabilitySelection_filterdialog_viewerLabel=Variabilitetselementer for ''{0}''
DescriptionFormPage_ShapeIconPreview_Label=Resultat af formikon:
DiagramValidation_err_cannot_delete_text=Kan ikke slette
ActivityDiagramEditor_openActivityDetailDiagram_text=\u00c5bn aktivitetsoplysningsdiagram
MethodLibraryDescriptionFormPage_section_description=Angiv generelle oplysninger om dette metodebibliotek.
DescriptionFormPage_NodeIconPreview_ClearButtonLabel=Ryd
WPCompartmentFigure_0=Ny arbejdsproduktdeskriptor
promptfor_publish_unopen_activitydd_text=Public\u00e9r aktivitetsoplysningsdiagrammer, som ikke er oprettet i proceseditoren
prompt_for_publish_extend_activity_diagram=Public\u00e9r aktivitetsdiagrammer for u\u00e6ndrede aktivitetsudvidelser
#ConfigProcessViewDialog
ConfigProcessViewDialog_NamePattern=Navnem\u00f8nstre (matchende navne vises):
showInResourceNavigatorAction_label=&Vis i ressourcenavigator
ConfigProcessViewDialog_Pattern=M\u00f8nstre adskilles af kommaer, hvor * = en vilk\u00e5rlig streng, ? = et vilk\u00e5rligt tegn
err_processing_file_description=IUPA0029E: Der er opst\u00e5et en fejl under behandling af den valgte fil. Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
ConfigProcessViewDialog_CategoryType=Kategoritype:
ConfigProcessViewDialog_BriefDescription=Kort beskrivelse:
ConfigProcessViewDialog_SelectCategories=V\u00e6lg kategorier
#log messages
cheatsheet_load_failure_log_msg=Kan ikke \u00e5bne snydearket:
newConfigurationWirazd_createError=IUPA0035E: Konfigurationen kan ikke oprettes
newPluginWizard_createError=IUPA0036E: Plugin'en kan ikke oprettes
errorDialog_moveError=IUPA0037E: Elementet kan ikke flyttes
renameDialog_renameError=IUPA0038E: Elementet kan ikke omd\u00f8bes
errorDialog_createError=IUPA0039E: Elementet kan ikke oprettes
duplicatePluginNameError_msg=IUPA0101E: Navnet ''{0}'' findes allerede. Angiv et andet navn, og pr\u00f8v igen.
#New Strings for ProcessEditor Context menu diagram images
ProcessEditor_Action_AddADImage=Tildel AD-billede...
ProcessEditor_refreshErrorTitle=Opfriskningsfejl
ProcessEditor_refreshErrorMsg=Fejl under opfriskning af editor
ProcessEditor_Action_AddADDImage=Tildel ADD-billede...
ProcessEditor_Action_AddWPDImage=Tildel WPD-billede...
ProcessEditor_Action_UseADImageInPublishing=Brug AD-billede i publicering
ProcessEditor_promptToDeleteBeforeSuppress=De undertrykte deskriptorer i Oplysninger skal slettes for at undg\u00e5 sammenfald efter undertrykkelse af de valgte elementer. Klik p\u00e5 OK, hvis du vil slette dem og forts\u00e6tte.
ProcessEditor_Action_UseADDImageInPublishing=Brug ADD-billede i publicering
ProcessEditor_Action_UseWPDImageInPublishing=Brug WPD-billede i publicering
ProcessEditor_DiagramImage_InputDialog_initialValue=Billedsti
ProcessEditor_Action_ShowLinkedElementinLibraryView=&Vis linket element i oversigten Bibliotek
ProcessEditor_updateSuppressionFromBaseAction_label=Opdat\u00e9r undertrykkelse fra &basis
ProcessEditor_ContextMenu_DiagramImages=Diagrambilleder
#Strings for synchronization wizard on process editor's BS
synchronizationWizard_descriptionPage_title=Synkroniseringsbeskrivelse
synchronizationWizard_descriptionPage_text=L\u00e6s oplysningerne nedenfor, som beskriver, hvad tilpasset synkronisering vil medf\u00f8re.
synchronizationWizard_selectConfigPage_title=V\u00e6lg konfiguration
synchronizationWizard_selectConfigPage_text=V\u00e6lg den konfiguration, du vil bruge til synkroniseringen. \
Dit valg bestemmer, hvilke bidrag og erstatninger der vil blive brugt til synkroniseringen.
synchronizationWizard_selectConfigPage_configLabel=Konfiguration:
synchronizationWizard_selectDetailsPage_title=V\u00e6lg egenskaber, der skal synkroniseres
synchronizationWizard_selectDetailsPage_properties_lable=Egenskaber
synchronizationWizard_selectDetailsPage_name_lable=Navn
synchronizationWizard_selectDetailsPage_presentationName_lable=Pr\u00e6sentationsnavn
synchronizationWizard_selectDetailsPage_briefDesc_lable=Kort beskrivelse
synchronizationWizard_selectDetailsPage_optionalInouts_label=Valgfri input
synchronizationWizard_selectDetailsPage_mandatoryInputs_lable=P\u00e5kr\u00e6vede input
synchronizationWizard_selectDetailsPage_outputs_label=Output
synchronizationWizard_selectDetailsPage_primaryPerformer_label=Prim\u00e6r udf\u00f8rende
synchronizationWizard_selectDetailsPage_addnPerformers_lable=Yderligere udf\u00f8rende
synchronizationWizard_selectDetailsPage_responsibleRoles_lable=Ansvarlige roller
synchronizationWizard_selectDetailsPage_contnArtifacts_label=Indeholdte artefakter
synchronizationWizard_selectDetailsPage_dilvedParts_label=Leverancedele
synchronizationWizard_selectDetailsPage_selSteps_label=Valg af trin
synchronizationWizard_selectDetailsPage_text=V\u00e6lg egenskaberne for det metodeindhold, der skal overvejes med hensyn til synkronisering.
synchronizationWizard_previewPage_title=Vis resultat af synkronisering
synchronizationWizard_previewPage_text=Gennemse de foresl\u00e5ede synkroniseringsoplysninger nedenfor.
selectEditorsToDiscardConflictChanges=Der er en konflikt mellem ikke-gemte \u00e6ndringer og \u00e6ndringer, der er foretaget uden for editorerne.\n\
V\u00e6lg de \u00f8nskede editorer for at slette deres \u00e6ndringer.
synchronizationWizard_title_text=Synkroniseringsguide
synchronizationWizard_descriptionPage_explainText=Denne guide hj\u00e6lper med at opfriske de valgte deskriptorer eller alle deskriptorer under de valgte aktiviteter, der er markeret som "Synkroniseret med kilde" p\u00e5 skillebladet Generelt i deres egenskabsoversigt. \
Kun de egenskaber, som du v\u00e6lger i denne guide, bliver opfrisket i deskriptorerne. \
Du kan ogs\u00e5 v\u00e6lge en gyldig konfiguration for din proces, som skal bruges ved beregning af opfriskningen. \
Bem\u00e6rk, at guiden ikke opdaterer dynamisk linkede (gr\u00f8n kursiv) deskriptorer.
openRTE=\u00c5bn Rich Text Editor
closeRTE=Luk Rich Text Editor
#New Strings
rolesets_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til dette rolles\u00e6t.
disciplines_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne disciplin.
workproducttypes_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne arbejdsprodukttype.
domains_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til dette dom\u00e6ne.
tools_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til dette v\u00e6rkt\u00f8j.
customcategory_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne tilpassede kategori.
concept_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til dette koncept.
checklist_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne tjekliste.
example_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til dette eksempel.
guideline_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne retningslinje.
roadmap_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne vejviser.
reusableasset_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til dette genanvendelige aktiv.
supportingmaterial_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til dette st\u00f8ttemateriale.
report_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne rapport.
practice_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne \u00f8velse.
template_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne skabelon.
termdefinition_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne termdefinition.
toolmentor_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne v\u00e6rkt\u00f8jsmentor.
whitepaper_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne hvidbog.
estimationconsideration_guidancepage_sectiondescription=Administr\u00e9r de vejledninger, som h\u00f8rer til denne estimeringsovervejelse.
#New String Section Description
role_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne rolle.
role_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne rolle.
role_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne rolle er relateret til en anden rolle.
role_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne rolle.
task_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne opgave.
task_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne opgave.
task_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne opgave er relateret til en anden opgave.
task_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne opgave.
artifact_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om dette artefakt.
artifact_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om dette artefakt.
artifact_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for dette artefakt.
artifact_notationSection_desc=Angiv leveringsoplysninger om dette artefakt.
artifact_tailoringSection_desc=Angiv tilpasningsoplysninger om dette artefakt.
artifact_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan dette artefakt er relateret til et andet artefakt.
artifact_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om dette artefakt.
outcome_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om dette resultat.
outcome_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om dette resultat.
outcome_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for dette resultat.
outcome_notationSection_desc=Angiv leveringsoplysninger om dette resultat.
outcome_tailoringSection_desc=Angiv tilpasningsoplysninger om dette resultat.
outcome_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan dette resultat er relateret til et andet resultat.
outcome_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om dette resultat.
deliverable_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne leverance.
deliverable_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne leverance.
deliverable_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne leverance.
deliverable_notationSection_desc=Angiv leveringsoplysninger om denne leverance.
deliverable_tailoringSection_desc=Angiv tilpasningsoplysninger om denne leverance.
deliverable_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne leverance er relateret til en anden leverance.
deliverable_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne leverance.
discipline_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne disciplin.
discipline_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne disciplin.
discipline_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne disciplin er relateret til en anden disciplin.
discipline_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne disciplin.
domain_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om dette dom\u00e6ne.
domain_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om dette dom\u00e6ne.
domain_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan dette dom\u00e6ne er relateret til et andet dom\u00e6ne.
domain_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om dette dom\u00e6ne.
workproducttype_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne arbejdsprodukttype.
workproducttype_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne arbejdsprodukttype.
workproducttype_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne arbejdsprodukttype er relateret til en anden arbejdsprodukttype.
workproducttype_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne arbejdsprodukttype.
roleset_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om dette rolles\u00e6t.
roleset_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om dette rolles\u00e6t.
roleset_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan dette rolles\u00e6t er relateret til et andet rolles\u00e6t.
roleset_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om dette rolles\u00e6t.
tool_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om dette v\u00e6rkt\u00f8j.
tool_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om dette v\u00e6rkt\u00f8j.
tool_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan dette v\u00e6rkt\u00f8j er relateret til et andet v\u00e6rkt\u00f8j.
tool_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om dette v\u00e6rkt\u00f8j.
concept_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om dette begreb.
concept_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om dette begreb.
concept_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan dette begreb er relateret til et andet begreb.
concept_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om dette begreb.
checklist_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne tjekliste.
checklist_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne tjekliste.
checklist_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne tjekliste er relateret til en anden tjekliste.
checklist_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne tjekliste.
example_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om dette eksempel
example_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om dette eksempel.
example_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan dette eksempel er relateret til et andet eksempel.
example_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om dette eksempel.
guideline_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne retningslinje.
guideline_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne retningslinje.
guideline_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne retningslinje er relateret til en anden retningslinje.
guideline_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne retningslinje.
estimationconsideration_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne estimeringsovervejelse.
estimationconsideration_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne estimeringsovervejelse.
estimationconsideration_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne estimeringsovervejelse er relateret til en anden estimeringsovervejelse.
estimationconsideration_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne estimeringsovervejelse.
practice_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne \u00f8velse.
practice_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne \u00f8velse.
practice_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne \u00f8velse er relateret til en anden \u00f8velse.
practice_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne \u00f8velse.
report_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne rapport.
report_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne rapport.
report_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne rapport er relateret til en anden rapport.
report_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne rapport.
resuableasset_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om dette genanvendelige aktiv.
resuableasset_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om dette genanvendelige aktiv.
resuableasset_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan dette genanvendelige aktiv er relateret til et andet genanvendeligt aktiv.
resuableasset_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om dette genanvendelige aktiv.
roadmap_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne vejviser.
roadmap_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne vejviser.
roadmap_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne vejviser er relateret til en anden vejviser.
roadmap_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne vejviser.
supportingmaterial_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om dette st\u00f8ttemateriale.
supportingmaterial_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om dette st\u00f8ttemateriale.
supportingmaterial_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan dette st\u00f8ttemateriale er relateret til andet st\u00f8ttemateriale.
supportingmaterial_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om dette st\u00f8ttemateriale.
template_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne skabelon.
template_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne skabelon.
template_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne skabelon er relateret til en anden skabelon.
template_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne skabelon.
termdefinition_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne termdefinition.
termdefinition_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne termdefinition.
termdefinition_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne termdefinition er relateret til en anden termdefinition.
termdefinition_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne termdefinition.
toolmentor_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne v\u00e6rkt\u00f8jsmentor.
toolmentor_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne v\u00e6rkt\u00f8jsmentor.
toolmentor_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne v\u00e6rkt\u00f8jsmentor er relateret til en anden v\u00e6rkt\u00f8jsmentor.
toolmentor_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne v\u00e6rkt\u00f8jsmentor.
whitepaper_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne hvidbog.
whitepaper_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne hvidbog.
whitepaper_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne hvidbog er relateret til en anden hvidbog.
whitepaper_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne hvidbog.
disciplinegrouping_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne disciplingruppering.
disciplinegrouping_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne disciplingruppering.
disciplinegrouping_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne disciplingruppering er relateret til en anden disciplingruppering.
disciplinegrouping_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne disciplingruppering.
rolesetgrouping_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne rolles\u00e6tgruppering.
rolesetgrouping_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne rolles\u00e6tgruppering.
rolesetgrouping_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne rolles\u00e6tgruppering er relateret til en anden rolles\u00e6tgruppering.
rolesetgrouping_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne rolles\u00e6tgruppering.
customcategory_detailSection_desc=Angiv detaljerede oplysninger om denne tilpassede kategori.
customcategory_generalInfoSection_desc=Angiv generelle oplysninger om denne tilpassede kategori.
customcategory_variabilitySection_desc=Angiv, hvordan denne tilpassede kategori er relateret til en anden tilpasset kategori.
customcategory_versionInfoSection_desc=Angiv versionsoplysninger om denne tilpassede kategori.
customcategory_IconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne tilpassede kategori.
concept_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for dette begreb.
checklist_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne tjekliste.
toolmentor_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne v\u00e6rkt\u00f8jsmentor.
whitepaper_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne hvidbog.
estimationconsideration_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne estimeringsovervejelse.
termdefinition_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne termdefinition.
template_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne skabelon.
reusableasset_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for dette genanvendelige aktiv.
report_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne rapport.
practice_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne \u00f8velse.
example_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for dette eksempel.
guideline_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne retningslinje.
roadmap_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for denne vejviser.
supportingmaterial_iconSection_desc=Tilpas ikonerne for dette st\u00f8ttemateriale.
publish_categories_text=Public\u00e9r denne kategori med de kategoriserede metodeelementer.
editor_error_activated_outofsync_title=Filen er \u00e6ndret
editor_error_activated_outofsync_message=Filen er \u00e6ndret i filsystemet. Vil du indl\u00e6se \u00e6ndringerne?
activity_variability_error_title=Aktivitetsvariabilitet
variability_error_title=Variabilitet
circular_dependency_error_title=Cirkul\u00e6r afh\u00e6ngighed
apply_pattern_error_title=Anvend m\u00f8nster
apply_pattern_error_msg=Aktiviteten ''{0}'' kan ikke anvende m\u00f8nster med ''{1}'', fordi det vil resultere i cirkul\u00e6r afh\u00e6ngighed.
#set default history size
default_list_length_label=Foretrukken historikst\u00f8rrelse:
ProcessEditor_Action_Suppress_Task=Undertryk &opgaver
ProcessEditor_Action_Reveal_Task=Afd\u00e6k o&pgaver
#Extend Semantics preference check
extend_semantics_button_text=Brug ny &Extends-semantik
extend_semantics_text=Udvidelseselementer tilsides\u00e6tter egne til-mange-relation i stedet for at tilf\u00f8je til de overtagne elementer.
################################################################################
# EPF 1.2 NL strings.
################################################################################
# Layout Action group
# Note: Mnemonics do not work on these
LayoutActionGroup_label=Pr\u00e6sentation af metode-plugin
LayoutActionGroup_flatLayoutAction_label=Flad
LayoutActionGroup_hierarchicalLayoutAction_label=Hierarkisk
Validate_method_library=Valid\u00e9r metodebibliotek
MarkerResolutionGenerator_showOwnerInLibraryView=Vis ejer af den ul\u00f8ste reference i oversigten Bibliotek
MarkerResolutionGenerator_removeUnresolvedReference=Fjern den ul\u00f8ste reference
promptDeleteCustomCategoryBeforeRemoveLastRefToIt=Du er ved at slette den sidste reference til {0} i plugin''en. Element(er) bliver slettet. Vil du forts\u00e6tte?
ConfigurationMarkerResolutionGenerator_resolveMissingReference=Tilf\u00f8j reference
defaultLinkTypePrefLabel=V\u00e6lg standardelementlinktypen, n\u00e5r du tr\u00e6kker fra biblioteksoversigten.
promptCreateNewDiagramFile_msg=Der findes ingen diagramfil til denne proces. Vil du oprette en ny?
NewDiagramFile_title=Ny diagramfil