blob: 278ed1c9ec9888cb30bd5864234d084a0812b263 [file] [log] [blame]
#-------------------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 2000, 2007 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial implementation.
#-------------------------------------------------------------------------------
# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
filePath=Filsti
cannotWriteToFiles=Kan ikke skrive til fil(er)
readOnlyFiles_title=Skrivebeskyttede fil(er)
readOnlyFiles_msg=Filerne under Oplysninger er skrivebeskyttede. Oph\u00e6v skrivebeskyttelsen, og klik p\u00e5 Pr\u00f8v igen for at forts\u00e6tte.
elementPath=Elementsti
promptRemoveReferencesToMissingFiles_msg=F\u00f8lgende filer mangler. Klik p\u00e5 OK, hvis du vil slette alle referencer til de valgte filer i biblioteket.
missingFiles_title=Manglende fil(er)
loadError=Indl\u00e6sningsfejl
promptRemoveReferencesToFilesWithLoadErrors_msg=F\u00f8lgende fil(er) kan ikke indl\u00e6ses. Klik p\u00e5 OK, hvis du vil slette alle referencer til de valgte filer i biblioteket.
filesWithLoadErrors_title=Fil(er) med indl\u00e6sningsfejl
migrateXMLLibrary_taskName=Migrerer importeret XML-bibliotek
# Error Messages
libraryAlreadyExistsError_msg=Der findes allerede et metodebibliotek i ''{0}''.