blob: 2995faaf02565f161199a63d1bacd2f027004525 [file] [log] [blame]
#-------------------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 2000, 2007 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial implementation.
#-------------------------------------------------------------------------------
# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
# The UI text in the XSL stylesheets.
selectedConfigurationText=Den valgte konfiguration publiceres til f\u00f8lgende placering
detailInfoText=Detaljerede oplysninger registreres i f\u00f8lgende filer i folderen logs
showErrorText=vis alle fejl, der er opst\u00e5et under publicering.
logsWarningText=registrerer alle advarsler, f.eks. manglende referencer, brudte link og upublicerede kategorier uden kategoriserede elementer.
pagesNotInstalledText=Alle de manglede referencer i denne konfiguration findes i folderen pages_not_installed.
invalidExternalText=Ugyldige eksterne link i konfigurationen
ownerElementText=Ejerelement
nonExistingText=Ejerelementerne refererer til ikke-eksisterende elementer. Elementerne er muligvis slettet fra biblioteket, efter at elementlinkene blev oprettet. Find ejerelementerne, og ret de ugyldige referencer.
missingReferencesTitleText=Referencer mangler
missingReferencesText=Ejerelementerne refererer til manglende elementer i den valgte konfiguration. Kontroll\u00e9r konfigurationsafslutningen, og ret de manglende referencer.
missingResourceFilesTitleText=Ressourcefiler mangler
missingResourceFilesText=Ejerelementerne refererer til manglende ressourcefiler. Der er refereret til disse ressourcefiler i elementets indhold eller i de tilknyttede vedh\u00e6ftninger.
missingResourceText=Ressource mangler
ownerResourceText=Ejerressource
missingElementText=Element mangler
invalidElementText=Ugyldigt element
invalidElementLinksText=Ugyldige elementlink
pleaseCheckText=Kontroll\u00e9r konfigurationsafslutningen, og ret de manglende referencer.
pleaseFindText=Find ejerelementerne, og ret de ugyldige referencer.
glossaryText=Ordliste
indexText=Indeks
feedbackText=Tilbagemelding
aboutText=Om
searchText=S\u00f8g
printText=Udskriv
summaryText=Oversigt
publishingReportText=Publiceringsrapport:
whereAmIText=Hvor er jeg
treeSetsText=Tr\u00e6strukturs\u00e6t
searchTitleText=Process\u00f8gning
label1Text=
label2Text=
label3Text=
lable4Text=
searchButtonText=S\u00f8g
searchExpressionText=* = vilk\u00e5rlig streng, ? = vilk\u00e5rligt tegn, "" = s\u00e6tning, AND, OR, NOT = booleske operatorer
detailsText=Detaljer
infoText=Oplysninger
messgeText=Meddelelse
descriptionText=Beskrivelse