blob: 00c03659fe93169479ef983e4e220818f9b16839 [file] [log] [blame]
#-------------------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 2000, 2007 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial implementation.
#-------------------------------------------------------------------------------
# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
previous_name_null1=Navne\u00e6ndring kan ikke fortrydes, hvis det forrige navn er tomt.
err_name_empty=Navnet skal udfyldes. Angiv et gyldigt navn.
moveAction_label=Flyt
AbstractDiagram_Select_text=V\u00e6lg
AbstractDiagram_Select_tooltip=V\u00e6lg node eller link
AbstractDiagram_AddNode_title=Tilf\u00f8j node
AbstractDiagram_AddNode_err_msg=IXRD0002W: Noden kan ikke tilf\u00f8jes til diagram
AbstractDiagram_Link_text=Link
AbstractDiagram_Link_select=V\u00e6lg link
AbstractDiagram_Link_tooltip=Opret nyt link
ActivityDiagram_StartNode_text=Startnode
ActivityDiagram_StartNode_tooltip=Opret ny startnode
AbstractDiagram_FreeText_text=Fritekst
AbstractDiagram_FreeText_tooltip=Opret ny fritekst
ActivityDiagram_SyncBar_text=Synkroniseringslinje
ActivityDiagram_SyncBar_tooltip=Opret ny synkroniseringslinje
ActivityDiagram_DecisionNode_text=Beslutningsnode
ActivityDiagram_DecisionNode_tooltip=Opret ny beslutningsnode
ActivityDiagram_EndNode_text=Slutnode
ActivityDetailDiagram_prefix=Aktivitetsoplysning:
ActivityDiagram_EndNode_tooltip=Opret ny slutnode
ActivityDiagram_Activity_text=Aktivitet
ActivityDiagram_Activity_tooltip=Opret ny aktivitet
ActivityDiagram_Iteration_text=Gentagelse
ActivityDiagram_Iteration_tooltip=Opret ny gentagelse
ActivityDiagram_Phase_text=Fase
ActivityDiagram_Phase_tooltip=Opret ny fase
AbstractDiagram_TaskDescriptor_text=Opgavedeskriptor
AbstractDiagram_RoleDescriptor_text=Rolledeskriptor
WorkProductDependencyDiagram_prefix=Diagram for arbejdsproduktafh\u00e6ngighed:
AbstractDiagram_RoleDescriptor_tooltip=Opret ny rolledeskriptor
AbstractDiagram_TaskDescriptor_tooltip=Opret ny opgavedeskriptor
ActvitivityDiagram_DeliveryProcess_text=Leveringsproces
ActvitivityDiagram_CapabilityPattern_text=Funktionsm\u00f8nster
ActvitivityDiagram_Phase_tex=Fase
ActvitivityDiagram_Iteration_text=Gentagelse
ActvitivityDiagram_Activity_text=Aktivitet
AbstractDiagram_WorkProductDescriptor_text=Arbejdsproduktdeskriptor
AbstractDiagram_WorkProductDescriptor_tooltip=Opret ny arbejdsproduktdeskriptor
AbstractDiagramEditor_alignMenu_text=Just\u00e9r
AbstractDiagramEditor_refreshFromBaseActivity_text=Opfrisk fra basisaktivitet
AbstractDiagramEditor_formatTextBoxActivity_text=Format\u00e9r tekstboks...
AbstractDiagramEditor_hAlignAverageAction_text=Vandret til gennemsnit
AbstractDiagramEditor_hAlignFirstSelectedAction_text=Vandret til f\u00f8rste valgte
AbstractDiagramEditor_vAlignAverageAction_text=Lodret til gennemsnit
AbstractDiagramEditor_vAlignFirstSelectedAction_text=Lodret til f\u00f8rste valgte
AbstractDiagramEditor_Save_text=Gem
AbstractDiagramEditor_Save_message=Gemmer {0}
AbstractDiagramEditor_MoveNode_label=Flyt node
AbstractDiagramEditorrefreshfrombase=Opfrisk fra basis
AbstractDiagram_BendPoint_create=Opret b\u00f8jningspunkt
ActivityDiagram_openActivityDetailDiagram_text=\u00c5bn aktivitetsoplysningsdiagram
refreshAction_label=Opfrisk
refreshFromBaseCmd_label=Opfrisk fra basis
diagram_saveError=IUPD0001W: Diagram kan ikke gemmes
DeleteDiagram_text=Slet diagram
DeleteDiagram_prompt=Er du sikker p\u00e5, at du vil slette dette diagram?\n\u00c6ndringen er permanent og kan ikke fortrydes.
align_bend_point_text=Just\u00e9r b\u00f8jningspunkt
ConfigurationEditorInput_configeditor0=Konfigurationseditor
diagram_node_property_value_problem_msg=Fejl i nodens egenskabsv\u00e6rdi.
diagram_errorDialog_title_text0=Fejl
ActivityDetailDiagramEditor_ResetDiagramLayout_text=Reset diagramlayout
errorDialog_title=Fejl
command_cannotEdit=IUPD0003E: Kan ikke redigere diagram
AbstractDiagramEditor_ParentEditorClose_title=Overordnet editor lukket
AbstractDiagramEditor_ParentEditorClose_text={0} er lukket. Vil du ogs\u00e5 lukke {1}?