blob: c5aa97c4dfeab2a5c34ea256fa02740e1dd64bcd [file] [log] [blame]
#------------------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 2000, 2007 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial implementation.
#------------------------------------------------------------------------------
# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
Process_generalInformationTitle=Generelle oplysninger
Process_DocumentInformationTitle=Dokumentationsoplysninger
Activity_guidanceInformationTitle=Vejledning
BreakdownElement_optionInformationTitle=Nedbrydningsindstillinger
TaskDescriptor_stepInformationTitle=Trin
TaskDescriptor_stepInformationDescription=Angiv trinene til udf\u00f8relse af denne opgavedeskriptor.
Process_generalInformationDescription=Angiv generelle oplysninger om {0}.
Process_documentInformationDescription=Angiv dokumentationsoplysninger om {0}.
Descriptor_generalInformationDescription=Angiv generelle oplysninger om denne deskriptor.
Descriptor_detailInformationDescription=Angiv detaljerede oplysninger om denne deskriptor.
Milestone_generalInformationDescription=Angiv generelle oplysninger om denne milep\u00e6l.
Milestone_detailInformationDescription=Angiv detaljerede oplysninger om denne milep\u00e6l.
BreakdownElement_generalInformationDescription=Angiv generelle oplysninger om dette nedbrydningselement.
WorkBreakdownElement_generalInformationDescription=Angiv generelle oplysninger om dette arbejdsnedbrydningselement.
Descriptor_generalInformationDescripton=Angiv generelle oplysninger om denne deskriptor.
Activity_generalInformationDescription=Angiv generelle oplysninger om denne aktivitet.
BreakdownElement_DocumentInformationDescription=Angiv dokumentationsoplysninger om dette nedbrydningselement.
Activity_DocumentInformationDescription=Angiv dokumentationsoplysninger om denne aktivitet.
Descriptor_documentInformationDescription=Angiv dokumentationsoplysninger om denne deskriptor.
Process_None=<< INGEN >>
Process_name=Navn:
Process_PresentationName=Pr\u00e6sentationsnavn:
Process_briefDescription=Kort beskrivelse:
Process_mainDescription= Overordnet beskrivelse:
Process_purpose=Form\u00e5l:
Process_prefix=Pr\u00e6fiks:
BreakdownElement_Type_Name=Nedbrydningselement
Process_Type_Task=Metodeopgave:
Process_Type_Role=Metoderolle:
Process_Type_WorkProduct=Metodearbejdsprodukt:
WorkProduct_Type=Arbejdsprodukttype:
Activity_ModelInfo=Modeloplysninger:
Activity_Type=Aktivitetstype:
Activity_presentationName=Pr\u00e6sentationsnavn:
Activity_alternatives=Alternativer:
Activity_howToStaff=Bemanding:
BreakdownElement_keyConsiderations=N\u00f8gleovervejelser:
Process_usageGuidance=Brugsvejledning:
Activity_RoadmapTitle=Vejvisere
Activity_RoadmapDescription=Angiv link til flere oplysninger i form af vejvisere.
Activity_GeneralGuidanceTitle=Generel vejledning
Activity_GeneralGuidanceDescription=Angiv link til flere oplysninger i form af vejledning.
Activity_CommunicationMaterialTitle=Kommunikationsmateriale
Activity_CommunicationMaterialDescription=Angiv link til flere oplysninger i form af kommunikationsmateriale.
Activity_EducationMaterialTitle=Uddannelsesmateriale
Activity_EducationMaterialDescription=Angiv link til flere oplysninger i form af uddannelsesmateriale.
Activity_Selected_Roadmap=Vejvisere:
Activity_Selected_GeneralGuidance=Vejledning:
Activity_Selected_CommunicationMaterial=Kommunikationsmateriale:
Activity_Selected_EducationMaterial=Uddannelsesmateriale:
Activity_DiagramTitle=Diagram
Activity_DiagramDescription = Angiv diagrambilleder til dette {0}.
Activity_ADImage=Aktivitetsdiagram
Activity_ADDImage=Aktivitetsoplysningsdiagram
Activity_WPDImage=Diagram for arbejdsproduktafh\u00e6ngighed
Activity_UseADImage=Brug aktivitetsdiagram til publicering
Activity_UseADDImage=Brug aktivitetsoplysningsdiagram til publicering
Activity_UseWPDImage=Brug diagram for arbejdsproduktafh\u00e6ngighed til publicering
Activity_Assign=Tildel...
TaskDescriptor_Selected_Steps=Trin:
TaskDescriptor_StepDialogTitle=Trin
TaskDescriptor_StepDialogMessage=V\u00e6lg trin
Activity_WorkRollup=Arbejdskonsolidering
Activity_TeamRollup=Teamkonsolidering
Activity_WorkProductsRollup=Arbejdsproduktkonsolidering
Activity_WorkRollupDescription=Gennemse arbejdskonsolidering for aktiviteten i dette afsnit.
Activity_TeamRollupDescription=Gennemse teamkonsolidering for aktiviteten i dette afsnit.
Activity_WorkProductsRollupDescription=Gennemse arbejdsproduktkonsolidering for aktiviteten i dette afsnit.
BreakdownElement_Option_MultipleOcurrance=Flere forekomster
BreakdownElement_Option_Optional=Valgfrit
BreakdownElement_Option_Planned=Planlagt
BreakdownElement_Option_Supressed=Undertrykt
WorkBreakdownElement_EventDriven=Aktivitetsstyret
WorkBreakdownElement_Ongoing=Igangv\u00e6rende
WorkBreakdownElement_Repeatable=Kan gentages
WorkBreakdownElement_Predecessors=Forg\u00e6ngere:
WorkBreakdownElement_Dependency=Afh\u00e6ngighed:
WorkBreakdownElement_Dependency_COL_ID_TEXT=Indeks
WorkBreakdownElement_Dependency_COL_PRESENTATION_NAME_TEXT=Pr\u00e6sentationsnavn
WorkBreakdownElement_Dependency_COL_DEPENDENCY_TEXT=Afh\u00e6ngighed
WorkBreakdownElement_Dependency_Add=Tilf\u00f8j
WorkBreakdownElement_Dependency_Edit=Redig\u00e9r
WorkBreakdownElement_Dependency_Remove=Fjern
WorkOrderType_FINISH_TO_START=Slut til start
WorkOrderType_FINISH_TO_FINISH=Slut til slut
WorkOrderType_START_TO_FINISH=Start til slut
WorkOrderType_START_TO_START=Start til start
BreakdownElement_Option_Synchronized=Synkroniseret med kilde
Descriptor_RefinedDescription=Detaljeret beskrivelse:
TaskDescriptor_Roles_SectionTitle=Roller
TaskDescriptor_Roles_SectionDescription=Tildel rolledeskriptorerne til udf\u00f8relse af denne opgavedeskriptor
TaskDescriptor_Roles_Table1=Prim\u00e6r udf\u00f8rende:
TaskDescriptor_Roles_Table2=Yderligere udf\u00f8rende:
TaskDescriptor_Roles_Table3=Assisteret af:
TaskDescriptor_WorkProducts_SectionTitle=Arbejdsprodukter
TaskDescriptor_WorkProducts_SectionDescription=Angiv input- og outputarbejdsproduktdeskriptorer for denne opgavedeskriptor.
TaskDescriptor_WorkProducts_Table1=P\u00e5kr\u00e6vet input:
TaskDescriptor_WorkProducts_Table2=Valgfrit input:
TaskDescriptor_WorkProducts_Table3=Eksternt input:
TaskDescriptor_WorkProducts_Table4=Output:
RoleDescriptor_Tasks_SectionTitle=Opgaver
RoleDescriptor_Tasks_SectionDescription=Denne rolledeskriptor udf\u00f8rer f\u00f8lgende opgavedeskriptorer.
RoleDescriptor_Tasks_Table1=Prim\u00e6r udf\u00f8rende:
RoleDescriptor_Tasks_Table2=Yderligere udf\u00f8rende:
RoleDescriptor_Tasks_Table3=Assisteret af:
RoleDescriptor_WorkProducts_SectionTitle=Arbejdsprodukter
RoleDescriptor_WorkProducts_SectionDescription=Denne rolledeskriptor er ansvarlig for og \u00e6ndrer f\u00f8lgende arbejdsproduktdeskriptorer.
RoleDescriptor_WorkProducts_Table1=Ansvarlig for:
RoleDescriptor_WorkProducts_Table2=\u00c6ndrer:
WorkProductDescriptor_Roles_SectionTitle=Roller
WorkProductDescriptor_Roles_SectionDescription=F\u00f8lgende rolledeskriptorer er ansvarlig for og \u00e6ndrer denne arbejdsproduktdeskriptor.
WorkProductDescriptor_Roles_Table1=Ansvarlig for:
WorkProductDescriptor_Roles_Table2=\u00c6ndret af:
WorkProductDescriptor_Type=Type:
WorkProductDescriptor_ActivityEntryState=Aktivitetsindgangstilstand:
WorkProductDescriptor_ActivityExitState=Aktivitetsudgangstilstand:
WPDescriptor_DeliverablePart_SectionTitle=Leverancedele
WPDescriptor_DeliverablePart_SectionDescription=Leverancen har f\u00f8lgende dele, som kan leveres.
WPDescriptor_DeliverablePart_Table1=Leverancedele
RoleDescriptor_Team_SectionTitle=Teams
RoleDescriptor_Team_SectionDescription=Denne rolledeskriptor henviser til f\u00f8lgende teams.
RoleDescriptor_Team_Table1=Teams:
CompositeRole_Role_SectionTitle=Roller
CompositeRole_Role_SectionDescription=Denne sammensatte rolle har f\u00f8lgende samlede roller:
CompositeRole_Role_Table1=Samlede roller:
TeamProfile_Role_SectionTitle=Roller
TeamProfile_Role_SectionDescription=Tilf\u00f8j til eller fjern roller fra teamprofilen.
TeamProfile_Role_Table1=Roller:
Process_RichText_CollapseImage=collapsed.gif
Process_RichText_ExpandImage=expanded.gif
Process_Add=Tilf\u00f8j...
Process_AddFromProcess=Tilf\u00f8j fra proces...
Process_Rename_Message=Du er ved at \u00e6ndre navnet p\u00e5 processen. Denne funktion gemmer editoren og omd\u00f8ber procesfolderen til det nye navn. Vil du forts\u00e6tte?
Process_Remove=Fjern
Process_Up=Op
Process_Down=Ned
Process_MultipleSelection=Flere valg
Process_Button_LinkMethodElement=Link metodeelement...
Process_Button_ClearMethodElement=Ryd
## Error/Warning
Process_InvalidNameTitle=Ugyldigt navn
Process_InvalidName=IUPA0081E: Navnet skal udfyldes. Angiv et gyldigt navn.
Process_Rename_Title=Omd\u00f8b
Process_InvalidPresentationName=IUPA0082E: Pr\u00e6sentationsnavnet kan udfyldes. Angiv et gyldigt pr\u00e6sentationsnavn.
Process_LinkMethodElementTitle=Link metodeelement
Process_InvalidLinkMethodElement=IUPA0083E: Kan ikke linke til ''{0}'', fordi dette metodeelement allerede bruges til en anden deskriptor under den samme overordnede.
Process_AssignmentInfoTitle=Oplysninger
Process_TeamAssignError=IUPA0084E: Kan ikke tilf\u00f8je ''{0}'' til teamet ''{1}'' \n\nRolledeskriptor(er) skal have tilknyttet metodeelementrolle for at kunne tildeles til team.\n\nRet tilknytningen, og pr\u00f8v igen.
Process_TeamDialogMessage=V\u00e6lg teams
Process_TeamDialogTitle=Teams
Process_DeliverableAssignError=IUPA0085E: Kan ikke tilf\u00f8je ''{0}'' til den lev\u00e9rbare ''{1}'', fordi der ikke er tilknyttet et metodeelement af typen arbejdsprodukt.
Process_CompositeRoleAssignError=IUPA0086E: Kan ikke tilf\u00f8je ''{0}'' til den sammensatte rolle ''{1}'', fordi der ikke er tilknyttet en metodeelementrolle.
Process_predecessors_validNumberMessage=IUPA0087W: Angiv et gyldigt tal for forg\u00e6ngere.
Process_predecessors_validNumberTitle=Ugyldig forg\u00e6nger-id
Process_NoItems=Ingen elementer valgt
Process_ItemsSelected={0} elementer valgt
Process_NoPropertiesAvailable=Ingen egenskaber tilg\u00e6ngelige
PredecessorDialog_Title=Forg\u00e6ngerafh\u00e6ngighed
PredecessorDialog_HeaderMessage=Angiv afh\u00e6ngighedstype for forg\u00e6nger:
PredecessorDialog_Index=Indeks:
PredecessorDialog_PresentationName=Pr\u00e6sentationsnavn:
PredecessorDialog_Dependency=Afh\u00e6ngighed:
PredecessorDialog_PredecessorErrorDialogTitle=Forg\u00e6nger
PredecessorDialog_PredecessorErrorMessage=IUPA0088E: Forg\u00e6nger med denne id findes allerede for dette arbejdsnedbrydningselement.
ProcessEditorFormProperties_textEditCell_problem_msg=IUPA0090E: Der er opst\u00e5et en fejl under redigering af en egenskab.
ProcessEditorFormProperties_cellEditor_invalidPredcessor_problem_msg=IUPA0089W: Ugyldig forg\u00e6ngerliste