blob: e010b51e56ee59d4b813dfb657e617a60351035a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:org.eclipse.epf.uma="http://www.eclipse.org/epf/uma/1.0.5/uma.ecore" xmlns:org.eclipse.epf.uma.resourcemanager="http:///org/eclipse/epf/uma/resourcemanager.ecore"
xmlns:epf="http://www.eclipse.org/epf" epf:version="1.5.0">
<org.eclipse.epf.uma.resourcemanager:ResourceManager xmi:id="_005S0Mt1EdyRPtFYRAKVDg"
guid="_005S0Mt1EdyRPtFYRAKVDg"/>
<org.eclipse.epf.uma:MethodPlugin xmi:id="_00zMMMt1EdyRPtFYRAKVDg" name="practice.tech.test_driven_development.assign"
guid="_00zMMMt1EdyRPtFYRAKVDg">
<methodPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_00zMMct1EdyRPtFYRAKVDg"
name="Content" guid="_00zMMct1EdyRPtFYRAKVDg">
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_00zMMst1EdyRPtFYRAKVDg"
name="Categories" guid="_00zMMst1EdyRPtFYRAKVDg">
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_00zMM8t1EdyRPtFYRAKVDg"
name="Domains" guid="_00zMM8t1EdyRPtFYRAKVDg">
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Domain" xmi:id="_gpGG4MuAEdyRPtFYRAKVDg"
name="development_domain.assign" guid="_gpGG4MuAEdyRPtFYRAKVDg" variabilityType="contributes">
<variabilityBasedOnElement xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Domain" href="uma://_MRPloEFXEdy9ENCpSugIjA#_5JQLoK80Edy9cPK11VzBuQ"/>
<workProducts href="uma://_DZ1rEI7-Edy7q8CKc_B8eg#_kh9FcJ02EdyQ3oTO93enUw"/>
</contentElements>
</childPackages>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_00zMNMt1EdyRPtFYRAKVDg"
name="Disciplines" guid="_00zMNMt1EdyRPtFYRAKVDg">
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Discipline" xmi:id="_TCegMMuAEdyRPtFYRAKVDg"
name="development_discipline.assign" guid="_TCegMMuAEdyRPtFYRAKVDg"
variabilityType="contributes">
<variabilityBasedOnElement xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Discipline" href="uma://_MRPloEFXEdy9ENCpSugIjA#_iGSHsVZ-EdyIUdvDLLUdeg"/>
<tasks href="uma://_DZ1rEI7-Edy7q8CKc_B8eg#_znlIcJR9EdyVKbgqUOtqQA"/>
<tasks href="uma://_DZ1rEI7-Edy7q8CKc_B8eg#_Ht-z8JfJEdyZkIR-s-Y8wQ"/>
<tasks href="uma://_DZ1rEI7-Edy7q8CKc_B8eg#_R7atwJfIEdyZkIR-s-Y8wQ"/>
</contentElements>
</childPackages>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_00zMNct1EdyRPtFYRAKVDg"
name="RoleSets" guid="_00zMNct1EdyRPtFYRAKVDg"/>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_00zMNst1EdyRPtFYRAKVDg"
name="WP Types" guid="_00zMNst1EdyRPtFYRAKVDg"/>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_00zMN8t1EdyRPtFYRAKVDg"
name="Tools" guid="_00zMN8t1EdyRPtFYRAKVDg"/>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_00zMOMt1EdyRPtFYRAKVDg"
name="StandardCategories" guid="_00zMOMt1EdyRPtFYRAKVDg"/>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_00zMOct1EdyRPtFYRAKVDg"
name="CustomCategories" guid="_00zMOct1EdyRPtFYRAKVDg">
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_00zMOst1EdyRPtFYRAKVDg"
name="Hidden" guid="_00zMOst1EdyRPtFYRAKVDg">
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:CustomCategory" xmi:id="_00zMO8t1EdyRPtFYRAKVDg"
name="Custom Categories" guid="_00zMO8t1EdyRPtFYRAKVDg"/>
</childPackages>
</childPackages>
</childPackages>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_00zMPMt1EdyRPtFYRAKVDg"
name="CoreContent" guid="_00zMPMt1EdyRPtFYRAKVDg">
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ContentPackage" xmi:id="_LE8eYMt_EdyRPtFYRAKVDg"
name="role_assignments" guid="_LE8eYMt_EdyRPtFYRAKVDg" presentationName="Role Assignments">
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Role" xmi:id="_NuLxgMt_EdyRPtFYRAKVDg"
name="developer.assign_wp" guid="_NuLxgMt_EdyRPtFYRAKVDg" variabilityType="contributes">
<variabilityBasedOnElement xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Role" href="uma://_A118oMYaEdyXeo04os5BOw#_0YDosMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
<responsibleFor href="uma://_DZ1rEI7-Edy7q8CKc_B8eg#_kh9FcJ02EdyQ3oTO93enUw"/>
<responsibleFor href="uma://_OOB2AAouEdyhlpBPrduOMw#_JqYbgJ01EdyQ3oTO93enUw"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" xmi:id="_qfziwMt_EdyRPtFYRAKVDg"
name="implement_developer_tests.assign_role" guid="_qfziwMt_EdyRPtFYRAKVDg"
variabilityType="contributes">
<variabilityBasedOnElement xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" href="uma://_DZ1rEI7-Edy7q8CKc_B8eg#_znlIcJR9EdyVKbgqUOtqQA"/>
<performedBy href="uma://_A118oMYaEdyXeo04os5BOw#_0YDosMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
<additionallyPerformedBy href="uma://_A118oMYaEdyXeo04os5BOw#_0ZM4MclgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" xmi:id="_yJ7V0Mt_EdyRPtFYRAKVDg"
name="implement_solution.assign_role" guid="_yJ7V0Mt_EdyRPtFYRAKVDg"
variabilityType="contributes">
<variabilityBasedOnElement xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" href="uma://_DZ1rEI7-Edy7q8CKc_B8eg#_Ht-z8JfJEdyZkIR-s-Y8wQ"/>
<performedBy href="uma://_A118oMYaEdyXeo04os5BOw#_0YDosMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
<additionallyPerformedBy href="uma://_A118oMYaEdyXeo04os5BOw#_dTa6gMAYEdqX-s4mWhkyqQ"/>
<additionallyPerformedBy href="uma://_A118oMYaEdyXeo04os5BOw#_0ZM4MclgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</contentElements>
<contentElements xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" xmi:id="_0RpQQMt_EdyRPtFYRAKVDg"
name="run_developer_tests.assign_role" guid="_0RpQQMt_EdyRPtFYRAKVDg"
variabilityType="contributes">
<variabilityBasedOnElement xsi:type="org.eclipse.epf.uma:Task" href="uma://_DZ1rEI7-Edy7q8CKc_B8eg#_R7atwJfIEdyZkIR-s-Y8wQ"/>
<performedBy href="uma://_A118oMYaEdyXeo04os5BOw#_0YDosMlgEdmt3adZL5Dmdw"/>
</contentElements>
</childPackages>
</childPackages>
<childPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ProcessPackage" xmi:id="_00zMPct1EdyRPtFYRAKVDg"
name="CapabilityPatterns" guid="_00zMPct1EdyRPtFYRAKVDg"/>
</methodPackages>
<methodPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ProcessPackage" xmi:id="_00zMPst1EdyRPtFYRAKVDg"
name="DeliveryProcesses" guid="_00zMPst1EdyRPtFYRAKVDg"/>
<methodPackages xsi:type="org.eclipse.epf.uma:ProcessPackage" xmi:id="_00zMP8t1EdyRPtFYRAKVDg"
name="ProcessContributions" guid="_00zMP8t1EdyRPtFYRAKVDg"/>
<bases href="uma://_MRPloEFXEdy9ENCpSugIjA#_MRPloEFXEdy9ENCpSugIjA"/>
<bases href="uma://_A118oMYaEdyXeo04os5BOw#_A118oMYaEdyXeo04os5BOw"/>
<bases href="uma://_fRdVEMYbEdyXeo04os5BOw#_fRdVEMYbEdyXeo04os5BOw"/>
<bases href="uma://_DZ1rEI7-Edy7q8CKc_B8eg#_DZ1rEI7-Edy7q8CKc_B8eg"/>
</org.eclipse.epf.uma:MethodPlugin>
</xmi:XMI>