blob: bf41e9a70c1c04c3aa5c39482a30777a08dad256 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0"?>
<!-- Note: this interface is experimental and under development.
- We may and probably will make breaking changes to it in the future. -->
<RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:bz="http://www.bugzilla.org/rdf#">
<bz:installation rdf:about="">
<!-- NOTE: rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/"
changed to "" for testing -->
<bz:install_version>2.18.5</bz:install_version>
<bz:maintainer>relves&#64;cs.ubc.ca</bz:maintainer>
<bz:status>
<Seq>
<li>UNCONFIRMED</li>
<li>NEW</li>
<li>ASSIGNED</li>
<li>REOPENED</li>
<li>RESOLVED</li>
<li>VERIFIED</li>
<li>CLOSED</li>
</Seq>
</bz:status>
<bz:status_open>
<Seq>
<li>UNCONFIRMED</li>
<li>NEW</li>
<li>ASSIGNED</li>
<li>REOPENED</li>
</Seq>
</bz:status_open>
<bz:status_closed>
<Seq>
<li>RESOLVED</li>
<li>VERIFIED</li>
<li>CLOSED</li>
</Seq>
</bz:status_closed>
<bz:resolution>
<Seq>
<li></li>
<li>FIXED</li>
<li>INVALID</li>
<li>WONTFIX</li>
<li>LATER</li>
<li>REMIND</li>
<li>DUPLICATE</li>
<li>WORKSFORME</li>
<li>MOVED</li>
</Seq>
</bz:resolution>
<bz:keyword>
<Seq>
</Seq>
</bz:keyword>
<bz:platform>
<Seq>
<li>All</li>
<li>DEC</li>
<li>HP</li>
<li>Macintosh</li>
<li>PC</li>
<li>SGI</li>
<li>Sun</li>
<li>Other</li>
</Seq>
</bz:platform>
<bz:op_sys>
<Seq>
<li>All</li>
<li>Windows 3.1</li>
<li>Windows 95</li>
<li>Windows 98</li>
<li>Windows ME</li>
<li>Windows 2000</li>
<li>Windows NT</li>
<li>Windows XP</li>
<li>Windows Server 2003</li>
<li>Mac System 7</li>
<li>Mac System 7.5</li>
<li>Mac System 7.6.1</li>
<li>Mac System 8.0</li>
<li>Mac System 8.5</li>
<li>Mac System 8.6</li>
<li>Mac System 9.x</li>
<li>Mac OS X 10.0</li>
<li>Mac OS X 10.1</li>
<li>Mac OS X 10.2</li>
<li>Mac OS X 10.3</li>
<li>Linux</li>
<li>BSD/OS</li>
<li>FreeBSD</li>
<li>NetBSD</li>
<li>OpenBSD</li>
<li>AIX</li>
<li>BeOS</li>
<li>HP-UX</li>
<li>IRIX</li>
<li>Neutrino</li>
<li>OpenVMS</li>
<li>OS/2</li>
<li>OSF/1</li>
<li>Solaris</li>
<li>SunOS</li>
<li>other</li>
</Seq>
</bz:op_sys>
<bz:priority>
<Seq>
<li>P1</li>
<li>P2</li>
<li>P3</li>
<li>P4</li>
<li>P5</li>
</Seq>
</bz:priority>
<bz:severity>
<Seq>
<li>blocker</li>
<li>critical</li>
<li>major</li>
<li>normal</li>
<li>minor</li>
<li>trivial</li>
<li>enhancement</li>
</Seq>
</bz:severity>
<bz:products>
<Seq>
<li>
<bz:product rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/product.cgi?name=TestProduct">
<bz:name>TestProduct</bz:name>
<bz:components>
<Seq>
<li resource="http://mylar.eclipse.org/bugs218/component.cgi?name=TestComponent"/>
</Seq>
</bz:components>
<bz:versions>
<Seq>
<li resource="http://mylar.eclipse.org/bugs218/version.cgi?name=other"/>
</Seq>
</bz:versions>
</bz:product>
</li>
<li>
<bz:product rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/product.cgi?name=Test-Long-Named-Product-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA">
<bz:name>Test-Long-Named-Product-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</bz:name>
<bz:components>
<Seq>
<li resource="http://mylar.eclipse.org/bugs218/component.cgi?name=TestComponent"/>
</Seq>
</bz:components>
<bz:versions>
<Seq>
<li resource="http://mylar.eclipse.org/bugs218/version.cgi?name=other"/>
</Seq>
</bz:versions>
</bz:product>
</li>
</Seq>
</bz:products>
<bz:components>
<Seq>
<li>
<bz:component rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/component.cgi?name=TestComponent">
<bz:name>TestComponent</bz:name>
</bz:component>
</li>
</Seq>
</bz:components>
<bz:versions>
<Seq>
<li>
<bz:version rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/version.cgi?name=other">
<bz:name>other</bz:name>
</bz:version>
</li>
</Seq>
</bz:versions>
<bz:fields>
<Seq>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=bug_id">
<bz:name>bug_id</bz:name>
<bz:description>Bug ID</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=short_desc">
<bz:name>short_desc</bz:name>
<bz:description>Summary</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=product">
<bz:name>product</bz:name>
<bz:description>Product</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=version">
<bz:name>version</bz:name>
<bz:description>Version</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=rep_platform">
<bz:name>rep_platform</bz:name>
<bz:description>Hardware</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=bug_file_loc">
<bz:name>bug_file_loc</bz:name>
<bz:description>URL</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=op_sys">
<bz:name>op_sys</bz:name>
<bz:description>OS</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=bug_status">
<bz:name>bug_status</bz:name>
<bz:description>Status</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=status_whiteboard">
<bz:name>status_whiteboard</bz:name>
<bz:description>Whiteboard</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=keywords">
<bz:name>keywords</bz:name>
<bz:description>Keywords</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=resolution">
<bz:name>resolution</bz:name>
<bz:description>Resolution</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=bug_severity">
<bz:name>bug_severity</bz:name>
<bz:description>Severity</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=priority">
<bz:name>priority</bz:name>
<bz:description>Priority</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=component">
<bz:name>component</bz:name>
<bz:description>Component</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=assigned_to">
<bz:name>assigned_to</bz:name>
<bz:description>Assignee</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=reporter">
<bz:name>reporter</bz:name>
<bz:description>Reporter</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=votes">
<bz:name>votes</bz:name>
<bz:description>Votes</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=qa_contact">
<bz:name>qa_contact</bz:name>
<bz:description>QA Contact</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=cc">
<bz:name>cc</bz:name>
<bz:description>CC</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=dependson">
<bz:name>dependson</bz:name>
<bz:description>Depends on</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=blocked">
<bz:name>blocked</bz:name>
<bz:description>Blocks</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=attachments.description">
<bz:name>attachments.description</bz:name>
<bz:description>Attachment description</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=attachments.thedata">
<bz:name>attachments.thedata</bz:name>
<bz:description>Attachment data</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=attachments.filename">
<bz:name>attachments.filename</bz:name>
<bz:description>Attachment filename</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=attachments.mimetype">
<bz:name>attachments.mimetype</bz:name>
<bz:description>Attachment mime type</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=attachments.ispatch">
<bz:name>attachments.ispatch</bz:name>
<bz:description>Attachment is patch</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=attachments.isobsolete">
<bz:name>attachments.isobsolete</bz:name>
<bz:description>Attachment is obsolete</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=attachments.isprivate">
<bz:name>attachments.isprivate</bz:name>
<bz:description>Attachment is private</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=target_milestone">
<bz:name>target_milestone</bz:name>
<bz:description>Target Milestone</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=delta_ts">
<bz:name>delta_ts</bz:name>
<bz:description>Last Changed time</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=(to_days(now())%20-%20to_days(bugs.delta_ts))">
<bz:name>(to_days(now()) - to_days(bugs.delta_ts))</bz:name>
<bz:description>Days since bug changed</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=longdesc">
<bz:name>longdesc</bz:name>
<bz:description>Comment</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=alias">
<bz:name>alias</bz:name>
<bz:description>Alias</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=everconfirmed">
<bz:name>everconfirmed</bz:name>
<bz:description>Ever confirmed?</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=reporter_accessible">
<bz:name>reporter_accessible</bz:name>
<bz:description>Reporter accessible?</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=cclist_accessible">
<bz:name>cclist_accessible</bz:name>
<bz:description>CC list accessible?</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=bug_group">
<bz:name>bug_group</bz:name>
<bz:description>Group</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=flagtypes.name">
<bz:name>flagtypes.name</bz:name>
<bz:description>Flag</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=requestees.login_name">
<bz:name>requestees.login_name</bz:name>
<bz:description>Flag Requestee</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=setters.login_name">
<bz:name>setters.login_name</bz:name>
<bz:description>Flag Setter</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=content">
<bz:name>content</bz:name>
<bz:description>Content</bz:description>
</bz:field>
</li>
<li>
<bz:field rdf:about="http://mylar.eclipse.org/bugs218/field.cgi?name=owner_idle_time">
<bz:name>owner_idle_time</bz:name>
<bz:description>Time Since Owner Touched</bz:description>
</bz:field>
</li>
</Seq>
</bz:fields>
</bz:installation>
</RDF>