blob: 473845f3c224f70272e42542a822fdad5c2f080a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<paletteconfiguration:PaletteConfiguration xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:elementtypesconfigurations="http://www.eclipse.org/papyrus/infra/elementtypesconfigurations/1.2" xmlns:paletteconfiguration="http://www.eclipse.org/papyrus/diagram/paletteconfiguration/0.8" id="org.eclipse.papyrus.uml.diagram.sequence.paletteconfiguration" label="UML Plugin Palette" description="This is the palette of UML Plugin">
<drawerConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:DrawerConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.drawer" label="Sequence" description="Elements from SysML 1.6 Sequence Diagram">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui" iconPath="/icons/group.gif"/>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.actionexecutionspecification" label="Action Execution Specification" description="Create an Action Execution Specification" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/ActionExecutionSpecification.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.ActionExecutionSpecification_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.behaviorexecutionspecification" label="Behavior Execution Specification" description="Create an BehaviorExecutionSpecification" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/BehaviorExecutionSpecification.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.BehaviorExecutionSpecification_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.CombinedFragment" label="Combined Fragment" description="Create Combined Fragment" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/CombinedFragment.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.CombinedFragment_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.ConsiderIgnoreFragment" label="Consider Ignore Fragment" description="Create a Consider Ignore Fragment" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/ConsiderIgnoreFragment.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.ConsiderIgnoreFragment_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.Continuation" label="Continuation" description="Create Continuation" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/Continuation.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.Continuation_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.DurationObservation" label="Duration Observation" description="Create a Duration Observation on a Message" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/DurationObservation.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.DurationObservation_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.DurationConstraint" label="Duration Constraint" description="Create a Duration Constraint" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/DurationConstraint.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.DurationConstraint_Shape"/>
</elementDescriptors>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.DurationConstraint_Shape_CN"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.Gate" label="Gate" description="New create a gate" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/Gate.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.Gate_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.GeneralOrdering" label="General Ordering" description="Create GeneralOrdering" kind="ConnectionTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/GeneralOrdering.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.GeneralOrdering_Edge"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.InteractionUse" label="InteractionUse" description="Create InteractionUse" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/InteractionUse.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.InteractionUse_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.InteractionOperand" label="Interaction Operand" description="Create Interaction Operand" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/InteractionOperand.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.InteractionOperand_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.Lifeline" label="Lifeline" description="Create a Lifeline" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/Lifeline.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.Lifeline_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.MessageAsync" label="Message Async" description="Create MessageAsync" kind="ConnectionTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/Message_asynchCall.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.Message_AsynchEdge"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.MessageCreate" label="Message Create" description="Create MessageCreate" kind="ConnectionTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/Message_createMessage.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.Message_CreateEdge"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.MessageDelete" label="Message Delete" description="Create MessageDelete" kind="ConnectionTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/Message_deleteMessage.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.Message_DeleteEdge"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.MessageFound" label="Message Found" description="Create MessageFound" kind="ConnectionTool" toolClassName="org.eclipse.papyrus.uml.diagram.sequence.tools.MessageLostFoundConnectionTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/Message.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.Message_FoundEdge"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.MessageLost" label="Message Lost" description="Create MessageLost" kind="ConnectionTool" toolClassName="org.eclipse.papyrus.uml.diagram.sequence.tools.MessageLostFoundConnectionTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/Message.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.Message_LostEdge"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.MessageReply" label="Message Reply" description="Create MessageReply" kind="ConnectionTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/Message_reply.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.Message_ReplyEdge"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.MessageSync" label="Message Sync" description="Create MessageSync" kind="ConnectionTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/Message_synchCall.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.Message_SynchEdge"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.StateInvariant" label="StateInvariant" description="Create StateInvariant" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/StateInvariant.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.StateInvariant_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.TimeConstraint" label="Time Constraint" description="Create a Time Constraint" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/TimeConstraint.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.TimeConstraint_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
<ownedConfigurations xmi:type="paletteconfiguration:ToolConfiguration" id="org.eclipse.papyrus.sysML.palette.sequence.TimeObservation" label="Time Observation" description="Create a Time Observation" kind="CreationTool">
<icon xmi:type="paletteconfiguration:IconDescriptor" pluginID="org.eclipse.uml2.uml.edit" iconPath="/icons/full/obj16/TimeObservation.gif"/>
<elementDescriptors xmi:type="paletteconfiguration:ElementDescriptor">
<elementType xmi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration" href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#org.eclipse.papyrus.umldi.TimeObservation_Shape"/>
</elementDescriptors>
</ownedConfigurations>
</drawerConfigurations>
</paletteconfiguration:PaletteConfiguration>