blob: 6e38c70fa07d7ac4cbc10a3d0df6dc182ad8d5df [file] [log] [blame]
bin.includes = plugin.xml,\
about.html,\
plugin.properties,\
*.jar
source.launching.jar = launching/